Anda di halaman 1dari 3

Rabbaniyyah ( Ketuhanan )

• Bermaksud segala hukum, konsep, nilai dan peraturan


yang terdapat di dalam Islam adalah ditetapkan dan
diwahyukan oleh Allah s.w.t.
• Sifat ketuhanan - semua peraturan hidup telah
ditentukan oleh Allah sebagai pencipta & penguasa
alam ini.
• Ciri-ciri Rabbani ini dinyatakan oleh Allah s.w.t. pada
banyak tempat di dalam al-Qur’an. Antaranya, firman
Allah s.w.t. yang bermaksud:
• Sesungguhnya Kami telah turunkan kepada kamu kitab (al-Qur’an)
dengan kebenaran, maka taatlah kepada Allah dengan penuh
keikhlasan kepada-Nya, ingatlah bahawa agama yang bersih
(benar) itu adalah milik Allah.
(Surah al-Zumar: 2 – 3)
Rabbaniyyah al-masdar (sumber)
• Segala sumber dan akar umbi kepada kehidupan
di seluruh alam ini adalah berpunca dari acuan
Allah dan mengembalikan sumber yang menjadi
rujukan serta sandaran peraturan kehidupan
manusia seluruhnya kepada ketetapan Allah.
• Firman Allah :
“Dan Kami turunkan kepada mu (Muhammad) al-Kitab
(Quran), untuk menjelaskan segala sesuatu dan
petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang
yang berserah diri.”
(an-Nahlu 89)
Rabbaniyyah al-ghoyah
(tujuan/matlamat)
• Rabbaniyah al-ghoyah atau rabbaniyyah dari sudut tujuan, mengambarkan betapa
setiap matlamat atau tujuan sesuatu usaha, amal, cita-cita, sasaran, perjuangan,
pengorbanan dan halatuju kehidupan manusia haruslah dalam acuan dan kerangka
menuju dan mencapai keredhaan Allah.

• Firman Allah :
“Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja bersungguh-sungguh menuju
Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya”
(al-Insyiqaq 6)

• Firman Allah :
Katakanlah : ‘sesungguhnya solatku, ibadatku, hidup dan matiku, hanyalah untuk
Allah, Rabb sekalian alam, tiada sekutu bagi Nya, dan demikian itulah aku
diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama menyerah diri (kepada Allah)
(al-An’am 162-163)