Anda di halaman 1dari 7

Langkah 1 : Klik link yang diberi

Langkah 2 : Klik download


Langkah 3 : Klik Enable Editing
Langkah 4 : Perhatikan ada 3 Sheet
Langkah 5 : Gunakan Sheet RPH sahaja, Sheet Perniagaan Dan Data adalah Sheet untuk setting
Langkah 6 : Klik Minggu maka automatic Standard Kandungan, Fokus Utama dan Standard Pembelajaran akan
keluar. (Anak panah Hijau adalah automatick)

Bahagian lain, pilih dari List, atau cikgu boleh taip kecuali ruangan aktiviti pembelajaran perlu ditaip sepenuhnya
Langkah 7 : Bagaimana Nak ubah Kelas . Klik Sheet DATA , ubah nama kelas, begitu juga jika masa

Ubahkan nama
kelas