Anda di halaman 1dari 3

Panduan penggunaan Info 5 minit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

2013-2025 (Bahagian 4 – September 2014)


 Berkaitan 11 Anjakan (5 Minit untuk setiap Anjakan)
 Penyampai perlu merujuk kepada Buku PPPM untuk lebih
1 Pemahaman memahami maklumat yang perlu disampaikan
 Talking point disediakan untuk setiap slaid.
 Menyampaikan maklumat secara berkala dan konsisten
kepada semua warga pendidikan
2 Objektif  Memastikan warga pendidikan sedar dan faham mengenai
matlamat sistem pendidikan negara
 Maklumat digunakan dalam setiap mesyuarat,
perhimpunan, bengkel yang dijalankan melibatkan
semua warga pendidikan (termasuk murid) dan pihak
3 Pengisian berkepentingan
 Dijalankan secara bersiri dan berterusan bagi memastikan
maklumat disampaikan
 Semua warga pendidikan termasuk murid dan pihak
berkepentingan tahu dan faham mengenai matlamat sistem
4 Keberhasilan pendidikan yang dinyatakan dalam PPPM
 Mesej yang jelas dan sama dapat disampaikan

 PADU akan menghantar email slaid yang akan disampaikan


Cara di semua institusi pendidikan kepada semua JPN,PPD,IPG&KM
5  JPN dan PPD diminta menghantar email slaid kepada
menggunakan semua institusi pendiidikan di negeri dan daerah masing-masing
 Pelaksanaan penyampaian dipantau oleh JPN dan PPD
| 1
INFO 5 MINIT
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013-2025

‘SEDAR, FAHAM, MAHU


DAN BOLEH BUAT’