Anda di halaman 1dari 20

GURU SEBAGAI AGEN

MESRA BUDAYA KOMUNITI,


NASIONAL DAN GLOBAL
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Rangkuman:
 Program-program mesra budaya
 Kerjasama dengan PIBG

 Perkongsian Pintar dengan agensi kerajaan dan swasta


Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Rangkuman:
 Ciri-ciri guru mesra budaya dari aspek:
 Peribadi
 Profesional
 Amalan tingkah laku
 Peranan Guru sebagai agen mesra budaya
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Membina suasana yang mesra budaya (rapport)
 Mengenalpasti gaya pembelajaran murid
(pembelajaran interaktif & kinestatik)
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
Program-program mesra budaya
 Merancang strategi P&P yang sesuai :

 belajar sambil bermain


 cerita kahayalan & seram

 bahan pengajaran yang relevan budaya

 pengajaran secara kontekstual

 fokus pada pengalaman & pengetahuan murid

 pendekatan kolaboratif & koperatif

 persekitaran yang bebas tapi terkawal


Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
Program-program mesra budaya
 Merancang penaksiran mesra budaya

 Pemerhatian TL murid dari segi pembelajaran & aspek


sosial
 Penilain portfolio

 Ujian buatan guru


Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
Program-program mesra budaya
 Hari kokurikulum

 Hari kebudayaan

 Permainan tradisional & moden

 Kem motivasi

 Gotong-royong
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 PROGRAM ANJURAN KPM
 Memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai
Bahasa Perpaduan
# Bulan bahasa
# Sastera Negara
# Minggu bahasa
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 PROGRAM ANJURAN KPM
 Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan
(RIMUP)
Menyatupadukan semua murid dengan melibatkan
penyertaan masyarakat setempat, para guru & murid
untuk mewujudkan suasana muhibbah, sikap kerjasama &
persefahaman & toleransi antara murid pelbagai kaum di
sekolah.
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 PROGRAM ANJURAN KPM
 Kelas Kolaborasi
 Kolaborasi Guru
 Sukan & seni
 Buddy Stops
 Dapur Kita
 Jati diri
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Kerjasama dengan PIBG
 Memahami budaya setempat:
 Guru hendaklah faham maksud sebenar budaya
murid, komuniti setempat.
 Kenal budaya-budaya murid, bahasa, tradisi, agama,
latar belakang & struktur keluarga, gaya hubungan
interpersonal
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Perkongsian Pintar dengan agensi kerajaan dan
swasta
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Projek perkongsian pintar KPM dgn swasta:
 Schoolnet
 GSB Technology Learning in School
 Program Sekolah Angkat bersama Samsung Digital Classroom
 K-Perak E-Learning Cluster No.1 (KPEC)
 Cyberkids Camp
 Projek e-Learning for Life 2 Syarikat Apple
 Program IBM – Kidsmart Early Learning untuk kelas PraSekolah
 Program Pendidikan dan Modal Insan NCIA-KPM(Edu Citi-Hostel)
 Value Add Microsoft(MBMMBI)
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Ciri-ciri guru mesra budaya dari aspek:
 Peribadi

 Profesional

 Amalan tingkah laku


Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Ciri-ciri guru mesra budaya dari aspek:
 Peribadi
 Rasional
 Terbuka
 Toleran
 Mesra
 Mudah mengadaptasikan diri
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Ciri-ciri guru mesra budaya dari aspek:
 Profesional
 Kritis
 Kreatif
 Luwes
 Inovatif
 Reflektif
 Amanah
 Bertanggungjawab
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Ciri-ciri guru mesra budaya dari aspek:
 Amalan tingkah laku
 Sabar
 Toleran
 Terbuka
 Sopan
 Perihatin
Guru Sebagai Agen Mesra Budaya
Komuniti, Nasional dan Global
 Guru memainkan peranan penting sebagai agen mesra
budaya.
 Pelbagai faktor kena diambilkira dalam tugas guru
sebagai agen mesra budaya.
Tutorial
 Bincangkan peranan Guru sebagai agen mesra
budaya
TK