Anda di halaman 1dari 14

TONGGAK

PENDIDIKAN
UNESCO
PERTUBUHAN PENDIDIKAN SAINTIFIK
DAN
KEBUDAYAAN BANGSA-BANGSA BERSATU (UNESCO)
TUJUAN
Penyertaan Malaysia adalah untuk
memastikan kepentingannya dalam
memajukan sektor teras UNESCO
iaitu pendidikan, sains, kebudayaan
dan komunikasi terus kekal
terpelihara.
Belajar untuk Belajar untuk
menguasai menjadi insan
kemahiran berguna

Belajar untuk Belajar untuk


menguasai harmoni dan
ilmu kerjasama
4 TONGGAK
PENDIDIKAN
UNESCO
Belajar Untuk Menguasai Kemahiran

Kemahiran
berkomunikasi

Kemahiran Untuk
berpasukan diaplikasikan

Menyelesaikan
masalah
Belajar Untuk Menguasai Ilmu

Memastikan ilmu
dikuasai murid

Perlu sentiasa Memperkembangkan


mengikut perubahan kemahiran
Belajar Untuk Harmoni Dan Bekerjasama

Belajar untuk
Meneroka dan berkerjasama dan Pendidik perlu
memahami orang hidup secara bersikap terbuka
lain sejak peringkat harmoni tanpa dan tidak
awal persekolahan. mengira bangsa dan menggongkong
latar belakang.
Belajar Untuk Menjadi Insan
Berguna

Pendidikan harus
menyumbang kepada
pembentukan insan
menyeluruh dari segi fizikal,
rohani, emosi, kepekaan dan
penghargaan estatika.
Kejayaan Sekolah
Menurut UNESCO

•Pengurus mempunyai kuasa autonomi

•Memperkasakan kapasiti

•Ukuran prestasi

•Kawalan sumber

•ketelusan
Tujuan Tonggak
Pendidikan UNESCO

•Memenuhi keperluan pembelajaran asas

•Membentuk wawasan

•Akses kepada universal

•Fokus terhadap pembelajaran

•Perluasan skop dan pembelajaran


Tujuan Tonggak
Pendidikan UNESCO

• Penambahbaikan persekitaran pembelajaran


• Perkukuhkan perkongsian ( kolaboratif antara negara
yang terlibat dgn UNESCO)
• Membangunkan konteks dasar yang membantu
(peluang pendidikan)
• Menggerakkan sumber(sumber yang lebih moden
cth : internet, laptop)
• Memperkukuh perpaduan antarabangsa( twin
program)
• Agen perubahan
Dasar KPM dan kaitannya dengan
tonggak pendidikan UNESCO

 Perkembangan potensi individu


 Tingkatkan kreativiti
 Sistem pendidikan yang cekap
 Pusat kecemerlangan pendidikan
 Tingkatkan martabat pendidikan
Sambung …

 Perkembangan potensi individu melalui


aktiviti-akiviti yang dirancang
 Lengkapkan pelbagai kemahiran (living
skill)
 Membentuk keperibadian yang baik
seperti mengamalkan nilai2 murni
melalui
PEMBANGUNAN MODAL INSAN ACUAN KPM

 Perkembangan potensi
 Punyai pelbagai kemahiran
 Bentuk peribadi
 Kemahiran berkomunikasi
 Kemahiran ICT( i-Think)
 Pembelajaran sepanjang hayat
 Nilai yang tinggi