Anda di halaman 1dari 7

Program Intervensi

Matematik Tahun 6
1. Bimbingan rakan sebaya
• Setiap murid diberi rakan untuk membimbing.
• Rakan pembimbing terdiri daripada antara 10
orang rakan yang lulus ujian PRA 2 yang lalu.
2. Bimbingan berfokus guru
• Murid yang tidak lulus dibimbing secara
peribadi oleh guru kelas.
• Murid akan diberi bahan dan mereka akan
berjumpa dengan mana-mana guru
matematik setiap pagi untuk memeriksa
latihan mereka.
3. Latihan berfokus
• Murid akan berfokuskan pada matematik
kertas 2 kerana membawa 60 markah.
• Jika kuasai kertas dua, harapan untuk lulus
adalah tinggi.
4. Kenal pasti kelemahan dan masalah
murid
• Panggil murid untuk menjawab soalan
dihadapan / tunjuk cara.
• Bimbing secara langsung murid yang salah
cara menjawabnya.
5. Bengkel teknik menjawab soalan
• Akan diadakan pada 28 julai di SK Nanga
Babai.
• Disertai oleh wakil-wakil murid dari sekolah
lain di daerah julau.
6. Sokongan moral
• Sentiasa berikan galakan dan sokongan
kepada murid-murid yang masih belum
mencapai target.