Anda di halaman 1dari 9

1

Punca matematik kenal sebagai


subjek yang tidak menarik Cara untuk mengatasi
• Matematik dilihat sebagai mata • nilai matematik dapat
pelajaran yang tidak mempunyai membangkitkan kefahaman
kaitan secara langsung dengan tentang kepentingan matematik
kehidupan seharian dan dapat membantu seseorang
menguasai kekuatan matematik
dengan lebih baik
• Nilai-nilai yang diterap oleh guru-guru untuk membentuk peribadi
seseorang
• Nilai asas ialah iman dan takwa.
• Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan, kebenarab , kebijaksanaan, adil,
telus dan bersyukur.
• Nilai-nilai asas seperti setia, bertanggungjawab, kerjasama dan
berpengetahuan.
• Nilai-nillai tambahan adalah kewarganegaraan, kreatif,
berdedikasi,berkeyakinan dan lain-lain.
• Tujuan pembelajaran
• Untuk apresiasi
• Aplikasi
• Teori matematik
• Nilai yang berkaitan dengan cara menyelesaikan masalah supaya
pelajar dapat memahami, mengetahui, mencari dan melaksanakan
operasi yang sesuai, membuat refleksi dan komunikasi.
• Nilai berkaitan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai
untuk individu tertentu atau untuk semua.
• Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar guna
peraturan , operasi ,prinsip-prinsip rumus atau mengetahui
bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan.
• Nilai-nilai berkaitan pembelajaran matematik di mana melibatkan
proses deduktif , menghafal dan belajar secara pasif atau matematik
adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran
induktif,konstruktif dan aktif.
Rasionalisme

Misteri Empirisme

Nilai-nilai
pendidikan

Keterbukaan Kontrol

Kemajuan
No Nilai Penerangan

1 Rasionalisme Menilai berdasarkan hujah, penaakulan, analisis logik dan penjelasan.

2 Emperisme Mencari objektif, konkrit dan melaksanakan idea dalam matematik.


Pemikiran beranalogi,mencari simbol dan penggunaan data

3 Kontrol Menilai kawalan menekankan kekuatan ,penguasaan peraturan,fakta,prosedur dan kreteria


ditetapkan.
Menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan dan kemampuan untuk meramal.

4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea matematik berkembang.


Melalui teori alternatif,pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada.
Menggalakakan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti.

5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan.


Melalui demonstrasi, bukti,penjelasan, pengesahan hipotesis dapat menghasilkan signifikan yang
baru.

6 Misteri Menekankan keajaiban, daya tarikan dan mistik dari idea-idea sains dan matematik.
Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal usul dan sifat pengetahuan.