Anda di halaman 1dari 13

LANGKAH-LANGKAH

PENUBUHAN PERSATUAN
• Mewujudkan jawatankuasa penaja
• Hebahan umum dan mandat/persetujuan dari
warga komuniti
• Mendapatkan kelulusan pendaftar
kelab/persatuan
• Melaksana tanggungjawab sebagai ahli baru
Sebagai pemudah cara....jom kita
teliti jadual berikut...
MPU3081
KOKURIKULUM
PERSATUAN

Carta Alir Penubuhan


Persatuan
PERLEMBAGAAN DAN
PERATURAN PERSATUAN
Draf Perlembagaan
Pada mematuhi Subperaturan 5 {(1)(a)} dalam
Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)
1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta
Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41,
Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998,
maka berikut ini dikemukakan Peraturan-peraturan
(Perlembagaan) (Nama Pertubuhan dan alamat) yang
selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.
• Untuk pengetahuan semua ada 15
peraturan yang termaktub di dalam

• DRAF PERLEMBAGAAN PERSATUAN


1. NAMA DAN
ALAMAT 2. MATLAMAT

3.OBJEKTIF 4. KEAHLIAN

5.GURU
PENASIHAT
7. TUGAS DAN
6. AHLI
TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA
JAWATANKUASA

8. PERATURAN
9. KEHADIRAN 10.AKTIVITI
KEWANGAN
11. PERATURAN- 12. TINDAKAN
PERATURAN DISIPLIN

13.PINDAAN 14.PEMBUBARAN
PERLEMBAGAAN PERSATUAN

15.HAL-HAL LAIN
Sekian.
Terima Kasih