Anda di halaman 1dari 85

Selamat petang,

murid- murid.
Mari kita teka apakah
barang ini?
Ini bola.
Bola ini b_l_t.
Bola ini bul_t.
Bola ini bulat.
bulat
Budak ini p_nd_i.
Budak ini pand_i.
Budak ini pandai.
pandai
Gambar ini c_nt_k.
Gambar ini cant_k.
Gambar ini cantik.
cantik
Budak ini g_mb_r_.
Budak ini gemb_r_.
Budak ini gembir_.
Budak ini gembira.
gembira
Ali sangat p_n_s.
Ali sangat pan_s.
Ali sangat panas.
panas
Bunga itu w_ng_.
Bunga itu wang_.
Bunga itu wangi.
wangi
Stoking itu b_s_k.
Stoking itu bus_k.
Stoking itu busuk.
busuk
A

B
A

Jalan A l_ _s.
A

Jalan A lu _s.
A

Jalan A luas.
A

luas
A

B
A

Jalan B s_mp_t.
A

Jalan B semp_t.
A

Jalan B sempit.
A

sempit
Hari sudah g_l_p.
Hari sudah gel_p.
Hari sudah gelap.
gelap
Sungai yang c_t_k.
Sungai yang cet_k.
Sungai yang cetek.
cetek
A B
A B

Batu A k_r_s.
A B

Batu A ker_s.
A B

Batu A keras.
A B

keras
A B
A B

Bantal B l_mb_t.
A B

Bantal B lemb_t.
A B

Bantal B lembut.
A B

lembut