Anda di halaman 1dari 16

GERAK

PARABOLA
Creatif By
Sitti Hasnah
PERNAHKAH KALIAN MELIHAT PEMAIN
BASKET MEMASUKKAN BOLA KE RING ?
Jika pernah, bagaimana
bentuk lintasan bola
tersebut?

Ya, membentuk
setengah lingkaran
Jadi, Gerak parabola adalah gerak yang membentuk setengah
lingkaran dan merupakan
merupakan perpaduan
perpaduan gerak
geraklurus
lurusberaturan
beraturan(GLB)
dan
gerakgerak
dan luruslurus
berubah
berubah
beraturan
beraturan (GLBB)

Sumbu X GLB ( V = konstan)

Sumbu Y GLBB ( a = konstan)


Perhatikan gambar berikut:

Y Vty= 0
Vt Vtx
Vty
α
VtX VtX
a =-g
y α
V0y Vt
V0 Vty
αV VtX X
α
0X

Vty Vt
Gerak Pada Sumbu X ( GLB)

Kecepatan awal Posisi benda


benda pada pada sumbu X
sumbu X

vtx = vox = Xt = vox . t =


vox = vo cos α
vo cos α vo cos α . t

Kecepatan
benda pada
sumbu X
Gerak Pada Sumbu Y (GLBB)

Kecepatan
benda pada
sumbu Y

Vty = Voy – gt Yt = vo sin α . t


vty = vo sin α – gt – 1⁄2gt2

Posisi benda
pada sumbu Y
Sehingga
kecepatan
benda setiap
saat

Dengan
Arah
Kecepatan
Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi
maksimum benda
Tinggi Maksimum Benda
Waktu yang diperlukan untuk mencapai
jarak terjauh
Jarak Terjauh benda
TERIMA KASIH TELAH MENYAKSIKAN..........