Anda di halaman 1dari 19

 Politica a solidaritatii – modalitatea de furniza

sprijin la nivel regional

 Uniunea Europeana are in vedere:

- dezvoltare echilibrata a intregului teritoriu

- raspandire și grad ridicat al beneficiilor


 1957 - Tratatul de la Roma

 necesitatea de „a consolida unitatea economiilor


si de a asigura dezvoltarea armonioasa prin
reducerea diferentelor existente intre diversele
regiuni si a decalajelor cu care se confrunta
regiunile mai putin favorizate”
 1958 Fondul Social European (FSE) si Fondul
European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA)

 1968: crearea DG REGIO


Jean Rey (1968) - presedinte CE “politica regionala in
cadrul Comunitatii trebuie sa fie asemenea inimii
unui orgasism …si ar trebuie sa reanimeze viata in
regiunile in care aceasta a fost negata”
 1971: Rezolutia Consiliului: ajutor financiar pentru
dezvoltare regionala in cadrul politicii agricole
comune si cordonarea ajutoarelor financiare (Planul
Uniunii Economice si Monetare)
 1973: “Thompson Report”...desi obiectivul unei
expansiuni continue a fost atins, acesta nu se
realizeaza echilibrat si armonios

 1975: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala


(FEDR) – stabilit initial pentu o perioada test de 3 ani

 Obiectiv: corectarea dezechilibrelor regionale datorate:

 Predominantei agriculturii
 Schimbarilor industriale
 Somajului structural
 Investitii in intreprinderi mici pentru crearea a cel
putin 10 noi locuri de munca
 Investitii in infrastructura pentru intreprinderile
mici
 Investitii pentru infrastructura din zonele montane,
(eligibile si pentru FEOGA)
 Operatiuni nationale (cote nationale pentru fondurile
alocate)– proiecte prestabilite- influenta scazuta a
nivelului european

 SM solicitau finantare FEDR la nivel de proiecte

 Sistem anual de selectie si refinantare a proiectelor


extinderea sudica - Grecia (1981), Spania si Portugalia
(1986)

Aderarea noilor tari a determinat cresterea disparitatilor


regionale

instrumente economice specifice Sudului pentru a


contrabalansa presiunile economice si concurentiale
datorate aderarii (Programe Integrate Mediteraneene
(PIM) pentru perioada 1986-1992 )

1986 Actul Unic European - introducerea unui titlu


specific pentru coeziune economica si sociala

1986 Piata Unica Europena


 1988 - Consiliul European revizuieste modul de
functionare a fondurilor de solidaritate (Fonduri
Structurale)
 1988 - Consiliul European aloca 68 miliarde de ECU* (la
preturile din 1997) pe o perioada de 5 ani
*ECU = European Currency Unit
(1979 – 1998)
1 ian. 1999 -> EURO

 Introduce 4 principii cheie:


- concentarare: focus asupra celor mai sarace regiuni
- parteneriat: implicarea partenerilor regionali si locali
- programare: programe multianuale
- aditionalitate: fondurile EU nu se substituie fondurilor nationale
 Integrarea fondurilor structurale
 5 obiective prioritare
 Reguli standardizate
 Management descentralizat
 Cresterea bugetului fondurilor
structurale de la 16% la 31% din
bugetul UE)
1. Promovarea dezvoltarii si ajustarea structurala a regiunilor
ramase in urma
2. Reconversia zonelor grav afectate de declinul industrial
3. Combatarea somajului de lunga durata
4. Facilitatrea integrarii profesionale a tinerilor
5. Reforma politicii agricole comunitare:
5a. Accelerarea adaptarii structurilor agricole
5b.Promovarea dezvoltarii rurale

Criterii de eligilibitate pentru:


O1. PIB/loc. < 75% din mediua UE
O2. Rata somajului, ponderea populatiei ocupate in industrie,
scaderea ratei ocuparii in raport cu media europeana
O5b. nivelul de dezvoltare ec.-soc., ocuparea in agricultura,
veniturile in agricultura
 168 mld ECU pe o perioadă de 5 ani pentru fondurile
structurale și de coeziune

 Cadrul Stategic Comunitar, programe operationale,


document unic de programare

 9% alocat pentru inițiative comunitare: KONVER


(ind.armam. – civil) , RETEX (diversif. – ind. text.),
PYMES (IMM), URBAN… - 13 in total
 1% alocat pentru activități inovative
 introducerea obiectivului 6
 Simplificarea procedurilor
 Fondul de Coeziune
 Instrument Financiar de
Orientare pentru Pescuit
 2 teme prioritare:
 eficienta: simplificarea procedurilor
 pregatirea pentru procesul de aderare

 Agenda 2000 – documentul care a favorizat cel mai


mare proces de aderare la UE - 10 noi state membre
în mai 2004

 Acest proces a determinat o creștere cu 20% a


poplației UE, dar doar o creștere de 9% a PIB
Impact of successive enlargements of the EU
1957 - Founders: France, Germany, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg
•1973 – UK, Ireland, Denmark
•1981 – Greece
•1986 – Spain, Portugal
•1995 – Austria, Sweden, Finland
•2004 – 8 CEE + Malta, Cyprus
•2007 – Romania, Bulgaria
•2013 - Croatia

Enlargement Population Surface GDP GDP/capita

EU 9 (73) + 33.4% + 25.4% + 32.2% -0.9%


EU 10 (81) + 3.7% + 7.9% + 2.34% - 1.33%
EU 12 (86) + 17.5% + 33.4% + 11.3% - 5.5%
EU 15 (95) + 6.28 % +34.9% + 6.5% + 0.2 %
EU 25 (04) + 19.6% + 17.97% + 8.88% - 8.94%
EU 27 (07) + 6.5% + 8.5% + 2.04% - 4.03%
 195 mld € - pentru fonduri structurale

 18 mld € - pentru Fondul de Coeziune

 Instrumente de preaderare

- Phare: 10.9 mdl € (capacitate institutionala)


- SAPARD: 3.6 mld € (dezvoltare agr. si rurala)
- ISPA: 7.3 mld € (infrastruct. mediu si transport)
1. Sprijinirea regiunilor ramase in urma
2. Sprijinirea converisiei economice si sociale in zonele
industrial, rurale, urbane ce se confrunta cu dificultati
structurale
3. Modernizarea sistemelor de training si sprijinirea
ocuparii fortei de munca

Initiativele comunitare: de la 13 la 4:
 INTERREG – stimularea cooperarii transnationale,
transfrontaliere si interregionale
 EQUAL – combaterea discriminarii si inechitatilor pe
piata muncii
 LEADER – dezvoltarea rurala prin actiunea grupurilor de
actiune locala
 URBAN – regenerarea ariilor urbane cu probleme
 3 obiective comune
 introducerea
instrumentelor de
preadeare pentru statele
candidate (ISPA)
 cresterea bugetului
alocat fondurilor
structurale la 213 mld €
(33% din bugetul UE)
 Concentrare asupra
cresterii economice si
crearii de locuri de munca
 3 obiective (Convergenta –
Competitivitate si ocupare
– Cooperare Teritoriala
Europeana)
 Initiative comunitare (…)
 Toate regiunile sunt
eligibile
 Alocare de 307.6 mld €
(cca36% din bugetul UE)
 Dezvoltarea rurala si
fondul pentru pescuit nu
mai sunt considerate ca
parte a politicii de
coeziune
 IPA