Anda di halaman 1dari 7

KOMUNITI PEMBELAJARAN

PROFESIONAL (PLC)

( Fokus Kolektif Terhadap


Pembelajaran Murid)
Mohd Buqhari Fauzi
Anizah Saidin
Siti Norfhatihah Mohd Sobri
Nur Anisa Aznan @ Baba
Data Analisis

Fokus Kolektif
Kumpulan Terhadap Pemetaan
Rakan Kritikal Pembelajaran Kurikulum
Murid

Pentaksiran
Serentak
Fokus Kolektif Terhadap Pembelajaran Murid
Strategi 1:
Analisis Data Masalah pelaksanaan Cara mengatasi masalah pelaksaan
• Mengkaji data pencapaian murid • Kekangan masa untuk • Menyediakan jadual dan waktu
perbincangan untuk guru berbincang mengenai
• Perbincangan untuk pencapaian murid
penambahbaikan • Tiada bimbingan dalam
menganalisis dan menginterpretasi • Menyediakan masa untuk guru
data mengenai pencapaian murid dibimbing mengenai kajian
tindakan agar wujudnya suatu
• Kurang jelas dengan panduan dan budaya mencintai kajian
harapan yang ditetapkan guru
besar • Menyediakan guru dengan
maklumat dan pengetahuan asas
mengenai kajian agar dapat
membuat keputusan tentang
pencapaian murid dengan tepat
Fokus Kolektif Terhadap Pembelajaran Murid
Strategi 2:

Pemetaan kurikulum Masalah pelaksanaan Cara mengatasi masalah


pelaksanaan
• Menyediakan : huraian sukatan • Penyertaan yang aktif dan persiapan • Memberi komitmen yang
pelajaran, standard, rancangan berterusan oleh guru untuk menyeluruh dan komited
aktiviti PdP. memperbaik PdP
• Berkolaboratif dengan guru-guru
• Perlu mengaitkan secara eksplisit lain dalam mendokumentasikan data
• Dilakukan secara kolaboratif
kandungan pelajaran, dan kemahiran kurikulum
atau individu dengan wahana penilaian yang
diselaraskan • Ibu bapa berusaha memberi
• Dikongsi bersama ibu bapa dan kerjasama, cadangan dan
murid • Kurang mendapat kerjasama penambahbaikan dalam penyediaan
daripada ibu bapa kurikulum
Fokus Kolektif Terhadap Pembelajaran Murid
Strategi 3:
Pentaksiran Serentak Masalah pelaksanaan Cara mengatasi masalah pelaksaan

• Guru yang mengajar dalam tahun • Sukar untuk mencapai kesepakatan • Guru perlu mengambil kira tahap
atau tingkatan sama menyediakan dalam menyediakan pentaksiran yang prestasi semua murid dengan
pentaksiran secara serentak yang perlu diselaraskan dengan standard merujuk Taksonomi Bloom.
diselaraskan dengan standard.
• Proses yang panjang dalam membuat
• Penilaian standard iaitu penilaian penilaian • Akauntabiliti dan integriti yang tinggi
yang dibuat oleh 2 atau lebih penilai dalam melaksanakan penilaian
– kolaboratif.

• Tujuan: kongsi pembelajaran,


perancangan dan pengubahsuaian
penilaian.
Fokus Kolektif Terhadap Pembelajaran Murid
Strategi 4:
Kumpulan Rakan Kritikal Masalah pelaksanaan Cara mengatasi masalah pelaksaan

• Menggunakan protokol untuk • Komitmen daripada ahli kumpulan • Setiap ahli kumpulan mengambil
mengkaji dan membincangkan dan - Fasilitator bahagian dan mengetahui peranan
membincangkan hasil kerja murid - Pembentang masing-masing.
- Ahli perbincangan
• Pilih satu hari untuk meninjau semua • Peka dengan masalah murid semasa
tugasan yang diberikan oleh guru dari • Kekangan dalam mencari waktu proses PdP untuk diusulkan sebagai
aspek ; untuk berkumpul melakukan perbincangan dalam kumpulan.
Jenis dan kualiti perbincangan tentang masalah murid
semasa PdP. • Guru perlu bijak dalam merancang
waktu untuk mengadakan sesi
perbincangan kumpulan dan waktu
untuk meninjau semua tugasan murid.
Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai