Anda di halaman 1dari 11

Tutorial 2:

Seorang guru perlu memuliki kualiti peribadi


yang baik dan sentiasa mematuhi Peraturan-
Peraturan Perkhidmatan Awam.
A. Terangkan implikasi positif ke atas guru yang sentiasa
memahami peraturan dan etika dalam Perkhidmatan
Awam ( Kelakuan dan Tatatertib)

b. Bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh


pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bagi
mengurangkan kes pelanggaran peraturan dan etika
Perkhidmatan Awam (Kelakuan dan Tatatertib)

Disediakan oleh: OH SOO CHIN


HII SZE CHIEN
Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (pindaan 2002)

 Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej


kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya.
 Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus
memahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan
Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada
2002.
 Golongan guru hendaklah memastikan martabat
perguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke
semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati.
Implikasi positif ke atas guru yang sentiasa
memahami peraturan dan etika dalam
Perkhidmata Awam ( Kelakuan dan Tatatertib)

 melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan


bertanggungjawab;
 meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada
kepentingan mereka sendiri;
 menjaga imej perkhidmatan awam dan yang
melakukan kesalahan / melanggar peraturan dihukum.
 Menjadi role model murid-murid
Amalan positif dibentuk apabila
mematuhi peraturan awam
 Amalan positif
 √ Sentiasa bertangungjawab terhadap tugas yang diberi
 √ Tekun dan sabar menjalankan tugas
 √ Boleh di harap untuk menyempurnakan tugas
 √ Mementingkan kualiti
 √ Bersikap profesional dan cekap
 √ Cepat, cermat dan berdisiplin
 √ Inisiatif
Usaha-usaha yang dilakukan oleh KPM
untuk mengurangkan kes pelanggaran
peraturan dan etika perkhidmatan awam
(kelakuan dan tatatertib)
 Sebagai penjawat awam, guru hendaklah mematuhi
peraturan yang termaktub dalam undang-undang dan
perlanggaran akan menyebabkan tindakan tatatertib
dikenakan.
 Satu jawatankuasa akan dibentuk tidak kurang
daripada dua anggota dan anggota jawatankuasa
penyiasat adalah mereka yang menjawat jawatan lebih
tinggi daripada mereka yang disiasat.
Rujukan
 Mok, S. S. (2012). Prinsip teras pengajaran dan pembelajaran II. Puchong:
Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.
 Ismail Mustapa & Ahmad Miskon. (2010). Guru dan cabaran semasa.
Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.
 Zain Kosnon & Marina Majid. (2014). Falsafah dan pendidikan di Malaysia.
Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.
 Ismail Mustapa & Ahmad Miskon. (2010). Guru dan cabaran semasa edisi
kedua. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.
 Ismail Mustapa & Ahmad Miskon. (2014). Pengantar pengajian
profesionalisme. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.