Anda di halaman 1dari 37

CABARAN

KEBANGKITAN UMMAH

toqqi
Ketua Aktivis
Persatuan Pengguna Islam Malaysia
TANGGUNG
MASALAH
JAWAB
UMMAH SOSIAL
KEPERLUAN
& TINDAKAN
DARI PIHAK
BERKUASA
CABARAN KELEMAHAN
PERNIAGAAN DADAH
INSTITUSI
KELUARGA

PECAH AMANAH

TIDAK
KISAH/TIDAK
ANTARA MASALAH PRIHATIN/BUDA
MASYARAKAT HARI INI YA TIDAK
BERTANGGUNG
JAWAB

BERGADUH
SESAMA ISLAM JUDI BULI
 AKTA PUSAT JUDI
 AKTA PUSAT HIBURAN
 AKTA JUALAN ARAK
 RUMAH URUT
 PREMIS PUSAT-PUSAT HIBURAN
 BERKORBAN
 BERSIH
 RENDAH DIRI
 RAJIN
 SEDEKAH
 MULIAKAN TETAMU
 BAYAR SEBELUM PELUH KERING
 IKHLAS
 AMANAH
 BERKASIH SAYANG
DAN BERSATU
 SIHAT ITU AMANAH
 PEMAKANAN
 BERANI
 JIMAT
 PEMIMPIN
 PEGAWAIDAN KAKITANGAN
KEMENTERIAN, JABATAN,
PENGUATKUASA
 MEMPERKASAKAN PIHAK
PENGUATKUASA SEPERTI KASTAM, JPJ,
DSB.
 PEMIMPIN
 PEGAWAI
 PENGUATKUASA
 PENCEGAHAN MAKSIAT
 AKTIVITI HARAM
 BERSEPADU MELIBATKAN SEMUA PIHAK
BERKAITAN
 BERLESEN
 TIDAK BERLESEN
 PEMIMPIN
 AGENSI PENGUATKUASAAN
 AKTIVIS
 NGO
 NGO
 AKTIVIS
 INSTITUSI PEMULIHAN SEPERTI
 PENJARA
 PUSATSERENTI
 SEKOLAH HENRY GURNEY
 SEKOLAH SERI PUTERI
 GERAKAN EVANGELIS
 ZIONIS,
 SOSIALIS
 NGO
 AKTIVIS MASYARAKAT
 KERAJAAN
 NGO
 CADANGAN & PENAMBAHBAIKAN
 PRESTASI
 STATISTIK
 REKOD
 RAWATAN DAN PEMULIHAN
 PENGUATKUASAAN BANTERAS AKTIVITI
HARAM
Tegah Perselisihan
ََ ‫َّاِِ ُِري‬
‫َّللاَ ََ ََ ال ه‬ َ ‫شلُوا َوت َ ْذه‬
ْ ‫َب ِري ُح ُك ْم َوا‬
‫صبِ ُُروا ِِ ه َّ ه‬ َ ‫عوا فَت َ ْف‬
ُ َ‫سولَهُ َوال تَنَاز‬ ‫َوأ َ ِطيعُوا ه‬
ُ ‫َّللاَ َو َر‬

’’Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan


janganlah kamu berbantah-bantahan; jika tidak nescaya
kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan
kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran);
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. ’’

(Al-Anfal 8:46)
Tuntutan Makan Halal Dan Baik
Udang Geragau
Daerah Larut Matang dan Kerian,
Perak PANGKOR
“SESUNGGUHNYA SYAITAN ADALAH MUSUH YANG NYATA BAGI MU”
 RIBA DAN MASALAH PERBANKAN ISLAM

 SOKONG PENIAGA PEMBAYAR ZAKAT

-TAMAT-