Anda di halaman 1dari 14

Pengaya enggau Penyeridi Ngajar Jaku

Iban Sekula Primari


BIBB 3093
Kereban Bantu Belajar Aktiviti Penyeridi
Raban :
Astarte anak Hindih
Melvin anak Bunan

Pengelicha Dinggon anak Langga


1. Audio visual
2. Main jaku
3. Diksionari digital
4. Papan digital
5. Charta
6. Bup besai
7. Model
8. Anak Patung
Kereban Bantu Belajar
• Iya nya semua perengka ti dikena nembiak belajar ba kelas
tauka ba luar kelas.
• Kereban bantu belajar tu ulih dipeda, ditegu, didinga, dibacha,
diasai etb.
• Ambika chunto: audio visual, main jaku, diksionari digital, bup
• Nitihka penemu Brown J. W (1983), kereban bantu belajar iya
nya semua perengka ti dikena nembiak belajar ba kelas.
• Begunaka semua rawang ti ulih dikena bala nembiak
1. Audio Visual
• Audio visual tu iya nya media ti ngundan elemen
munyi enggau gambar.

• Chunto : Video enggau film


meri pelasar
ti nyata
dikena
Ulih berunding
narit
ngerembaika
pengingin
daya
ati nembiak
imaginasyen
belajar
nembiak

Pemanah
Audio Asil pelajar
visual dipelabaka
ulih dikena
ulih tan
beulang
lama/ ulih
diingat

meransang Meri
nembiak peneleba ti
bepikir nyata
2. Main Jaku
• Main jaku tu iya nya komunikasyen ti nyadi antara peninga
enggau pemejaku.
• Main jaku tu suah dikena kitai ba main asal kitai Iban empu.
• Entelah, pantun, teka-teki, didik hibur.
• Ulih narit ati nembiak belajar ngena chara main enggau jaku.
• Kereban bantu belajar ti ngundan mayuh variasyen.
• Negapka agi penemu nembiak ba siti-siti peneleba nyadaka
leka main Iban
narit ati nembiak
belajar ngena chara
main enggau jaku

Meri peneleba Pemanah ngundan


ngagai nembiak Main mayuh
sechara terus
Jaku variasyen.

Negapka agi penemu


nembiak ba siti-siti
peneleba nyadaka
leka main
3. DIKSIONARI DIGITAL
• Siti kereban aplikasyen tauka “software” dikena ngalihka jaku bukai
ngagai jaku tangkai mengandai tauka ngalihka jaku tangkai mengandai
ngagai jaku ke bukai.
• Chunto “software”: 1. Speaking dictionary
2. Malay-English Dictionary
• Ulih diambi ba internet sereta “install” ba kereban digital baka tablet
enggau telefon pintar.
Chunto Aplikasyen Diksionari Digital
1. Nembiak ulih nemu mayuh agi
macham variasyen jaku.

2. Ulih mendingka patah sebut jaku


nengah audio diksionari.
Chunto: Speaking dictionary. PENGELEBIH NGENA DIKSIONARI
DIGITAL
3. Ulih meretika reti jaku.

4. Nyadi malin ngagai nembiak kena


ngiga reti jaku ti baru

5. Ngajar nembiak chara naip ngena


tablet
4. PAPAN DIGITAL
• Papan digital nya siti kereban ti baru dikena ngajar nembiak sekula.
• Siti ari ganti papan tulis tauka papan putih.
• Lebih moden sereta dikena ba makmal komputer tauka kelas.
• Fungsyen: Ulih nerima panchar ari pemanchar LCD.
Pengelebih Pengurang

Nembiak ulih diberi


Jarang tauka nadai kala
peluang nulis ngena
dikena
papan digital

Nembiak ba luar
bandar nadai
Ngerembaika daya
bepeluang ngena
imaginasyen
kereban bantu papan
digital

Meri peneleba ngagai


nembiak chara nulis
Simpul Penemu
• Kereban bantu ngajar tu ulih mantu nembiak belajar ari aktiviti
penyeridi tu.
• Nya alai, pengajar enda tau enda milih entara KBN nya ngambika
seriran enggau utai ti deka diajar lebuh maya aktiviti penyeridi tu.
• Iya mega meseti narit ati nembiak ngambika ransing agi deka belajar.
NYA AJA, TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai