Anda di halaman 1dari 8

IPG Kampus Kent

MTE 3023
Perkembangan Kurikulum
Matematik
Nama : Felicia Ang Fong Sin
Lee Sen Peng
Lydia Yii Jia Jia
Tan Yen Yin
Unit : PISMP
Opsyen : Matematik (SJKC)
Sem : 1
Pensyarah : Encik Zaieddi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah
Tahun Satu
Makna Matematik
- Pengkajian tentang
corak / pola
- satu cara berfikir
- Alat
- Rekreasi
Sifat Matematik
- Sifat penyelesaian
Aktiviti berkaitan
Nombor masalah
- Permainan ular
bulat - Sifat nombor
- Penggunaan hingga 100 - Sifat penaakulan
sempoa
logik

Nilai Matematik
-Rasionalisme
- Kontrol