Anda di halaman 1dari 12

PENDIDIKAN SEKSUALITI KANAK-KANAK

DAN PENJAGAAN MARUAH DIRI.


Disediakan Oleh :
Nadhirah Binti Awang
Siti Fatimah Binti Mohd Noor
Sarah Syahirah Binti Zameri
Hikmah Syakirah Binti Selamat
Nur Rohateqah Binti Roslam
Fatin Noor Azira Binti Mohamad
PENDIDIKAN SEKSUALITI KANAK-
KANAK
Pandangan Islam tentang Pendidikan Seksualiti

Pendidikan seks di dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah,
akhlak, dan ibadah. Terlepasnya pendidikan seks dengan ketiga unsur itu akan
menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seks itu sendiri, bahkan mungkin akan
menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal manusia melakukan kegiatan
seksual dalam rangka pengabdian kepada Allah.
Pandangan Barat tentang Pendidikan Seksualiti

Pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks sehingga ia dapat menyalurkan
secara baik, benar, dan ilegal. Pendidikan seks dapat di bezakan antara lain:

· Sex Intruction ialah penerangan mengenai anatomi seperti pertumbuhan rambut pada ketiak, dan mengenai biologi dari repoduksi, iaitu proses
berkembang biak melalui hubungan untuk mempertahankan jenisnya termasuk didalamnya pembinaan keluarga dan carakontrasepsi dalam
mencegah terjadinya kehamilan.

· Education in sexuality meliputi bidang – bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi, dan pengetahuan lainnya yang di perlukan agar seseorang dapat
memahami dirinya sendiri sebagai individual sexual serta mengadakan inter personal yang baik.
Kepentingan Pendidikan Seksualiti Kepada Kanak-kanak
• Kanak-kanak akan mengetahui antara sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat.
• Kanak-kanak dapat membezakan antara perhubungan yang selamat dan yang
sebaliknya.
• Kanak-kanak akan lebih berhati-hati sekiranya bertemu dengan orang yang tidak
dikenali.
• Pendedahan awal kepada kanak-kanak supaya lebih berhati-hati.
Mengenali
bahagian tubuh
badan

Pengetahuan
Fisiologi Manusia

Perbezaan mengikut Perbezaan mengikut


umur gender
PENJAGAAN MARUAH
Menjaga kehormatan diri sendiri, keluarga dan orang lain.

• Mendedahkan kepada kanak-kanak tentang cara menjaga kehormatan diri

• Membina keyakinan kanak-kanak untuk berani mengatakan TIDAK terhadap perkara


yang dirasai tidak selamat.

• Guru mengadakan mini seminar untuk kanak-kanak bersama pihak berkenaan seperti
Jabatan Kesihatan ataupun pihak polis untuk mendedahkan kepada kanak-kanak tentang
keselamatan diri mereka.
Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat

• Guru menjalankan Pendidikan seks kepada kanak-kanak dan mendedahkan tentang


sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat.
Pelindungan diri daripada ancaman jenayah seksual

• Biasakan diri kanak-kanak untuk


berhati-hati dengan orang yang
tidak dikenali.

• Dedahkan akibat jika mereka tidak


berhati-hati.
ISU-ISU SEKSUALITI
SEKIAN, TERIMA KASIH