Anda di halaman 1dari 12

Pensyarah : Ustazah Siti Fatimah

Binti Ahmad
TAWAZUN
Pembentang : Muhammad
Zakwan Hakim Bin Hassan (SEIMBANG)
Azhari

Kumpulan : Pismp Sejarah


Ambilan Jun 2016
KEPERLUAN
DUNIA DAN
AKHIRAT.
ISI KANDUNGAN.

 PENGENALAN
 ISI
 AYAT AL-QURAN
 HADIS NABI
 PENUTUP
 SENARAI RUJUKAN
PENGENALAN.

 Tawazun menurut bahasa bermaksud keseimbangan


atau seimbang.

 Menurut istilah tawazun merupakan suatu sikap


seseorang untuk memilih sesuatu yang seimbang
atau adil dalam menjalani kehidupan didunia ini,
iaitu perlu ada keseimbangan antara kehidupan
dunia dan akhirat.

 “Setiap manusia perlu beriman bahawa adanya hari


akhirat dan perkara-perkara yang berkaitan
dengannya. Kiamat ialah hari terakhir dan
penghabisan bagi alam ini.”
Ahmad Mohd Salleh (2008)
ISI.
 Dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita
sebagai hamba Allah harus menyeimbangkan
antara urusan duniawi dan akhirat, dimana kita
perlu seimbangkan aktiviti harian kita dengan
ibadah kepada Allah.

 Namun dalam kehidupan ini, kadangkala ada


timbulnya persoalan apabila seseorang itu tidak
menyeimbangkan kehidupan dunianya dengan
akhirat seperti hanya mementingkan urusan
duniawi dan hanya mementingkan kesenangan
didunia sahaja tanpa menghiraukan akhirat.
 Contoh aktiviti duniawi:

-Belajar
-Bekerja
-Bermain
-Berorganisasi
-Berjual beli

 Contoh amalan yang membawa kepada kesenangan akhirat:

-Solat
-Puasa
-Infaq
-Haji
-Berbuat kebaikan

 “Orang-orang beriman juga diminta membuktikan keimanannya dengan amalan.”


Mardzelah Makhsin (2003)

 Dalam menjalani kedua perkara ini kita harus menyeimbangkannya, kita tidak boleh
terlalu fokus pada satu hal saja tanpa memerhatikan aspek aspek yang lain. Dunia
ini adalah jalan kita menuju kehidupan yang sebenar benarnya, Dunia ini ibarat
sebuah jalan yang kita tempuh yang penuh dengan halangan dan rintangan hingga
kita mencapai satu titik tujuan (akhirat).
Contoh Ketidakseimbangan.
 Dalam kehidupan ini, ramai orang Islam yang bekerja
dan tidak pandai untuk membahagikan masa untuk
menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhiratnya.
Contohnya, semasa bekerja, mereka terlalu fokus
sehingga melengah-lengahkan solat malah ada yang
meninggalkan solat.

 Dalam urusan jual beli juga ada berlaku


ketidakseimbangan. Contohnya, ahli bisnes hanya
memikirkan keuntungan sehingga sanggup untuk
menjatuhkan orang lain. Mereka hanya memikirkan
kesenangan dunia sehingga melupakan kehidupan
akhirat.
AYAT AL-QURAN.

 Allah berfirman dalam Al-Qur`an Surah Al Qasas


(28): 77) :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan


Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan
janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan
di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerosakan"
MAKSUD AYAT.
 Ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan Allah
untuk mencari kebahagiaan akhirat atau
mengerjakan amal Ibadah yang telah
diperintahkan Allah kepada kita dan dalam mencari
kebahagian akhirat tersebut kita juga jangan
melupakan bahagian dari kenikmatan duniawi.
Maksudnya perlu ada keseimbangan antara
keduanya. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk
berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah
telah berbuat baik kepada kita (amalan baik). Dan
janganlah kita berbuat kerosakan di bumi kerana
sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang orang
yang berbuat kerosakan. Kita sebagai khalifah di
muka bumi ini perlulah menjaga alam dan
memastikan kesejahteraannya.
HADIS NABI.

"Kalian yang tadi berkata begitu dan


begini. Adapun aku sesungguhnya orang
yang paling takut dan takwa kepada Allah,
namun aku kadangkala puasa dan
kadangkala berbuka. Aku kadangkala solat
(tahajjud) dan kadangkala tidur. Dan aku
menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang
membenci sunnahku maka bukanlah
termasuk golonganku" (HR Bukhari no.
5063).
SEBAB HADIS
 Dalam mengerjakan amal Ibadah kita juga tidak boleh
terlalu berlebih lebihan , seperti yang pernah terjadi ketika
masa Rasulullah dimana Rasulullah saw membetulkan
persepsi yang salah sebahagian sahabat, yang
telahbertemu dengan isteri Nabi S.A.W dan bertanya
tentang ibadah Nabi S.A.W. Setelah diberitahu selok belok
ibadah Nabi, mereka pun terpecah menjadi tiga
kelompok. Salah seorang di antara mereka berkata: Aku
akan solat malam selama-lamanya. Yang lain
mengatakan: Aku akan berpuasa sepanjang masa dan
tidak akan pernah berbuka. Sementara yang ketiga
berkata: Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan
menikah untuk selama-lamanya. Lalu, datanglah Rasulullah
SAW yang mendengar kata-kata mereka.
PENUTUP
 Fungsi utama manusia diatas muka bumi ini adalah bagi
beribadah kepada Allah S.W.T sebagai tanda kesyukuran atas
kurniaan rahmat Allah S.W.T yang tidak terhingga dan ternilai.
Mardzelah Makhsin (2003)

 Begitulah keseimbangan antara hak-hak Allah swt seperti solat


dan puasa, dan keperluan fitrah manusia seperti mencari
rezeki, makan, tidur dan berpasangan. Ayat Al-quran dan hadis
tersebut juga memberikan pemahaman kepada kita, bahwa
kesempurnaan ibadah seseorang tergantung kepada sejauh
mana ibadahnya dapat menimbulkan impak sosial positif bagi
kehidupannya. Sejauh mana ibadahnya mampu melahirkan
kebaikan demi kebaikan yang dapat dirasai orang
sekelilingnya.
SENARAI RUJUKAN
Abdullah Nasih ‘Ulwan. (1998). Pendidikan Anak-Anak Menurut Pandangan Islam. Kuala
Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Ahmad Mohd Salleh dan Mohd Farid Hafidz Ahmad. (2008). Islam Agama Rabbani: Dasar
Pendidikan Islam Teras. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mardzelah Makhsin. (2003). Pendidikan Islam Jilid 1. Pahang: PTS Publication & Distribution Sdn.
Bhd.

Mardzelah Makhsin. (2003). Pendidikan Islam Jilid 2. Pahang: PTS Publication & Distribution Sdn.
Bhd.

Mohd Nakhaie Ahmad. (2004). Masyarakat Islam Hadhari. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah
Islamiah Malaysia.

Anda mungkin juga menyukai