Anda di halaman 1dari 11

Pelaksanaan Pendidikan

Inklusif dalam sistem


Pendidikan arus perdana
merupakan matlamat yang
ingin dicapai dalam
meletakkan pendidikan
Malaysia bertaraf dunia.

2
3
Isu dan Cabaran Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Pembahagian Tugas Peralatan /


Penyelarasan Kelengkapan
Pengajaran Hubungan dengan
Tanggungjawab Guru Besar
Beban Tugas Hubungan dengan ibu
bapa
4
Pembahagian Tugas

 Guru bilik darjah biasa tidak


memberi kerjasama kepada
pengajaran pemulihan dan murid-
murid berpendidikan khas dalam
kelas inklusif.

5
 Terdapat jurang perhubungan antara guru
bilik darjah biasa dengan guru Pendidikan
Khas.
 Guru Pendidikan Khas memisahkan diri
dan pengajaran daripada kurikulum biasa
menyebabkan tidak ada penyelarasan
antara isi kurikulum kelas biasa dengan
kelas pemulihan.

6
 Guru kelas biasa
menjauhkan diri dari
terlibat dengan program-
program khas pemulihan.

7
Guru Pendidikan Khas banyak diberikan
tugasan kokurikulum dan lain-lain.
Apabila mereka tidak dapat menjalankan
tugas dengan sempurna, ia memberi
gambaran yang negatif kepada guru lain
sebagai tidak bertanggungjawab dan
bekerjasama.

8
Keadaan bilik darjah untuk murid-murid
Pendidikan Khas yang jauh terasing, atau di
tempat yang tidak selesa ;

 di bawah tangga
 dekat dengan kantin
 bilik yang terlalu kecil.

9
 Guru besar kurang mendapat pendedahan
mengenai program pemulihan atau
Pendidikan Khas.
 Keadaan ini ada kalanya menjadikan guru
besar menganggap kerja dan tanggungjawab
guru Pendidikan Khas senang dan ringan.
 Oleh itu mereka diberi tugas lain seperti
menjadi Guru Sumber atau bilik sumber, atau
jawatan lain.
10
Ibu bapa kurang menunjukkan minat dalam
pembelajaran anak-anak istimewa ini. Sbg
contoh ;
Tidak datang berjumpa guru walaupun
diminta untuk datang berjumpa dengan guru.
Hal ini adalah disebabkan ibu bapa tidak
diberi penerangan tentang fungsi kelas
pemulihan atau kelas khas yang dijalankan
untuk anak mereka.
11