Anda di halaman 1dari 9

SJHK3103 PENULISAN SEJARAH

CHONG CHENG YANG


NURUN NAJWA
TAN CHENG XUAN

PENSYARAH: DR. MOHD ASHRAF BIN IBRAHIM


Ilmiah

Motif Objektif
Ciri-ciri
Penulisan
Sejarah

Gaya Laras
Penulisan Bahasa
Ilmiah
• Penulisan disusun berdasarkan hasil-hasil
penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh
penulis.
• Laporan tertulis dan diterbit yang memaparkan
hasil penelitian atau pengkajian yang telah
dilakukan oleh seseorang atau sebuah pasukan
dengan memenuhi kaedah dan etika keilmuan
yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat
keilmuan.
Objektif
• Para sejarawan perlu berusaha untuk membuat satu
persembahan fakta yang tulen yang berpandukan
penyelidikan yang rapi.
• Sejarah yang ditulis akan bebas daripada prasangka
politik dan agama, bahkan bebas dari pengadilan
moral yang banyak berunsur prasangka dan berat
sebelah yang hanya akan menggugat kewibawaan
sejarah sebagai satu budang ilmu yang sahih.
• Abdul Rahman Haji Abdullah menyatakan bahawa
keobjektifan sejarah bermaksud sejarah sebagaimana
terjadinya (histoire-realite).
Laras Bahasa
• Gaya bahasa yang digunakan adalah matang iaitu
mempunyai hujah yang tepat dan berkesan.
• Bersifat khusus dan sukar difahami. Hanya individu yang
mempunyai pengetahuan berkaitan perkara yang
dibincangkan sahaja yang dapat memahami。
• Mementingkan kesempurnaan dalam penyampaiannya
serta mengutamakan pemaparan, perbincangan dan
penghuraian.
• Penggunaan sudut pandangan orang ketiga, penulisan
ragam ayat pasif dan ayat majmuk.
• Mempunyai nota kaki, bibliografi, indeks, dan sebagainya
Gaya Penulisan
• Tidak ada satu aturan atau pendekatan
yang tetap dalam penulisan sejarah.
• Hal ini demikian kerana setiap sejarawan
mempunyai pendapat, amalan dan
pendekatan yang berbeza terhadap
penulisan sejarah walaupun mereka
menulis dalam ruang lingkup yang sama.
• Maka, timbul beberapa gaya penulisan
dalam sejarah.
Gaya
kronologi
Gaya Gaya
kritikan penghujahan

Gaya
Gaya Penulisan Gaya
analisis naratif

Gaya Gaya
pendedahan deskriptif
Motif
• Motif atau tujuan dapat mencetuskan minat
penyelidik itu sendiri untuk melakukan sesuatu
penyelidikan dengan bersungguh-sungguh.
• Herodotus mempunyai motif untuk
menghasilkan karya yang bertajuk Perang Parsi
seperti “sebenarnya berlaku”, maka beliau
mengamalkan ketelitian dalam mencatat dan
menganalisis kajiannya.
• Sejarawan istana China, Ssu Ma Ch’ien pula
bermotif untuk mengagung-agungkan sesebuah
dinasti atau Maharaja China.
Rujukan
Laras Bahasa. http://bahanpenulisancikgunua.blogspot.
my/2011/12/pengenalan-laras-bahasa-laras-
bahasa.html
Lisa Yip Shukye. (2015). Penulisan Sejarah. Petaling Jaya:
Sasbadi Sdn. Bhd.
Objektiviti Sejarah. https://www.slideshare.net/
Mizamimi/bab-2-objektiviti-sejarah
Penulisan Ilmiah. https://aryonelmessi.wordpress.com/
2011/02/24/penulisan-ilmiah-2/