Anda di halaman 1dari 14

PENTAKSIRAN AUTENTIK

Disediakan oleh : Nur fazlyna Binti


Kamaruddin
• Penilaian yang dilakukan terhadap
murid yang dilaksanakan merujuk
situasi kehidupan sebenar dan dapat
mempamerkan aplikasi pengetahuan
dan kemahiran yang bermakna.
Prinsip Asas Pentaksiran
Autentik
Murid
mengemukakan Menggalakkan
jawapan dan pemikiran Aras
bukannya memilih tinggi
jawapan

Menggunakan
Pendekatan secara Seiring dengan kerja murid yang
langsung untuk pengajaran di telah dikumpul
menilai projek dalam bilik darjah dari semasa ke
semasa
Berdasarkan kriteria Membenarkan pelbagai
yang jelas dan diberikan interpretasi, tafsiran dan
kepada murid tanggapan

Murid belajar untuk menilai


hasil kerja sendiri
RELEVAN

PELBAGAI PELBAGAI
OUTCOME SUMBER
AKTIVITI

BERKOLABORATIF REFLEKSI
Perbezaan pentaksiran tradisional
dan autentik
AUTENTIK TRADISIONAL

 Kurang memberi penekanan kepada  Biasanya dalam bentuk bertulis


kertas dan pensil

Menguji aspek kemahiran dan Menguji tahap IQ pelajar


kaedah berfikir secara analitikal berdasarkan ujian
berdasarkan sesuatu mengingat
konteks Murid menghafal

Murid membuat projek, portfolio, Berpusatkan guru


amali, temubual dan bercerita

Berpusatkan pelajar
Jenis pentaksiran
Autentik
 Portfolio

Prestasi

Penilaian Rakan Sebaya

Penilaian Kendiri

Pentaksiran Atas Talian


PENTAKSIRAN PRESTASI
• Untuk mengukur apa yang telah murid pelajari dalam situasi sebenar.
• Contohnya seperti buku skrap, projek,produk, persembahan,
pemerhatian,tugasan bertulis,portfolio,praktikal atau
Amali.

 Tugasan haruslah dalam situasi yang sebenar


 Murid terlibat aktif manakala guru sebagai fasilitator
 Sebahagian daripada p&p di dalam kelas
 Murid perlu membuat inovasi atau mencipta produk
 Bukan hanya guna pengetahuan untuk jawab soalan tetapi
boleh aplikasi
Pentaksiran Portfolio

Koleksi hasil kerja


Sampel kerja
yang terpilih
Murid bersama murid yang
berdasarkan
dengan guru menunjukkan
kriteria yang
perkembangan
ditetapkan

Evidens
Sampel kerja menunjukkan
murid perlu jelas semua aspek
kemajuan
Portfolio Produk Portfolio Proses Portfolio
Penilaian
Koleksi hasil kerja  Contohnya dalam Mendokumentasik
murid yang terbaik kelas bahasa an ujian,
murid menunjukkan pemerhatian,
Contohnya esei, pelbagai peringkat evidens penilaian lain
puisi cerita pendek yang diperlukan
atau analisis sastera Refleksi murid untuk pembelajaran
haruslah sesuatu perkara
Murid berpeluang membincangkan
menonjolkan proses yang dilalui Turut
pencapaian dan mereka mengambilkira aspek
kemahiran mereka Murid perlu kesukaran yang
membuat refleksi dialami oleh murid.
untuk
penambahbaikan
PENILAIAN RAKAN SEBAYA

Memberikan
Tepat dan
peluang kepada
kebolehpercayaan
murid berlatih
yang tinggi
dalam kumpulan

Sampel diberikan
oleh guru dan
Murid haruslah
murid menilai
berasa selesa dan
berdasarkan
saling mempercayai
kriteria yang
mereka tetapkan
Penilaian Kendiri
Murid nilai sendiri pencapaian mereka
berdasarkan standard yang perlu dicapai.

Menetapkan tujuan penilaian


Tentukan kriteria yang hendak dinilai dan sediakan
senarai semak
Memilih cara untuk mendapatkan maklumat dan data
Menganalisis maklumat yang diperoleh
Membuat rumusan
Pentaksiran Atas Talian
Salah satunya
ialah E portfolio
-galakkan murid Lebih cepat,
membuat lebih mudah
refleksi
-pembelajaran
Online serta senang
assessment diakses pada bila
secara bila masa sahaja
mendalam

Guru dan
Penggunaan
murid
teknologi=
berpeluang
menjadikan
meneroka dan
pentaksiran
berinteraksi
lebih efisien
atas talian