Anda di halaman 1dari 7

6

MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KELAS 4 CERDIK

TARIKH 5 FEBRUARI 2018 (ISNIN) MASA 9.50 – 10.50 PG

TAJUK DUNIA KOMPUTER

STANDARD KANDUNGAN 2.0 Mengenal perisian komputer


STANDARD 2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian.
PEMBELAJARAN 2.2 Menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendalian
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Mengenal jenis perisian

1. Mengenal pasti perisian komputer


KEMAHIRAN 2. Mengenal pasti bahagian penting komputer

1. Keusahawanan:
ELEMEN MERENTAS (EK4) - Pengetahuan tentang teknologi
KURIKULUM 2. Nilai murni - Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati
1. Komputer
BAHAN BANTU MENGAJAR 2. LCD
3. Projektor
4. speaker

AKTIVITI PENGAJARAN DAN Set Induksi


PEMBELAJARAN 1. Guru menunjukkan set komputer dan perisian yang penting

Langkah 1
1. Murid diperkenalkan perisian yang memerlukan murid melakukan tugasan “
biodata saya”
2. Soal jawab bersama guru

Penutup
1. Guru merumus pelajaran pada hari ini.

PENILAIAN PENGAJARAN 1. Guru menyediakan tugasan bulanan kepada murid


DAN PEMBELAJARAN 2. Murid perlu menyiapkan tugasan tersebut dalam tempoh yang ditetapkan
PENGETAHUAN
SEDIA ADA Murid pernah melihat set komputer di pameran komputer atau ‘PC FAIR”

REFLEKSI
6
MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KELAS 4 CERDIK

TARIKH 5 FEBRUARI 2018 (ISNIN) MASA 9.50 – 10.50 PG

TAJUK ASAS TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN 2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi


STANDARD 2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual.
PEMBELAJARAN 2.1.5 Menguji kefungsian kit model.
2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul.
2. 2. Menguji kefungsian kit model.
1. Membaca manual.
KEMAHIRAN 2. Menggunakan alatan tangan dengan betul.
3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan betul.
1. Keusahawanan (EK5) – mengamalkan nilai moral dan beretika.
ELEMEN MERENTAS 2. Kreativiti – boleh mengendalikan komponen dengan selamat.
KURIKULUM 3. .Nilai murni - bekerjasama, berhati-hati dan bertanggungjawab
1. Kit model 2. Manual 3. Alatan tangan.
BAHAN BANTU MENGAJAR

Set Induksi
AKTIVITI PENGAJARAN DAN 1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid.
PEMBELAJARAN 2. Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap individu /
kumpulan.

Langkah
1. Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid melakukan
aktiviti memasang kit model berpandukan manual secara individu /
berkumpulan.
2. Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan
sekiranya tidak berfungsi. ( HOTS – menggabung idea dengan
menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea )

Penutup
1. Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi penghargaan
kepada kumpulan yang berjaya memasang kit model.
1. Guru menilai kit model yang telah siap dipasang.
PENILAIAN PENGAJARAN 2. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan
DAN PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN Murid telah mempelajari asas binaan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan
SEDIA ADA Teknologi.

REFLEKSI
SENARAI BAHAN BANTU MENGAJAR
BIL BAHAN LOKASI

1 SET ALATAN KERJA KAYU BILIK RBT


2 SET ALATAN ELEKTRIK BILIK RBT
3 SET ALATAN ELEKTRONIK BILIK RBT
4 SET ALATAN MEMASAK BILIK RBT
5 SET ALATAN MENJAHIT BILIK RBT
6 SET KERETA MATRIX BILIK RBT
7 SET ALATAN TANAMAN BILIK RBT
HIDROPONIK
8. SET PROJEK MENARA API BILIK RBT
9 HASIL KERJA MURID BILIK RBT
10 SET TABUNG PENGGERA “40PCS” STOR RBT
11 PEMANAS AIR (4 PCS) STOR RBT
12 TOASTER (4 PCS) STOR RBT
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SENARAI BUKU TEKS DAN BUKU RUJUKAN

BIL JUDUL BUKU PENERBIT

1
2
3
4
5
6
7
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21