Anda di halaman 1dari 19

Kuliah 10

15.3.2016
Dewan Kuliah SK3

Pragmatik: SPEAKING dalam


Analisis Konteks
 Apakah pragmatik?
 Cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian
tentang makna dan kesan yang timbul daripada
penggunaan bahasa dalam situasi / konteks
tertentu
 Makna juga boleh difahami b’dasarkan analisis
terhdp konteks
 Salahsatu p’dekatan untuk menganalisis
konteks ialah analisis thdp peristiwa
komunikasi dlm analisis etnografi p’tuturan/
komunikasi
 Etnografi ialah cabang ilmu antropologi yang
berkaitan dgn pemerian saintifik ttg
masyarakat manusia
 Etnografi pertuturan / komunikasi m’kaji
kaitan sistem p’tuturan / komunikasi
kebahasaan manusia dgn masyarakat manusia
 Hymes secara khusus kaitkan p’tuturan dan
komunikasi dgn aspek konteks (melibatkan
semua aspek masyarakat sewaktu proses
p’tuturan / komunikasi b’langsung)
 Hymes (1967) tlh kembangkan idea konteks
utk m’analisis wacana menerusi beberapa siri
artikelnya
 Menurut Hymes dua peranan konteks dlm
m’interpretasi teks (aspek linguistik
p’tuturan/komunikasi) iaitu:-
 M’engehadkan jumlah interpretasi
 Membantu m'interpretasi
 Menurut Hymes “The use of a linguistic
form identifies a range of meaning. A
context can support a range of meanings.”
 Penggunaan bentuk linguistik dpt mengenal
pasti siri makna. Konteks dapat membantu
memahami siri makna ini]
 Hymes gambarkan konteks menerusi
akronim S.P.E.A.K.I.N.G.
 1) Setting – lokasi, masa, musim, aspek
fizikal (saiz bilik, susunan perabot) dll.
bhs yg digunakan
 2) Scene – peristiwa yg berlaku di
sesuatu tempat pada sesuatu masa
(misalnya satu tempat boleh digunakan
utk peristiwa yg berbeza – padang bola
tpt b’main bola atau sambutan
perayaan)
 Participants - pemeran/orang yg terlibat
dalam peristiwa komunikasi
 penutur (yg hasilkan ujaran),
 pendengar (yg terima ujaran),
 audiens (org yg berada di situ)
 Umur, jantina, etnik, status sosial,
hubungan antara pemeran, dll.
 Purpose and goals - matlamat dan
tujuan (kesan yg ingin dicapai pemeran
drpd komunikasi )
 Acts sequence (urutan aksi /
lakuan dalam penggunaan bahasa)
 Contoh: dahulu – kemudian
 Ambil gilir
 Key - nada / semangat aksi pertuturan
 riang, sedih, marah (serius, mengejek,
bergurau, dsb)
 diserlah menerusi aspek verbal (apa-apa
yang dituturkan) dan aspek bukan verbal
(parabahasa / bahasa badan spt.
kenyitan mata, isyarat dsb.)
 Saluran komunikasi – lisan, bertulis,
isyarat, dll.
 Pelbagai media
 Kedudukan - berdepan/berjauhan
Vokal Bukan Vokal

Tulisan, isyarat,
Verbal Lisan siulan/gendang, kod
(morse)

Parabahasa dan ciri- Pergerakan, ekspresi


Bukan ciri prosodi (nada, muka, sentuhan,
Verbal kecepatan, volume dll.) pakaian, jarak (kinesik,
prosemik, mata, gambar,
kartun dll.)
 Norms - peraturan tertentu menggunakan
bahasa sewaktu interaksi atau
menginterpretasi bahasa
 Melibatkan antaranya pilihan kata, susunan
kata, nada suara dll.
 Memerlukan pengetahuan am, aspek
budaya, pengongsian kefahaman
 Genre - jenis peristiwa/ragam wacana
 Bertulis atau lisan
 Contoh genre lisan - pidato, khutbah,
lawak, bercerita, kuliah, perbualan, dll.
 Contoh genre bertulis - laporan, surat,
akhbar, novel, dll.
 Semua aspek yg disebut Hymes yg digunakan
utk analisis pertuturan berkait rapat dgn
aspek budaya manusia
 Misalnya ada masyarakat tidak membenarkan
orang perempuan menggunakan kata tertentu
sewaktu bertutur (norma)
 Untuk komunikasi yang berkesan, semua
aspek ini perlu diambil kira sewaktu
berkomunikasi
 Sekian