Anda di halaman 1dari 10

PJM3115 PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN

STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK


PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
SUAIAN

Disediakan oleh: Adela Keplee Molie


Cassandra Paddy Edwin
Esther Eusan Subal
PISMP PJ ‘08
MODIFIKASI PEMBELAJARAN...

 Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran


kanak-kanak OKU, kita harus menyesuaikan
pengajaran dengan masalah yang dihadapi kanak-
kanak tersebut.
 Pengajaran Pendidikan Jasmani harus disesuaikan
dan dimodifikasi sehingga keperluan kanak-kanak
OKU dipenuhi, supaya mereka berpeluang untuk
beraktiviti seperti murid yang normal dan potensi
serta keupayaan mereka dapat ditingkatkan.
MODIFIKASI SECARA UMUM :

 Kurikulum (sebahagian)
 Strategi pembelajaran
 Arahan
 Peraturan
 Peralatan
 Cara pengajaran
 Kemudahan infrastruktur
PENDEKATAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN :
 Pendekatan Klasikal

1. Pengajaran dan Pembelajaran secara individu


 Guru memberi bantuan dan bimbingan kepada murid
secara individu
 Ajar murid berdasarkan kemampuan diri mereka
sendiri
 Kemampuan dan perkembangan individu murid dapat
ditingkatkan secara optimum
PENDEKATAN KLASIKAL ..
2. Peranan Guru
 Merancang sepenuhnya pembelajaran murid

 Sebagai penasihat, pembimbing

 Mengatur dan memantau kegiatan / perlakuan / aktiviti


murid
 Mengkoordinasi dan memerhatikan kemajuan murid
3. Kaedah & Teknik Pengajaran dan Pembelajaran
 Demonstrasi / Tunjuk cara
 Bimbingan rakan sebaya
 Pembelajaran Masteri
CIRI-CIRI PENGAJARAN MASTERI
KIU
- Arahan tentang apa yang perlu
dipelajari dan bagaimana ia
dipelajari.

PENGLIBATAN
- Untuk melihat sejauh mana murid
melibatkan diri dalam proses
pembelajaran yang dijalankan.
PENGUKUHAN

- Merupakan pengajaran atau pujian


yang diberikan kepada murid bagi
memotivasi murid melibatkan diri
dalam aktiviti pembelajaran.
PEMULIHAN

- Pengajaran alternatif untuk memulih


kesukaran pembelajaran yg dihadapi
oleh murid dengan memberikan
latihan-latihan tambahan.