Anda di halaman 1dari 25

INTERVENSI

DALAM
MENANGANI
OLEH :
IZYAN JAWAHIR BINTI AHMAD

TINGKAH
SHAKRI & FERLIN ROSLAN
KELAS :
P3D

LAKU PENSYARAH :
ENCIK AZMI BIN ABU BAKAR

BERMASALAH
SEBAB PERLUKAN
INTERVENSI?

Tidak mengganggu
Dapat mengawal
keberkesanan dan Matlamat dan objektif
tingkah laku
kelancaran aktiviti di p&p tercapai.
bermasalah.
dalam bilik darjah.
BENTUK Teknik Modifikasi
Kemahiran-
kemahiran Asas
INTERVENSI Tingkah Laku Bimbingan dan
Kaunseling

Terapi bermain Terapi Seni

Terapi Muzik Terapi Bercerita


TEKNIK MODIFIKASI
TINGKAH LAKU
APA ITU TEKNIK MODIFIKASI
TINGKAH LAKU??
TEKNIK Prinsip Hierarki

MODIFIKASI
Peneguhan Peneguhan

TINGKAH
LAKU Sistem
Modifikasi
Pelan Intervensi
Pengurusan
Tingkah Laku
Kendiri Tingkah
yang
Laku Murid
Berstruktur
PENEGUHAN BERKESAN? TIDAK BERKESAN?

Ciri-ciri dan minat


Umur Latar Belakang
murid

Situasi dan bentuk Tahap


tingkah laku yang Kesukaran Aktiviti Pembelajaran dan
diinginkan Kemahiran
Dalam teori peneguhan..

1. Tingkah laku murid ditentukan oleh akibat yang akan


diterima selepas tingkah laku sesuatu ditunjukkan.
2. Tingkah laku tersebut akan dipelajari oleh murid-murid
berdasarkan akibat atau peneguhan tersebut.
3. Peneguhan positif lebih berkesan berbanding dendaan.
4. Murid juga akan mempelajari tingkah laku yang diterima
atau tidak berdasarkan respon daripada persekitaran.

Akibat memainkan peranan penting dalam


menguatkan atau melemahkan tingkah laku yang akan
ditunjukkan pada masa akan datang.
PERINGKAT Bahan Makanan
PENEGUHAN
MENGIKUT Barangan
LARRIVEE Aktiviti
(2005)
Keistimewaan

Pengiktifan Rakan

Perakuan Guru

Kepuasan Kendiri
8 PERINGKAT HIERARKI PENEGUHAN
Peringkat Peneguh Contoh

1 Bahan Makanan Coklat, gula-gula dan kismis

2 Barangan Pelekat, hadiah dan sijil

3 Token Berbentuk seperti lencana,markah, bintang

4 Aktiviti Aktiviti yang diminati oleh murid seperti membaca, bermain


komputer
5 Keistimewaan Menjadi ketua kumpulan, penolong guru, rehat awal dan kurang
tugasan
6 Pengiktirafan rakan Diterima dan dipuji oleh rakan sebaya

7 Perakuan guru Pujian dan perhatian oleh guru atau ibu bapa
8 Kepuasan Kendiri Peneguh dalaman atau mendapat kepuasan diri
PRINSIP

Perlu ada
kesinambungan.
Peneguh peringkat
rendah untuk
meneguhkan tingkah
laku yang hendak
dibentuk atau untuk
mengekalkan tingkah
laku yang diingini.
SISTEM MODIFIKASI TINGKAH LAKU
BERSTRUKTUR
 Kadangkala, guru perlu mengadakan suatu bentuk sistem
modifikasi tingkah laku yang formal dan berstruktur.
 Apa tujuan ?
• Memastikan tingkah laku yang hendak dibentuk telah dicatatkan
dengan jelas, beserta dengan akibat atau peneguhan yang
diterima.
2 sistem untuk memodifikasikan tingkah laku secara berstruktur
dan sistematik iaitu:

Sistem Kontrak
Sistem Token
tingkah laku
Sistem Kontrak Tingkah Laku

Satu Kontrak berstruktur yang dibentuk


oleh guru dengan seorang atau kumpulan
murid.
Kontrak akan dibentuk setelah mendapat
persetujuan daripada kedua-dua belah pihak
terhadap tingkah laku yang diingini.
2 Jenis Kontrak Tingkah Laku iaitu:
Peranan
guru
memastika Menetapkan

dengan murid n
Berjumpa Meminta matlamat
bantuan jangka masa
keberkesa
dan terangkan
rasional dan
daripada guru-
guru lain dan
panjang supaya
murid-murid
langkah- nan ibu bapa untuk dapat
kontrak
langkah yang
perlu untuk
memastikan
murid
mengekalkan
tingkah laku
memastikan mematuhi yang diingini
kontrak itu kontrak yang walaupun
berkesan dipersetujui kontrak telah
berakhir
1. Libatkan murid-murid dalam pembentukan kontrak.
2. Tingkah laku yang diingini perlu dinyatakan dalam bentuk
yang positif.
Contoh : ‘ sekiranya awak melakukan kerja dengan
senyap, awak akan mendapat 3 markah
merit. (+ve) ‘
‘sekiranya awak bising semasa
melakukan kerja,awak akan dimerit 3 markah. (-ve)
3. Peneguhan dan ganjaran perlu mendapat persetujuan
bersama antara guru dan murid.
4. Kontrak perlu ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.
BACK
SISTEM TOKEN

Berfungsi seperti Selalu digunakan di


wang yang dapat dalam kelas
ditukar dengan pemulihan,
barangan yang pendidikan khas
digemari atau dan juga kelas-kelas
aktiviti biasa.
menyeronokkan
Senaraikan tingkah
laku spesifik yang akan
diberikan token

Senaraikan ganjaran
yang diterima melalui
token yang diperoleh

Tetapkan masa token


dapat ditukar dengan
ganjaran
Strategi pemilihan peneguhan yang
sesuai
• Perhatikan murid-murid dan kenal pasti aktiviti yang memberi
keseronokkan atau minat kepada mereka. ( keseronokkan aktiviti akan
menjadi peneguh yang berkesan).

• Tanya dan bincang kepada murid tentang bentuk peneguhan yang disukai.

• Guru boleh menyuruh murid menulis atau membuat senarai tentang


peneguhan yang disukai dan meminta murid untuk membuat pilihan.

• Sekali- sekala guru memberikan kejutan atau ganjaran misteri yang tidak
dijangka oleh murid untuk menarik perhatian murid.

• Tukar ganti peneguh apabila sudah dipakai pada jangka masa yang lama
untuk mengelakkan murid daripada bosan.
Contoh- contoh peneguhan

Ganjaran Aktiviti :

Belajar sendiri

Membantu guru Menggunakan


Pergi ke perpustakaan
mengajar komputer
Ganjaran Keistimewaan

Berbual dengan
rakan kelas pada
masa yang
Kurang kerja rumah
ditetapkan
Masa rehat
tambahan
Jenis-jenis Token

Sijil

Pelekat atau Tag atau lencana


bintang untuk dipakai

Duit mainan Cop ‘ very good’


PELAN
INTERVENSI
PENGURUSAN
KENDIRI Boleh
dimulakan
Modifikasi
tingkah laku,
TINGKAH oleh guru dan akibat dan
LAKU MURID ditingkatkan
dengan
peneguhan
ditetapkan
pengurusan oleh murid
kendiri murid. sendiri.
LANGKAH-LANGKAH

Tetapkan tingkah Berikan Kenalpasti Tetapkan


laku yang ingin kesedaran tingkah laku yang matlamat yang
diubah. kepada murid. ingin ditukar. realistik.

Bina sistem Guru merekod


Bincangkan Memberi
pengurusan dan membuat
akibat. peluang.
kendiri. penilaian.

Beritahu murid
Ubah program
lain tentang Bimbing murid.
jika perlu.
kejayaan murid.
SEKIAN TERIMA KASIH.