Anda di halaman 1dari 3

TATA KOORDINAT BOLA LANGIT

MR WAW
MACAM – MACAM TATA KOORDINAT
• SISTEM TATA KOORDINAT HORISON
• SISTEM TATA KOORDINAT EKUATOR
• SISTEM TATA KOORDINAT EKLIPTIKA
• SISTEM TATA KOORDINAT GALAKSI
• SISTEM TATA KOORDINAT EKSTRA GALAKSI
BELAJAR TATA KOORDINAT
• ASBOL DARI ITB
• LATIHAN SOAL