Anda di halaman 1dari 6

PROGRAM LINUS 2018 :-

P
R NAMA PROGRAM
O
G BIMBINGAN KASIH
R
A
SASARAN
M MURID LINUS TAHUN 3
1 OUTCOME
SIFAR LINUS
 Program ini dijalankan untuk meningkatkan tahap
penguasaan bacaan murid linus dan melayakkan
mereka ke aliran perdana.
TRIVIA
 Program ini dijalankan pada setiap hari Rabu dan Khamis,
30 minit selepas waktu persekolahan.
 Semua guru linus SKSE mengambil bahagian di dalam
jadual giliran termasuk GB, PKP dan guru pemulihan.
 Program ini juga mendapat bantuan daripada
ibubapa secara suka rela membantu mengajar anak-anak
mereka sendiri.
PROGRAM LINUS 2018 :-
P
R NAMA PROGRAM
O CAKNA WARIS
G
R
SASARAN
A
M MURID LINUS S1 2016 & MURID LINUS S2
2015 (TAHUN 3 2016)
2
OUTCOME
JANGAN KEMBALI JADI MURID LINUS
OBJEKTIF
 Program ini dijalankan untuk meningkatkan tahap
penguasaan bacaan murid linus dan mengekalkan
tahap penguasaan bacaan bekas murid linus.
TRIVIA
 Program ini dijalankan melalui latihan bacaan dan tulisan
pada buku yang dibekalkan.
 Semakan harian akan dilakukan oleh waris mereka sendiri,
manakala guru linus akan membuat pengesahan pada
setiap minggu.
 Cop/rubberstamp khas disediakan sebagai had kawalan
latihan yang perlu dilakukan oleh murid.
PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK :-

NAMA PROGRAM
UBAP
ULANG BACA AYAT PENDEK
SASARAN
SEMUA MURID TAHAP 1

OUTCOME
MELAZIMI MURID MEMBACA
OBJEKTIF
 Program ini dijalankan untuk meningkatkan tahap
penguasaan bacaan murid linus dan mengekalkan
tahap penguasaan bacaan semua murid.
TRIVIA
 Program ini dijalankan 5 minit sebelum PdP berjalan.
 Dijalankan oleh guru BM setiap kelas dalam waktu PdP.
 Setiap murid diwajibkan mengeluarkan suara.
 Semua murid akan minat membaca walaupun dia malas
menulis.
 Murid mudah membaca dan mudah faham.
 Ayat pendek yang dipilih / dibina adalah berkaitan dengan
sukatan.