Anda di halaman 1dari 19

Bmmb 3083 Drama

dalam pendidikan
Teknik Asas Bercerita
• Jenis cerita
• Pemilihan cerita dan kesesuaiannya dalam pendidikan

NAMA PELAJAR KAD MATRIKS

DIANA ERNA ANAK PETER UMPANG 2016072340004

NUR FAQIHAH BINTI MAT ZAID 2016072340011

NURUL AZREEN BINTI ZAIDI GINDI 2016072340013


Teknik asas bercerita
KONSEP

Bercerita ialah keseluruhan


Bercerita dianggap sebagai
pengalaman sejenak daripada
seni sastera dan sesi teater
penceritaan lisan dalam
yang dapat memberikan
bentuk berirama atau prosa
nyawa kepada perkataan
yang dipersembahkan di
bertulis dalam sesebuah buku.
hadapan khalayak ramai.
(E.Greene, 1976)
(Anne Pellowski, 1990)
Dapat meningkatkan
Satu pendekatan Latihan pemahaman,
penguasaan
yang sesuai perluasan
kemahiran
digunakan untuk perbendaharaan kata
mendengar, bertutur,
membina kecekapan dan tatabahasa
membaca dan
berbahasa dapat disampaikan.
menulis .

Guru boleh guna


Suara memainkan
gambar, objek-objek
peranan yang
sebenar atau BBM
penting.
lain.
Jenis bercerita
Bercerita
sambil bersoal
jawab

Bercerita
menggunakan Bercerita
kad melalui buku
bergambar

Jenis-
jenis
Bercerita
Bercerita
menggunakan
cerita menggunakan
teknologi
seni bahasa
moden

Bercerita
Teater
menggunakan
pembaca
pita rakaman
Murid diarah
mendengar dan
mengikuti jalan
cerita

Bercerita
sambil
bersoal
jawab
Sambil bercerita
guru menyoal
Murid meramal
murid
cerita
mengenai apa
seterusnya
yang telah
diceritakan
Guru sampaikan
cerita melalui
bacaan daripada
buku cerita

Bercerita
melalui
buku
Guru Murid
menyampaikan mendengar,
cerita dengan memahami,
gaya dan menghayati, dan
intonasi yang menceritakan
menarik semula.
Bercerita
menggunakan
teknologi
moden

Murid
Murid diperlihat
mengikuti dengan gambar
urutan cerita slaid yang
dengan mudah ditayangkan
Dapat membantu
kemahiran
mendengar
murid

Bercerita
menggunakan
pita rakaman

Murid
Murid
didengarkan
menimaginasikan
rakaman yang
peristiwa
mengandungi
tersebut
urutan peristiwa
Sebahagian
murid membaca
cerita dengan
penghayatan
dan intonasi
yang betul

Teater
pembaca

Pembaca Menimbulkan
menggunakan suasana cerita
suara, gerak yang menarik
badan dan dan mudah
mimic muka difahami
Mendukung
perkembangan kosa
kata dan kepekaan
murid kepada seni
bahasa dan budaya

Bercerita
menggunakan
seni bahasa

Contohnya:syair,
Disampaikan
pantun, sajak,
dengan penuh
seloka, gurindam
penghayatan
dan hikayat
Contoh:gambar
bersiri, gambar
kartun, keratan
akhbar dan
keratan majalah

Murid
Murid Bercerita dibimbing
menyampaikan
menggunakan membina cerita
maklumat
kad berdasarkan
dengan
bergambar bahan
bersahaja
rangsangan

Cerita tidak
terlalu panjang
Pemilihan cerita dan kesesuaiannya dalam
pendidikan
Kriteria Pemilihan

KANDUNGAN DAN
KONSEP BUKU

NILAI MURNI

PERINGKAT UMUR
Kandungan dan konsep buku

Berilustrasi dan
Plot yang mudah
berwarna

Berdasarkan
pengalaman dan Berkonsepkan
peristiwa cerita imaginatif
kehidupan
NILAI MURNI

Perwatakan ynag Memberi kesan


Perwatakan yang
menunjukkan terhadap jati diri
mempunyai teladan
penyelesaian masalah kanak-kanak
PERINGKAT UMUR

Perkembangan
Perbezaan
bahasa dan
jantina
kognitif
KESESUAIANNYA
DALAM PENDIDIKAN

Perkembangan emosi, sosial dan etika

Menanam sikap minat membaca

Perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak