Anda di halaman 1dari 36

Bab 2 : Aplikasi Teknologi

2.1 Teknologi Pembuatan


2.1.1 Mengenal pasti teknologi
pembuatan produk
Teknologi pembuatan produk : Kaedah
menghasilkan produk sama ada menggunakan
alatan tangan atau mesin
Kaedah teknologi pembuatan produk:
• Kaedah konvensional
• Kaedah moden
Kaedah Konvensional
• Menggunakan teknologi asas yang
dikendalikan oleh individu menggunakan
tangan.
• Peralatan asas yang digunakan adalah seperti
tukul, pahat, gergaji dan banyak lagi.
• Produk yang dihasilkan adalah terhad dan
memerlukan jangka masa yang lama untuk
disiapkan.
Kaedah Moden
• Menggunakan mesin yang lebih cepat
• Kaedah ini dapat menjimatkan masa, kos dan
bahan berbanding dengan kaedah
konvensional
• Individu dapat menjalankan banyak tugas
yang berlainan dalam masa yang sama.
(Multitasking)
2.1.2 Menghuraikan proses pembuatan produk
berdasarkan teknologi pembuatan konvensional
dengan pembuatan moden
Carta alir proses pembuatan
Perancangan

Kaji Selidik

Lakaran/
Lukisan

Mock-up Model

Penilaian/
Pengujian

Pembinaan
Produk

Kaedah Kaedah
Konvensional Moden
Contoh pembuatan menggunakan kaedah konvensional dan
kaedah moden

Pekara Kaedah konvensional Kaedah moden

Pemutar skru
Memutar skru Pemutar skru
tanpa wayar

Meratakan/
melicinkan Ketam kayu Mesin pelelas
permukaan kayu

Memotong kayu Gergaji tangan Mesin gergaji

Mengecat Berus cat Mesin Penyembur


2.1.3 Membandingkan beza teknologi pembuatan
konvensional dengan pembuatan moden dalam
proses penghasilan produk
Aspek Kaedah Konvensional Kaedah Moden

Masa Lama Cepat


Hasil Tidak Seragam Seragam
Rendah (pengeluaran
Kos tinggi
berskala besar)
Kemahiran mereka Pengendali mesin yang
Tenaga kerja
bentuk yang tinggi mahir
Kuantiti Terhad Banyak
Kualiti Tiada piawai piawai ditetapkan
Estetika Tinggi terhad
2.1.4 Membuat lakaran model 3D
bermaklumat
• Lakaran model 3D digunakan untuk menvisualkan
idea daripada pereka bentuk.
• Reka bentuk dalam lakaran boleh dimanipulasi
daripada keadaan sekeliling seperti bentuk alam
semulajadi atau bentuk geometri
• Lakaran yang dihasilkan mestilah mempunyai
maklumat penting seperti bahan, saiz, warna dan
lain-lain.
• Rujuk elemen dan prinsip reka bentuk untuk
diimplementasikan dalam lakaran
Lakaran 1 Lakaran 2

Lakaran 3
2.1.5 Menganalisis lakaran model 3D
• Lakaran terbaik akan dipilih untuk menjadi
lakaran akhir produk
• Lakaran akhir perlulah di analisis untuk
mencari kecacatan yang ada
Jadual analisis
Bil. Aspek Ya Tidak Catatan
1 Apakah rupa bentuk menepati
kehendak projek brief?
2 Adakah cadangan bahan yang
digunakan sesuai dengan produk?
3 Apakah warna yang digunakan dapat
menarik perhatian pelanggan?
4 Adakah saiz produk sesuai dengan
fungsi produk?
5 Adakah tekstur pada permukaan
produk mempengaruhi fungsi
penggunaan produk?
6 Adakah rupa bentuk produk tidak
berbahaya terhadap pengguna?
Keputusan
2.1.6 Membuat acuan model 3D
Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan untuk
menghasilkan sesuatu produk. Antaranya ialah:
a) Tuangan (Casting)
b) Acuan (Moulding)
c) Pembentukan (Forming)
d) Pemesinan (Machining)
e) Sambungan (Joining)
a) Tuangan (Casting)
• Proses membentuk produk melalui proses
peleburan dan menuangnya di dalam acuan
yang telah disediakan
b) Acuan (Moulding)
• Proses penuangan bahan ke dalam acuan atau
injection moulding dan dibiarkan mengeras
c) Pembentukan (forming)
• Mengubah bentuk bahan menjadi bentuk
yang dikehendaki
d) Pemesinan (Machining)
• Proses membuang sesuatu bahagian daripada
bahan supaya menjadi bentuk yang
dikehendaki
e) Sambungan (Joining)
• Bahagian atau komponen disambungkan
menjadi satu produk yang baru
Model
• Satu objek yang seakan-akan menyerupai reka
bentuk produk
• Terdapat 2 jenis model yang digunakan iaitu:
a) Model Statik
• Dihasilkan untuk menunjukkan rupa bentuk sebenar
produk
• Penilaian dilakukan dari segi rupa bentuk, warna, saiz dan
pembuatan proses
b) Model Berfungsi
• Dihasilkan untuk menilai kefungsian beberapa bahagian
pada produk
• Penilaian dilakukan dari segi pergerakan, kesesuaian
cantuman dan jenis bahan yang digunakan
Proses menghasilkan acuan model 3D

Menghasilkan Membuat
Tuangan
model 3D Acuan
a) Menghasilkan model awal 3D
• Model awal 3D : Model yang digunakan untuk
mendapatkan rupa bentuk luaran dalam proses
pembinaan acuan
• Bahan yang digunakan :
a) Lilin
b) Tanah liat
c) Kayu
d) Plastik
• Kaedah terkini : Menggunakan mesin pencetak
3D
b) Membuat Acuan
• Acuan – Bekas tuangan sesuatu bahan yang
hendak dibentuk
• Dibentuk menggunakan bahan seperti:
a) Pasir
b) Tanah liat
c) Plaster of paris
Tuangan
a) Terdapat 2 jenis tuangan iaitu :
i. Tuangan panas
• Satu teknik tuangan yang menggunakan haba untuk
mencairkan bahan tuangan.
• Contoh bahan tuangan: plastik, timah, tembaga dan besi
keluli
ii. Tuangan sejuk
• Kaedah ini tidak menggunakan haba untuk mencairkan
bahan tuangan
• Contoh bahan tuangan: plaster of paris dan resin epoxy
Proses menghasilkan acuan
menggunakan Plaster of Paris
Sediakan Campurkan Letakkan
dengan air
plaster of sehingga di dalam
paris menjadi pes bekas

Biarkan Celupkan separuh


bahagian model Sapukan lapisan
sehingga awal 3D ke bahagian minyak pada
dalam pes plaster of model awal 3D
kering paris

Tanggalkan Bersihkan
Ulang langkah
model awal 3D
satu hingga
dengan berhati- acuan yang
langkah enam terbentuk
hati
2.1.7 membuat model 3D berdasarkan
proses kerja

Kaedah Konvensional Kaedah Moden

Penggunaan acuan dan Penggunaan pen 3D atau


tuangan pencetak 3D
2.1.8 Membuat kemasan model 3D menggunakan
konsep electrostatic dan electroplating

• Mengapa perlu ada kemasan?


a) Melindung permukaan produk daripada calar
dan karat daripada tindak balas udara dan air
b) Menambahkan nilai estetik pada produk dengan
memberikan warna dan tekstur yang cantik pada
produk
Kaedah – kaedah kemasan serta bahan
binaan
Kaedah kemasan Bahan Binaan Bahan Kemasan
Kayu, keluli,
Sembur Cat, lekar
plastik
Sapu Kayu, keluli Cat licau, syelek
Pelekat Kayu, MDF Pelekat
Electroplating
Keluli Perak, emas
(saduran)
a) Konsep electrostatic
• Electrostatic – Suatu kajian sains yang
digunakan untuk menjelaskan cas – cas
elektrik yang statik
Electrostatic
b) Konsep electroplating
• Electroplating – Suatu kaedah kemasan yang
digunakan untuk membuat saduran pada
permukaan bagi menghilangkan kelemahan
sesuatu bahan
Bahan-bahan untuk proses
electroplating
Bil. Bahan yang Penerangan
digunakan
1 Bikar Bekas untuk menakung elektrolit dan merendam
produk serta bahan saduran supaya proses
electroplating boleh berlaku

2 Kepingan bar tembaga Bahan yang menyaluti objek yang akan disadur
3 Sel 9 Voltan Punca kuasa elektrik
4 Wayar serta klip buaya Mengalirkan arus elektrik agar proses
electroplating berlaku

5 Cecair elektrolit Larutan yang membenarkan arus elektrik


bertindak balas dengan bahan saduran dan
bahan yang disadur.
2.1.9 Menilai model 3D yang telah
dihasilkan
• Tujuan : Mengatasi kelemahan yang akan
timbul
• Inovasi berterusan perlu dilakukan supaya
produk yang dihasilkan lebih kompetitif dan
berdaya saing
Borang penilaian reka bentuk produk
Elemen Kriteria Ya Tidak
Garisan Garis lurus dan lengkuk
Rupa Geometri
Bentuk Oval
Tekstur Licin dan berkilat
Saiz Ketebalan, kedalaman dan ketinggian
Warna Saduran tembaga
Ruang Stabil dan simetri
Prinsip Kriteria Ya Tidak
Keseimbangan Gasing berpusing dengan baik
Pengulangan Terdapat corak yang berulang pada
badan gasing
Kontras Penggunaan warna yang betul
Kepelbagaian Kepelbagaian rupa bentuk
Kesatuan Cantuman bahagian yang kukuh
Keringkasan Idea yang tidak kompleks
Harmoni Reka bentuk yang menarik