Anda di halaman 1dari 23

PELAN INTERVENSI

LIMA LANGKAH
(PILL)
BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)
A B C D E Calon
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Duduki

AR2 1 4.0 2 8.0 12 48.0 8 32.0 2 8.0 25 3.72


OTR3 4 16.0 7 28.0 5 20.0 5 20.0 4 16.0 25 2.92
AR3 3 12.0 3 12.0 4 16.0 9 36.0 6 24.0 25 3.48
ETR 5 20.0 6 24.0 6 24.0 4 16.0 4 16.0 25 2.84

NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)


TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu

Bahagian : A

Murid-murid tersebut mempunyai Modul latih tubi : 4 jam (2 hari)


masalah dalam menjawab soalan (28 – 29.7.17)
sintaksis (pelbagai jenis ayat/memilih Murid dilatih menggunakan 20 set soalan Item 15 dan 16 aras tinggi.
ayat betul/ayat sama maksud) aras tinggi - Membantu murid mengetahui cara mengenal pasti ayat sama
dari soalan 15 hingga 16. maksud dengan teknik pemenggalan ayat.
- Murid dibantu mengenal pasti kesalahan yang sering diuji.
Bil. murid tidak capai Gred A : 02/5 - (golongan kata popular dan aspek tanda baca)

1. DEVADARSINI A/P GANESAN (66%)


2. DHURGASHINI A/P MOGAN (62%)

Item :
15 HINGGA 16

Konstruk :
Soalan pemahaman-memilih ayat sama
maksud dan mengenal pasti kesalahan
dalam ayat.
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu

Bahagian : B

Murid-murid tersebut mempunyai masalah Modul latih tubi : 3 jam (2 hari)


dalam menjawab soalan pemahaman aras (28 – 30.7.17)
tinggi dan soalan kata hubung aras tinggi. Murid dilatih mengenal pasti idea utama dalam teks dan pantun dengan
memberikan 10 set soalan klon.
Bil. murid tidak capai Gred A : 02/5 -murid dibantu mengenal pasti idea utama berbantukan jadual kata tanya.

1. DEVADARSINI A/P GANESAN (66%)


2. DHURGASHINI A/P MOGAN (62%)

Item :
21/24/25

Konstruk :
Soalan pemahaman - soalan menjana idea
dan pendapat dan soalan kata hubung aras
tinggi.
NEAR MISS ‘D’ (LULUS)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : A

Bil. murid tidak capai Gred D : 03/4 5 hingga 14

1. KARNAGARAN A/L ARJUNAN (30%) - Murid dilatih menggunakan soalan aras rendah jenis golongan kata 5 jam
2. KHAYELVILE A/P GOHBI (32%) (,kata arah dan kata hubung + kata sendi nama,kata penguat,kata
3. NAAVIN A/L RAMAN (32%)
ganti nama diri dan penjodoh bilangan).
Item : - Murid diberi teknik mudah mengenalpasti golongan kata yang sesuai
5 hingga 14 dan mengikut ayat.
15 hingga 17

Konstruk : 15 hingga 17 2 jam

- Soalan pemahaman aras rendah berkaitan - Murid diberi soalan pemahaman berkaiatan jenis ayat dan unsur
golongan kata. kesalahan tatabahasa aras sederhana.
- Soalan pemahaman berkaiatan jenis ayat - Cara pemenggalan ayat untuk mengenal pasti bilangan subjek dan
dan unsur kesalahan tatabahasa. Aras predikat.
sederhana.
NEAR MISS ‘D’ (LULUS)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu

Bahagian : B
Modul latih tubi :
Murid-murid tersebut mempunyai 8jam (2 hari)
masalah dalam menjawab soalan - Murid dilatih mengenal pasti idea utama dalam teks dan pantun dengan
pemahaman aras sederhana dan soalan memberikan 10 set soalan klon.
kata hubung aras rendah. -murid dibantu mengenal pasti idea utama berbantukan jadual kata tanya.

Bil. murid tidak capai Gred D : 03/4

1. KARNAGARAN A/L ARJUNAN (30%)


2. KHAYELVILE A/P GOHBI (32%)
3. NAAVIN A/L RAMAN (32%)

Item :
21/23/24/25 (a-b)

Konstruk :
Soalan pemahaman - soalan menjana idea
dan pendapat dan soalan kata hubung aras
sederhana.
BAHASA MELAYU(PENULISAN)
A B C D E Calon
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Duduki
AR2 1 4.0 2 8.0 12 48.0 8 32.0 2 8.0 25 3.72
OTR3 4 16.0 7 28.0 5 20.0 5 20.0 4 16.0 25 2.92
AR3 7 28.00 2 8.00 7 28.00 6 24.00 3 12.00 25 2.84
ETR 5 20.0 6 24.0 6 24.0 4 16.0 4 16.0 25 2.84

NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)


TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu

Bahagian : A

Murid-murid tersebut mempunyai masalah Modul latih tubi :


dalam menjawab soalan pemahaman aras
tinggi dan soalan kata hubung aras tinggi. - Murid dilatih meluaskan predikat ayat dengan menggunakan kata (2 hari)
adjektif, kata sendi nama, kata hubung dan kata bilangan yang sesuai.
Bil. Murid tidak capai Gred A : 2 - (Pelbagai bentuk soalan) 10 set soalan.

1. PRIYADHARSHINI A/P SIVAKUMAR 7/10

2. SHASINTHIREREJ A/L VERAMUTHU 7/10

Item :
Memindah maklumat

Konstruk :
Soalan penulisan – memindah maklumat
dalam bentuk ayat berdasarkan bahan
grafik.
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu

Bahagian : B

Murid-murid tersebut mempunyai masalah Modul latih tubi :


untuk memberikan isi tersirat berdasarkan
bahan rangsangan yang diberi. 1. Murid dilatih mengenal pasti isi tersurat.
2. Murid dilatih mengenal pasti isi tersirat berdasarkan impak isi tersurat. (2 hari)
Bil. Murid tidak capai Gred A : 2 3. Murid dibantu mengenal pasti isi tersirat menggunakan teknik silang.

1. PRIYADHARSHINI A/P SIVAKUMAR 11/15

2. SHASINTHIREREJ A/L VERAMUTHU 10/15

Item :
Membuat ulasan

Konstruk :
Soalan penulisan – aras pemikiran kognitif.
Penulisan berpandu.
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu

Bahagian : C

Murid-murid tersebut mempunyai masalah Modul latih tubi :


dalam mengembangkan isi karangan.
1. Murid dilatih membuat draf penulisan berdasarkan tema karangan.
Bil. Murid tidak capai Gred A : 2 2. Murid dilatih mengembangkan idea draf menggunakan teknik
penulisan. 4 Hari
1. PRIYADHARSHINI A/P SIVAKUMAR 11/20 3. 10 set karangan.
2. SHASINTHIREREJ A/L VERAMUTHU 11/20

Item :
Karangan.

Konstruk :
Penulisan aras tinggi – pemikiran kognitif.
NEAR MISS ‘D’ (LULUS)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : A Memindah Maklumat

Bil. murid tidak capai Gred D : 01/4 Item : - memindah maklumat

1.SUREN A/L SUBRAMANIAM (32%) 1. Murid diberi frasa kerja mudah mengikut tema. 2 minggu
2. Murid menulis secara ulagan setiap frasa kerja sebanyak 15
Item : tema utama.
Memindah maklumat 3. Murid diminta menulis ayat mudah dalam empat perkataan.
Konstruk :
Soalan penulisan aras rendah.

Bahagian : B Memindah Maklumat


Item : Membuat ulasan berdasarkan nahan rangsanagan.
Bil. murid tidak capai Gred D : 01/4
1. Murid diberi frasa kerja mudah mengikut tema. (peta minda)
1.SUREN A/L SUBRAMANIAM (32%) 2. Murid menulis secara ulagan setiap frasa kerja sebanyak 15
tema utama.
Item : 3. Murid diminta menulis ayat mudah dalam empat perkataan.
Membuat ulasan berdasarkan nahan 4. Murid diminta mengafal rangka penulisan (ulasan)
rangsanagan. berbantukan penanda wacana.

Konstruk :
Soalan penulisan aras rendah.
BAHASA INGGERIS (PEMAHAMAN)
A B C D E Calon
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Duduki
AR2 1 4 2 8 12 48 8 32 2 8 25 3.32
OTR3 6 24 6 24 6 24 4 16 3 12 25 2.68
AR3 1 4 6 24 11 44 6 24 1 4 25 3.00
ETR 7 28 7 28 6 24 2 8 3 12 25 2.48
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : A 1. Revision on proverbs from Year 6 textbook. Also 1 minggu
1. Unable to match proverbs with the introduce other commonly used proverbs. Week 3 July
statement/clue given (Q6)
2. Unable to identify spelling of the
words (Q10) 2. Go through common and high frequency word list 1 minggu
3. Do not know usage of conjunction 'to' from DSKP and text book Year 4 to Year 6 Week 3 July
(Q14)
4. Do not know usage of verbs in present 3. Activities (30 questions) on usage of conjunction 'to' in 1 minggu
and past tense (Q15) context. Week 4 July
Bil. murid tidak capai: 06/07
S.KIRTIGAH (74%)
V.PHAVITHRA (72%) 4. Activities (30 questions) on present and past tense verbs 1 minggu
SHARMILA (70%) in context. Week 4 July
S.PRIYADHARSHINI (68%)
G.DEVADARSINI (66%)
V.DIVIYASHINI (66%)

Item : Q6,10,14,15
Konstruk : Proverbs, Spelling, Grammar
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : B
1. Read and understand linear text. Then identify its theme (5 sets). 1 minggu
1. Could not identify the theme of the Week 3 Aug
text (Q22 b)
2. Unable to identify hidden information 2. Practise reading and understanding hidden meanings in 1 minggu
in poem (Q23 d) poems, then answer comprehension questions (5 sets). Week 1 Aug
3. Unable to dentify time frame in words
(Q24 b) 3. Revision on common time frame such as morning, afternoon, 1 minggu
evening and night, and activities during these periods. Week 1 Sep
Bil. murid tidak capai: 06/07
S.KIRTIGAH (74%)
V.PHAVITHRA (72%)
SHARMILA (70%)
S.PRIYADHARSHINI (68%)
G.DEVADARSINI (66%)
V.DIVIYASHINI (66%)

Item : Q 22 b, Q23 d, Q24 b

Konstruk : Linear Text, Poem,


Comprehension
BAHASA INGGERIS (PENULISAN)
A B C D E Calon
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Duduki
AR2 5 20 5 20 3 12 8 32 4 16 25 3.04
OTR3 7 28 6 24 4 16 3 12 5 20 25 2.72
AR3 4 16 4 16 6 24 8 32 3 12 25 3.08
ETR 7 28 7 28 6 24 2 8 3 12 25 2.48
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : A
Unable to add expressions Drilling on variety of information transfer activities 2 minggu
correctly in questions 2,3 and 5. with focusses on adding correct expression (10 sets). Week 3,4
July
Bil. murid tidak capai:
03/07
M.DHURGASHINI (76%)
S.SHAMINI (76%)
G.DEVADARSINI (76%)

Item : 2,3,5

Konstruk : Information
Transfer
NEAR MISS ‘D’ (LULUS)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : C
1. Unable to construct simple 1. Practise basic sentence making, i.e subject, verb, 2 minggu
sentences correctly. object pattern (30 sentences). Week 3,4 Aug

1 minggu
2. Making multiple grammatical 2. Revision on past tense verbs to be used in essays. Week 1 Sep
errors.

Bil. murid tidak capai: 01/22


Suren a/l Subramaniam (32%)

Item : Q2

Konstruk : Notes
Expansion
MATEMATIK (KERTAS 1)
A B C D E Calon
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Duduki
AR2 4 16 1 4 3 12 9 36 8 32 25 3.64
OTR3 8 32 7 28 7 28 3 12 0 0 25 2.20
AR3 5 20 2 8 5 20 8 32 5 20 25 3.24
ETR 10 40 8 32 4 16 3 12 0 0 25 2.00
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam /
Minggu
Bahagian : Kertas 1 Aktiviti: Modul latih tubi
Bil. murid tidak capai:
Murid-murid tersebut mempunyai
masalah dalam menjawab soalan-soalan 1. Item soalan 12(Nisbag dan Kadaran) 2 jam
aras tinggi . *Murid-murid akan menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan
nisbah dan kadaran. (20 soalan aras tinggi)
Bil. Murid tidak capai Gred A: 5/10 2. Item soalan 13 (Pola Nombor)
*Murid-murid menyelesaikan pengiraan pola nombor.(20 soalan aras tinggi) 2 jam
1 KAVHINESH A/L RAVI (55%)
2 SHAMINI A/P SASIKUMARAN(66%) 3. Item soalan 15(Pengurusan Data)
3 PRIYADHARSHINI A/P *Murid-murid menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod.(15
soalanaras tinggi) 2 jam
SIVAKUMAR(66%)
4 SHASINTHIREREJ A/L 4.Item soalan 18(Panjang,Jisim& Isipadu cecair)
VERAMUTHU(59%) *Murid-murid menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan jisim(15 soalan
aras tinggi) 2 jam
5 VIKNAARHOOBAAN A/L
RAVICHANDRAN(56%) 5. Item soalan 21-24 (Perpuluhan, Wang, Peratus, )
*Murid-murid menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan
perpuluhan, wang dan peratus.(30 soalan aras tinggi) 6 jam
Item : 12,13,15,18,21,22,23,24

Konstruk : Soalan objektif yang menguji


aras kognitif aplikasi dan analisis.
NEAR MISS ‘D’ (LULUS)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : Kertas 1 Aktiviti: Modul latih tubi
Bil. murid tidak capai:
Murid-murid tersebut mempunyai 2 jam
masalah dalam menjawab soalan- 1. Item soalan 12(Nisbag dan Kadaran)
soalan aras tinggi . *Murid-murid akan menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan
nisbah dan kadaran. (20 soalan aras rendah)
2. Item soalan 13 (Pola Nombor) 2 jam
Bil. Murid tidak capai Gred A: 5/25
*Murid-murid menyelesaikan pengiraan pola nombor.(20 soalan aras
rendah)
1 DHINOSHINIE A/P KANTHIAH
3. Item soalan 15(Pengurusan Data) 2 jam
2 KARNAGARAN A/L ARJUNAN
*Murid-murid menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod.(15
3 NAAVIN A/L RAMAN
soalanaras rendah)
4 SENTHILATHIBAN A/L INDERIAN
4.Item soalan 18(Panjang,Jisim& Isipadu cecair)
5 SUREN A/L SUBRAMANIAM 2 jam
*Murid-murid menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan jisim(15
soalan aras rendah)
5. Item soalan 21-24 (Perpuluhan, Wang, Peratus, )
Item : 12,13,15,18,21,22,23,24
*Murid-murid menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan 6 jam
perpuluhan, wang dan peratus.(30 soalan aras rendah)
Konstruk : Soalan objektif yang
menguji aras kognitif aplikasi dan
analisis.
MATEMATIK (KERTAS 2)
A B C D E Calon
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Duduki
AR2 4 16 1 4 3 12 9 36 8 32 25 3.64
OTR3 8 32 7 28 7 28 3 12 0 0 25 2.20
AR3 5 20 2 8 5 20 8 32 5 20 25 3.24
ETR 10 40 8 32 4 16 3 12 0 0 25 2.00
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam /
Minggu
Bahagian : Kertas 2 Aktiviti: Modul latih tubi
Bil. murid tidak capai:
Murid-murid tersebut mempunyai
masalah dalam menjawab soalan-soalan 1. Item soalan 5(Pecahan) 2 jam
aras tinggi . *Murid-murid akan menyatakan langkah-langkah penyelesaian melibatkan
pecahan(20 soalan aras tinggi)
Bil. Murid tidak capai Gred A: 5/10
1 KAVHINESH A/L RAVI (55%) 2. Item soalan 6,12 dan 14 (Panjang,Jisim& Isipadu cecair)
2 SHAMINI A/P SASIKUMARAN(66%) *Murid-murid menyatakan sukatan yang betul serta menyelesaikan masalah 6 jam
3 PRIYADHARSHINI A/P harian rutin melibatkan panjang,jisim& isipadu cecair (20 soalan aras tinggi)
SIVAKUMAR(66%)
4 SHASINTHIREREJ A/L 3. Item soalan 7(Masa dan Waktu)
VERAMUTHU(59%) *Murid-murid menyatakan 12jam dengan 24 jam serta mengira tempoh masa 2 jam
5 VIKNAARHOOBAAN A/L dalam sebarang unit masa(15 soalan aras tinggi)
RAVICHANDRAN(56%)
4.Item soalan 9(Wang)
*Murid-murid menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan wang(15 soalan 4 jam
Item : 5,6,7,9,12,14 aras tinggi)

Konstruk : Soalan objektif yang menguji


aras kognitif aplikasi dan analisis.
NEAR MISS ‘D’ (LULUS)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : Kertas 2 Aktiviti: Modul latih tubi
Bil. murid tidak capai:
Murid-murid tersebut mempunyai
masalah dalam menjawab soalan- 1. Item soalan 5(Pecahan)
soalan aras tinggi . *Murid-murid akan menyatakan langkah-langkah penyelesaian melibatkan 2 jam
pecahan(20 soalan aras rendah)
Bil. Murid tidak capai Gred A: 5/25
2. Item soalan 6,12 dan 14 (Panjang,Jisim& Isipadu cecair)
*Murid-murid menyatakan sukatan yang betul serta menyelesaikan
1 DHINOSHINIE A/P KANTHIAH 6 jam
masalah harian rutin melibatkan panjang,jisim& isipadu cecair (20 soalan
2 KARNAGARAN A/L ARJUNAN
aras rendah)
3 NAAVIN A/L RAMAN
4 SENTHILATHIBAN A/L INDERIAN
3. Item soalan 7(Masa dan Waktu) 2 jam
5 SUREN A/L SUBRAMANIAM
*Murid-murid menyatakan 12jam dengan 24 jam serta mengira tempoh
masa dalam sebarang unit masa(15 soalan aras rendah)
Item : 5,6,7,9,12,14
4.Item soalan 9(Wang)
*Murid-murid menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan wang(15 4jam
Konstruk : Soalan objektif yang
soalan aras rendah
menguji aras kognitif aplikasi dan
analisis.
SAINS
A B C D E Calon
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Duduki
AR2 3 12 7 28 11 44 4 16 - - 25 2.64
OTR3 7 28 11 44 3 12 3 12 1 4 25 2.20
AR3 6 24 6 24 13 52 - - - - 25 2.28
ETR 10 40 8 32 5 20 2 8 - - 25 1.96
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Kertas : 1
Gagal menganalisis maksud tersirat dalam Modul latih tubi Kertas 1 : 1 jam
soalan dari topik-topik cahaya, hubungan antara (4 hari)
benda hidup, bumi dan alam semesta, mesin 1.Murid – murid tersebut akan membuat koleksi
ringkas, stimuli dan gigi. soalan yang beraras sederhana dan tinggi dari topik- 23.07.2017 –
topik cahaya, hubungan antara benda hidup, bumi 03.08.2017
Bil. murid tidak capai Gread A : 04/25
dan alam semesta, mesin ringkas, stimuli dan gigi.
1. Shasinthirerej A/L Veramuthu ( 70%)
2. Naavin A/L Raman (69%) 2. Soalan yang diberikan berbentuk topikal yang
3. Devadarsini A/P Ganeson (73%) diambil dari soalan pewajas.
4. Shanthini A/P Ramar (56%)
Ujian berbentuk topikal berkaitan tajuk-tajuk
Item :
tersebut diberikan untuk menguji kefahaman murid
Soalan 15, 21, 27, 29, 31, 34

Konstruk :
Soalan dari topik cahaya, hubungan antara
benda hidup, bumi dan alam semesta, mesin
ringkas, stimuli dan gigi
NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Kertas : 2 1 a)Memperkenalkan beberapa istilah Sains yang 1 jam (2 hari)
1.Murid gagal memahami beberapa istilah baru dan penting seperti ''meelakkam'‘ 06.08.2017 –
Sains . b)latihan (koleksi soalan yang mempunyai 10.08.2017
2. Murid gagal menjawab soalan yang istilah-istilah yang baru dan penting
berkaitan dengan KPS.
3. Murid gagal menganalisis maksud tersirat
khususnya dalam fakta)
dalam soalan beraras tinggi dari topik-topik
geseran dan daya 2. Latih Tubi kertas 2 soalan- soalan KPS
- Soalan yang diberikan tertumpu kepada 1 jam (2 hari)
Bil. murid tidak capai Gread A : 04/25 soalan KPS mengenalpasti pemboleh ubah 13.08.2017 –
1. Shasinthirerej A/L Veramuthu ( 70%) daripada gambar rajah, membuat objektif 17.08.2017
2. Naavin A/L Raman (69%) dan membuat inferen.
3. Devadharsini A/P Ganeson (73%)
4. Shanthini A/P Ramar (56%) 3. Modul latih tubi Kertas 2 :
- Murid – murid tersebut akan membuat 1 jam (2 hari)
Item : koleksi soalan yang beraras sederhana dan 20.08.2017 –
Soalan 3b, 4b, 4ci,5aii,7di
tinggi dari topik- topik geseran dan daya 24.08.2017

Konstruk :
- Soalan yang diberikan berbentuk topikal yang
diambil dari soalan pewajas.
-Soalan yang menguji kemahiran berfikir
dari topik geseran dan daya
- Ujian berbentuk topikal berkaitan tajuk-tajuk
-Soalan yang berkaitan dengan KPS tersebut diberikan untuk menguji kefahaman
murid
BAHASA TAMIL (PEMAHAMAN)
A B C D E Calon
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Duduki
AR2 5 20 8 40 5 20 3 12 4 16 25 2.72
OTR3 10 40 6 24 5 20 2 8 2 8 25 2.20
AR3 8 32 5 20 6 24 4 16 2 8 25 2.48
ETR 12 48 8 32 3 12 2 8 0 0 25 1.80

NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)


TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu

Bahagian : B
Murid-murid tersebut mempunyai masalah
dalam menjawab soalan-soalan aras tinggi dari Modul latih tubi :
soalan 23 hingga 25
Murid –murid tersebut akan membuat set soalan
Bil. murid tidak capai Gred A : 05/25 berbentuk subjektif / struktur :

1. SHASINTHIREREJ A/L VERAMUTHU (72%) Soalan 23 – 5 set soalan 1 minggu


2. UGASSINE A/P NARAINAN (72%)
3. PRIYADARSHINI A/P SIVAKUMAR (72%) Soalan 24 – 5 set soalan 1 minggu
4. SAMINI A/P SASIKUMARAN (68%)
5. SHANTHINI A/P RAMAR (66%) Soalan 25 - 5 set soalan 1 minggu

Item : (Soalan menguji kefahaman berdasarkan pelbagai


23 HINGGA 25 petikan kefahaman seperti sajak ,dialog,syarahan)

Konstruk :
Soalan Pemahaman Bersturuktur yang menguji
aras kognitif aplikasi dan KBAT.
NEAR MISS ‘D’ (LULUS)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : A

Murid-murid tidak memahami maksud


ceyyul mozhiyanigal dan tatabahasa.
Item 1 - 10
1 minggu
Murid-murid ini akan diberi teknik memahami dan menjawab
Bahagian : B
soalan –soalan jenis aplikasi dalam bahagian A (objektif) .
Muri-murid mempunyai masalah
Item 11 - 20
menjawab soalan pemahaman aras
Guru akan membimbing dan mengajar teknik-teknik penyoalan
rendah 2 minggu
yang biasa digunakan dalam soalan dan cara memahami dan
menjawab dengan betul mengikut struktur ayat yang betul.
Bil. murid tidak capai Gred D : 02/25
Item 21 - 25
1.SENTHILATHIBAN A/L INDERIAN 2 minggu
Guru akan membimbing murid untuk menjawab soalan 21
(32%)
(aras rendah) dan menjawab 1 soalan aras rendah di setiap
2.DHINOSHINE A/P KANTHIAH (36%)
bahagian soalan 22 hingga 25.
Item :
1 hingga 10 dan
11 hingga 20
21 hingga 25

Konstruk :
Soalan Pemahaman Cyeyul
Mozhiyanigal (Objektif)
Soalan Pemahaman Tatabahasa
(Objektif)
Tatabahasa dan Cyeyul Mozhiyanigal
(Struktur / subjektif)
BAHASA TAMIL (PENULISAN)
A B C D E Calon
GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Duduki
AR2 7 28 5 20 3 12 6 24 4 16 25 2.8
OTR3 11 44 6 24 6 24 2 8 0 0 25 1.96
AR3 5 20 6 24 7 28 3 12 4 16 25 2.8
ETR 12 48 8 32 3 12 2 8 0 0 25 1.8

NEAR MISS ‘A’ (CEMERLANG)


TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Modul latih tubi :
Bahagian : B
Murid-murid mempunyai masalah dalam menulis Murid-murid tersebut membuat set latihan karangan 2 minggu
karangan berpandukan gambar dengan ayat-ayat
bunga.
bergambar dengan menulis ayat -ayat bunga.

Bahagian C Murid –murid tersebut menulis 5 karangan berformat bagi 4 minggu


setiap jenis. ( surat rasmi,surat tidak
Murid – murid mempunyai masalah dalam menulis
karangan yang berbentuk format.
rasmi,dialog,syarahan,catatan,temubual)

Bil. murid tidak capai Gred A : 08/22


1. SHASINTHIREREJ A/L VERAMUTHU (76%)
2. UGASSINE A/P NARAINAN (76%)
3. DIVYASHINI A/P VADIWALU (74%)
4. PHAVITHRA A/P VELMURUGAN (70%)
5. SHANTHINI A/P RAMAR (66%)

Item :
Bahagian A dan B

Konstruk :
Soalan karangan yang menguji aras kognitif
aplikasi dan KBAT.
NEAR MISS ‘D’ (LULUS)
TEMPOH
ISU INTERVENSI Jam / Minggu
Bahagian : A
Item Bahagian A 1 minggu
Murid- murid mempunyai masalah Murid-murid ini akan diberi set modul gambar tunggal yang
membina ayat berpandukan gambar mengandungi aktiviti.Murid-murid susun semula perkataan dan
tunggal. menulis ayat berdasarkan gambar tunggal.

Bahagian B dan C Item Bahagian B 2 minggu


Guru akan membimbing dan mengajar bagaimana menulis isi
Murid-murid mempunyai masalah dalam karangan dengan betul mengikut struktur ayat yang betul.
menulis isi karangan berpandukan gambar
dan karangan tidak format
2 minggu
Item Bahagian C
Bil. murid tidak capai Gred D : 04/25 Guru akan membimbing murid untuk menyalin semula karangan tidak
format yang berbentuk perihal.
1.KHAYELVILE A/P GOHBI (36%)
2.SENTHILATHIBAN A/L INDERIAN (22%)
3.SUREN A/L SUBRAMANIAM (20%)
4.DHINOSHINE A/P KANTHIAH (10%)

Item :
Bahagian A , B dan C

Konstruk :
Soalan membina ayat, karangan
bergambar,karangan format dan tidak
forrmat