Anda di halaman 1dari 40

FUNGSI DAN PERANAN PDK

NAMA AHLI KUMPULAN:


1. HAFIZ
2. LYNNETE
3. NALIA
4. MAHIRAH
PERBEZAAN

Pendidik / Pengajar individu yang


FUNGSI memberi ilmu.

- menjalankan pdp
- mencungkil bakat murid
PERANAN - memastikan keselamatan murid
- membimbing murid dalam
akademik
Pendidikan

Advokasi Sosial
Fungsi &
Peranan
PDK

Pekerjaan Kesihatan
PENDIDIKAN
Mendidik murid-murid dari aspek kognitif,
afektif dan psikomotor

Pra-menulis, membaca,
Pengurusan diri sendiri
mengira, melukis
Kemahiran motor kasar Sukan dan rekreasi
dan halus

Perkembangan Latihan vokasional


bahasa

Perkembangan sosial Kreativiti


Pendidikan Awal
Peringkat Rendah
Kanak-kanak

Peringkat
Pendidikan PDK

Peringkat Menengah Pendidikan Tidak


dan Tinggi Formal

Pembelajaran Sepanjang
Hayat
Pendidikan Awal Kanak-kanak
• PDK menyediakan perkhidmatan
pra sekolah untuk kanak-kanak
berkeperluan khas yang berumur
lima hingga enam tahun. PDK
menyediakan pendidikan yang
sempurna terhadap pelatih kanak-
kanak melalui bahan bantu
mengajar (BBM) yang pelbagai.
Contohnya susun suai gambar (
jigsaw puzzle), kad imbasan,
bahan multimedia dan
sebagainya.
Peringkat Rendah
Pendidikan juga mengajar pelatih-pelatih
PDK agar mampu menguruskan diri sendiri
selepas keluar dari PDK.
- pengurusan diri
- adab makan
- adab masuk keluar tandas
- cara memakai pakaian dengan betul
 Penglibatan sosial
 Pendekatan whole school
 Tindak balas terhadap kepelbagaian
 Penerimaan persekitaran
Peringkat Menengah dan Tinggi
• Pelatih PDK perlu menjaga kebersihan diri pada setiap
masa agar mereka sentiasa sihat.

• Pelatih PDK mempunyai peluang untuk mempelajari


dengan orang lain dan meningkatkan kelayakan,
kebolehan dan pengalaman mereka.
Pendidikan Tidak Formal
• membina pengetahuan dan kebolehan dimana ia dapat
meningkatkan kualiti dalam kehidupan.

• melalui aktiviti seperti bengkel, forum, ceramah yang


berbentuk formal, kursus-kursus pendek dan
sebagainya.
Pembelajaran Sepanjang Hayat
• untuk menbangunkan kerjaya seseorang bagi
meningkatkan produktiviti individu, organisasi tempat
kerja dan negara.

• Konsep ni merangkumi proses pendemokrasian


pendidikan yang memberi peluang pendidikan seluas-
luasnya kepada setiap individu tanpa mengira kelas
sosial, kaum, umur dan juga jantina. Peluang
pendidikan yang diberikan adalah bagi meningkatkan
pengetahuan, dan kemahiran seseorang.
• Pendidikan sepanjang hayat boleh
dilakukan sama ada secara formal
seperti di sekolah, instituti pengajian dan
pusat latihan vokasional, ataupun secara
tidak formal iaitu berdasarkan
pengamalan dan latihan di tempat kerja
masing-masing.
SOSIAL
Bantuan
peribadi

Hubungan,
Keadilan perkahwinan
dan keluarga

Sosial

Sukan dan Budaya dan


rekreasi seni
Bantuan Peribadi

• Memudahkan proses adaptasi mereka


pada komuniti setempat serta penyertaan
dalam konsep kekeluargaan.

• Bantuan peribadi ialah kerusi roda dan


parallel bar untuk tujuan fisioterapi.
Hubungan, perkahwinan dan
keluarga
• Pelatih di PDK bebas untuk berkawan sesama pelatih di PDK
tanpa ada halangan dari pihak petugas mahupun ibu bapa
pelatih itu sendiri.
• Bagi aspek perkahwinan, dimana PDK ini tidak
menggalakkan perkahwinan sesama pelatih yang ada di
PDK.
• Dari aspek keluarga, pelatih PDK mendapatkan sokongan
yang padu dan kerjasama yang diberikan oleh keluarga
mereka.
Budaya dan seni
• Pelatih-pelatih PDK ini perlu didedahkan
dengan dunia luar seperti budaya dan juga
seni.
• Mereka dapat mencungkil bakat pelatih dalam
bidang seni mahupun budaya yang sedia ada
supaya pelatih PDK mempunyai bakat yang
tersendiri seperti bakat seni atau pelbagai
bakat yang lain.
Sukan dan Rekreasi

• Pelatih PDK diberi hak untuk bersukan


dan rekreasi mengikut kemampuan
masing-masing.
Keadilan
• Pelatih PDK diberi hak untuk keadilan
terhadap diri mereka dari segi
keselamatan, perkhidmatan serta
pendidikan.
KESIHATAN
Apa itu
“Kesihatan”
?

WHO – Sihat dari


Absence of
segi fizikal,mental,
disease and
sosial dan bebas
illness.
dari penyakit.
Health
Promotion

Assistive
Prevention
Devices (alat
(pencegahan)
bantuan)
KESIHATAN

Medical Care
Rehabilitation
(rawatan
(pemulihan)
perubatan)
PDK perlu
memberi galakan
kepada mereka
. untuk menjaga
kesihatan
Meningkatkan Contoh :
kawalan amalkan cara
terhadap tahap hidup sihat,
kesihatan senaman

Health
Promotion
Prevention (Pencegahan)

Tertiary

Secondary

Primary
Primary Secondary Tertiary

Mencegah
Mengehadka
sebelum Pengesanan
n impak
berlakunya awal dan
masalah
masalah rawatan awal
kesihatan
kesihatan.

Termasuk
Contoh : Contoh :
rawatan
Suntikan Pemeriksaan
pemulihan dan
vaksin mata
intervensi
Medical Care (Rawatan
Perubatan)
• Rawatan perubatan penting untuk
menggalakkan pengesanan awal dan
rawatan yang mencukupi dan penjagaan
kesihatan.
• Di PDK, setiap individu mendapat rawatan
pakar bagi meningkatkan tahap kesihatan.
• Pakar pertuturan, pediatrik, ahli fisioterapi.
• Setiap individu mendapat diagnosis awal
di hospital sebelum mendapat rawatan
dan pemulihan di PDK.
• Aspek pengurusan diri juga ditekankan di
PDK.
Rehabilitation (Pemulihan)
• Pemulihan adalah langkah yang sesuai
termasuk melalui sokongan rakan sebaya
bagi membolehkan OKU mencapai dan
mengekalkan sikap mandiri yang
maksimum, fizikal dan mental yang sihat,
sosial dan keupayaan vokasional dan
semua aspek kehidupan.
Tingkah
laku

Pengurusan
Sosial
diri

PEMULIHAN
• Pengurusan diri penting bagi
membolehkan OKU diterima dalam
komuniti/masyarakat.
• Antara kaedah rawatan pemulihan yang
dijalankan di PDK – terapi main, terapi
muzik.
Assestive Devices (Alat Bantuan)
• Alat bantuan untuk OKU direka dan
disesuaikan untuk membantu seseorang
melaksanakan tugas.
Kerusi
roda

Hearing
Tongkat
aids

Alat
Screen bantuan
readers Braille
for system
computer

Talking
Alat audio
book
PEKERJAAN
Pekerjaan sendiri
• Pekerjaan sendiri memberi peluang kepada
orang kurang upaya untuk menceri rezeki
yang halal

• Pekerjaan sendiri termasuklah memberi servis


kepada pelanggan atau perniagaan secara
kecil-kecilan

• Program PDK mempunyai peranan yang


penting dalam menerapkan kemahiran-
kemahiran kepada orang berkelainan upaya
ini.
Pekerjaan
sendiri

Servis kepada Bisnes kecil


pelanggan
1) Menjual
1) Mengurut makanan
2) Membersihkan 2) Menjual
kasut minuman
3) Menyanyi 3) Menjual
4) Membasuh peralatan
kereta seharian
Pekerjaan bergaji
• Pekerjaan bergaji bermakna pekerjaan yang
dilakukan secara berbayar di bawah kontrak
(bertulis atau tidak) orang lain, organisasi
atau perusahaan.

• Ia lebih cenderung berada dalam ekonomi


formal,tetapi juga mungkin dalam ekonomi
tidak rasmi.

• Contoh Pekerjaan: Membasuh kereta.


ADVOKASI
Fokus: “Self-advocacy”
• Maksud: Orang berkelainan upaya
membela diri mereka sendiri dengan
melontarkan suara

• Sangat berkait dengan komunikasi

• Komunikasi= cara mesej disampaikan


dan diterima
• Kedua-dua aspek perlulah diteliti
supaya orang berkelainan upaya ini
dapat membela nasib mereka dengan
sendirinya.

• Program-program PDK dapat


meningkatkan “self-advocacy” orang
berkelainan upaya ini.

• Program-program PDK perlulah


memfokuskan aktiviti yang dapat
meningkatkan keyakinan diri orang
berkelainan upaya tersebut.