Anda di halaman 1dari 7

Ericson A

Irah Rusiah
Mohd. Alpian S
Richel Simon
• Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat
kursus perguruan di IPG atau universiti.
• Guru baru sering berhadapan dengan masalah
sosialisasi.
• Sosialisasi didefinisikan sebagai suatu proses dalam
hidup seorang individu untuk mempelajari berbagai
macam kebiasaan seperti cara hidup, nilai-nilai dan
norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat
dengan maksud supaya dapat diterima oleh masyarakat.
• Sering menghadapi masalah dalam ;
• Pengajaran, sosial, hubungan g-g, g-gb
• Masalah kawalan serta disiplin pelajar.
• Mempelajari peranan sebagai guru di luar
bidang tugas mengajar.
• Kurang mahir dalam pengurusan ko-kurikulum
dan aktiviti sukan.
• Kurang memahami situasi sekolah (peraturan dan
disiplin)
• Kurang yakin – pengurusan disiplin bilik darjah
• Kemahiran tidak mencukupi- penggunaan Pusat
Sumber
• Kurang kemahiran sosial
• Dikatakan pasif, tak kreatif dan imaginatif.
• Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah.
• Masalah penyesuaian diri dengan realiti sekolah dan
bilik darjah
• Mula mengaplikasikan kaedah mengajar
• Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran
• Kurang berupaya menangani tugas harian guru
• Bersemangat
• Mempunyai pengetahuan tentang
pedagogi yang terkini.
• Cara pengajaran dll