Anda di halaman 1dari 9

Prinsip-prinsip Bimbingan Dan Asuhan

Bayi Dan Kanak-kanak :


Berasaskan Amalan Bersesuaian
dengan Perkembangan Kanak-kanak
(ABP)
Disediakan oleh:
Nur Amirah
Nur Fahada
Siti Shuhada
Umur

Minat Perkembangan
kanak-kanak Amalan diri
Bersesuaian
dengan
Perkembangan
Kanak-kanak
(ABP)

Bakat Kebolehan
Prinsip-prinsip ABP
• Perkembangan salah satu domain akan
mempengaruhi perkembangan domain yang
1) Perkembangan domain lain.
kognitif, afektif & • Guru harus merancang pengalaman
psikomotor saling pembelajaran yang menggalakkan
berkaitan & perkembangan kanak-kanak secara optimum
mempengaruhi antara & bermakna dalam semua domain
satu sama lain.

• Diikuti oleh kemahiran, pengetahuan &


kebolehan yang dipupuk kemudiannya.
• Guru harus menyediakan persekitaran
2) Perkembangan pembelajaran yang sesuai untuk memupuk
Berlaku Mengikut kemahiran, pengetahuan & kebolehan mereka
Urutan
• Kanak-kanak adalah unik antara satu sama lain dari
segi minat, keperluan, kekuatan, personaliti, emosi,
gaya pembelajaran, pengalaman & l/blkg keluarga
3) Kadar • Guru harus menerima keadaan murid ini &
perkembangan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka
kanak-kanak
berbeza.

• Pengalaman di peringkat awal akan memberi kesan


kepada perkembangan & pengalaman
pembelajaran mereka
4) Perkembangan • Guru harus peka akan pengalaman sedia ada pada
murid ini & merancang aktiviti yang boleh
Adalah menggalakkan pengalaman pembelajaran yang
Berterusan bermakna
• Perkembangan berlaku dalam konteks sosio-
budaya mengikut arah yang lebih kompleks
• Guru harus menyediakan aktiviti untuk
5)Perkembangan meningkatkan pengetahuan & kemahiran
Adalah melalui pengalaman sebenar
Berperingkat

• Berlaku dalam konteks sosio-budaya keluarga yang


berbeza, komuniti & masyarakat setempat yang
saling berkaitan antara satu sama lain
• Guru harus mempelajari & memahami sosio-budaya
6)Perkembangan yang memberi kesan kepada perkembangan &
Dipengaruhi Oleh pengalaman pembelajaran kanak-kanak serta
Faktor Baka &
Persekitaran
• Kanak-kanak memahami persekitaran dunia
mereka daripada pengalaman di rumah,
tadika & dalam komuniti
7) Kanak-kanak • Guru harus menggalakkan kemahiran sosial
& pengalaman sebenar utk membantu
Adalah Pelajar kanak-kanak memahami dunia mereka
Aktif

• Meningkatkan perkembangan sosial, emosi,


rohani & kognitif
8) Konsep Main • Guru hendaklah memberi peluang kepada
Penting Kepada kanak-kanak menjalankan pelbagai aktiviti
berasaskan konsep bermain sambil belajar
Perkembangan
Kanak-kanak
• Proses perkembangan menjadi lebih cepat apabila
mereka diberi peluang utk melatih kemahiran baru
9) Proses @ menjalankan aktiviti yg lebih mencabar
Perkembangan • Guru harus menyediakan aktiviti yang mencabar &
Meningkat merangsang minda
Melalui Aktiviti
Yang Mencabar

• Kanak-kanak menunjukkan pelbagai gaya pembelajaran


10) Kanak- • Guru perlu membantu kanak-kanak dengan memberi
peluang kepada mereka untuk menunjukkan
kanak kemahiran & pengalaman yang telah dikuasai
Mempunyai
Pelbagai Gaya
Pembelajaran
• Kanak-kanak berasa selamat, dihargai &
11) Penglibatan keperluan dipenuhi
Komuniti Penting • Guru harus memastikan & mengambil berat
Dalam tentang aspek pemakanan, kesihatan &
Perkembangan keselamatan kanak-kanak
Pembelajaran
Kanak-kanak