Anda di halaman 1dari 16

SUMBANGAN TOKOH –

TOKOH MATEMATIK
TIMUR TENGAH
Al -Kindi

Nama
tokoh
Al – Al-
Khawarizme Battani
• Nama asal : Muhammad Ibn Musa al-
khawarizmi
• Tempat lahir : Khawazim (Kheva),
selatan Laut Aral,
Uzbekistan.

Bapa
Algebr
a
Sumbangan
Dalam bidang matematik
• penggunaan angka sifar dan
perpuluhan,
• fungsi sinus dan tangen
• segitiga sama kaki dan mengira luas
segitiga
• segi empat selari dan bulatan dalam
geometri
• Memperkenalkan masalah pecahan dan
sifat nombor perdana dan teori nombor
Dalam Bidang Astronomi
sukatan masa
dan jam
matahari

menghitung mencipta
isipadu dan alat penentu
ukur lilit kedudukan
bumi Bintang
Memperkenalkan
matematik
( algebra,
gemometri,
aritmetik)

Menghasilkan Menghasilkan
peta dunia Sumbangan banyak karya
pertama - karya

Pakar
bidang
astronomi
AL-KINDI (800-873M)
• Nama asal : Abu Yousouf Yaqub Ibnu
Ishaq al-Kindi
• Tempat lahir : Kufa, Iraq
KINDI
Kenal
India
Dalam bidang matematik
• Memperkenalkan angka, garis dan
pendaraban nombor
• quantiti bandingan, kira-kira perkadaran
dan masa
• ungkapan persamaan dan teori
keselarian.
AL-BATTANI (858-929M)
• Nama asal : Abu Abdallah Mohammad
Ibnu Jabir Ibn Sinan al-
Raqqi al-arrani al-Sabi
al-Battani
Tempat lahir : Battan, Harran, Turki
Tempat meninggal dunia: Samarak, Iraq.
Tahu

Battani
Batman nisbah
kadar
peredaran
matahari

menggariskan
pertama miring buruj
sumbangan
menggunakan di garisan
kosain khatulistiwa

pusingan
tahun dan
musim
Kuiz
• 1. Sumbangan
ungkapan persamaan dan teori
keselarian.

Al - Kindi
Sumbangan
2. menghitung isipadu dan ukur lilit bumi

Al -
Khawarizmi
Sumbangan
3. pusingan tahun dan musim

Al- Battani
Kesimpulan
Semua tokoh – tokoh matematik memainkan
peranan yang penting dalam pembinaan
negara yang terbilang dan unggul. Oleh itu,
kita haruslah menghargai sumbangan dan
jasa tokoh – tokoh matematik dan
mengelakkan sumbangan mereka ditelan
zaman dan dilupai oleh generasi yang
muda.