Anda di halaman 1dari 18

NOOR BAHAR BIN MOHD AZHAR

JABATAN SAINS IPGKTAR


 MPU3081 Persatuan.pdf
 Rancangan Semester
 Tugasan
 DEFINISI PERSATUAN 1.PENGENALAN &
 CIRI-CIRI PERSATUAN KEPENTINGAN
 KONSEP / TEORI
PERSATUAN
Persatuan didefinisikan sebagai :
•sesuatu entiti kumpulan
•yang berstruktur
•yang berperlembagaan
•yang berperaturan dan
•yang berkepimpinan.
Persatuan juga didefinisikan sebagai
satu gabungan, ikatan dan kumpulan
PERSATUAN BIASANYA,

•dianggotai oleh mereka yang mempunyai minat,


kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama
serta

•bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu-membantu


dan berkongsi sumber

•dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita


serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui
bersama,

•bagi memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat


dan kecenderungan masing-masing.
2.TATA CARA &
 PENUBUHAN PERSATUAN
 KAEDAH PENUBUHAN PERSATUAN
KAEDAH
 IDENTITI PERSATUAN PENUBUHAN
PERSATUAN
 JENIS AKTIVITI
 CONTOH AKTIVITI
 PERSATUAN & PENUBUHAN DI
M’SIA@A/BANGSA
 SEJARAH PENUBUHAN
 KAEDAH & PROSES PENUBUHAN
 AKTIVITI@PERKHIDMATAN YG
DIAMALKAN
 PERBANDINGAN PERKHIDMATAN
 STRATEGI BG MENJANA SUMBER
KEWANGAN
 ISU2 BERBANGKIT
 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
DAN ANALISIS SWOT
 SWOT adalah singkatan dari
Kekuatan, Kelemahan, Peluang
dan Ancaman.
 Kekuatan (S) dan Kelemahan
(W) dianggap sebagai faktor
dalaman yang mana anda
mempunyai beberapa kawalan.
 Peluang (O) dan Ancaman (T)
dianggap sebagai faktor luaran yang
mana anda tidak mempunyai
kawalan sepenuhnya.
• Analisis SWOT adalah alat yang paling
terkenal untuk audit dan analisis kedudukan
strategik keseluruhan perniagaan dan
persekitarannya.
• Tujuan utamanya adalah untuk
mengenal pasti strategi yang akan
mewujudkan model perniagaan khusus
syarikat yang paling sesuai dengan
sumber dan keupayaan organisasi
terhadap keperluan persekitaran di
mana firma itu beroperasi.
 Dalam erti kata lain, ia adalah asas
untuk menilai potensi dan batasan
dalaman dan kemungkinan dan
kemungkinan kemungkinan dan
ancaman dari persekitaran luaran.
 Ia melihat semua faktor positif
dan negatif di dalam dan di luar
firma yang mempengaruhi
kejayaan.
 Kajian konsisten mengenai
persekitaran di mana firma
beroperasi membantu dalam
meramalkan perubahan yang
berubah-ubah dan juga membantu
dalam memasukkan mereka dalam
proses membuat keputusan
organisasi .
 LAPORAN OLEH SETIAP JK
 KEKUATAN@KELEMAHAN@PENAMBAHBAIKAN