Anda di halaman 1dari 7

Kanak-kanak menghabiskan 6 hingga 8 jam setiap hari di

sekolah
Sekolah mengajar kemahiran kognitif secara normal
seperti membaca, menulis, matematik, sejarah, bentuk
muka bumi, sains dan sebagainya
Oleh itu, bagi pembentukan moral pelajar sekolah perlu…
Mewujudkan suasana yang mendorong pengajaran yang
bermakna dan menyeronokkan
Membentuk 1 struktur dan amalan yang
mengintegrasikan maklmum balas, membuat refleksi,
amalan-amalan dan tindak balas yang diterima
berlandaskan aspek-aspek yang berikut:
i. Mengesan kecekapan pentadbiran sekolah
ii. Menilai budaya moral sekolah
iii. Menilai secara moral guru-guru di bawah
pentadbirannya
Kerjasama yang erat antara pihak sekolah, ibu
bapa dan masyarakat setempat membantu
keberkesanan pengurusan dan pentadbiran
sekolah pada tahap maksimum.
• Sekolah menekankan budaya sosial yang
penting, apa yang dinilai dan bersesuaian dengan
masyarakatnya kepada pelajar-pelajarnya.
• Contohnya, kurikulum dan buku teks yang
menekankan nilai-nilai budaya Melayu, Cina dan
India yang melambangkan bahawa kita
menyanjung tinggi budaya setiap kaum yang
tinggal di Malaysia.
• Ini adalah salah satu tugas sekolah yang sangat
penting sebagai agen sosialisasi.
Masyarakat
Masyarakat ditakrifkan sebagai satu kumpulan
manusia yang hidup bersosial bersama di sesuatu
tempat dengan adanya peraturan serta
menjalankan amalan hidup untuk kepentingan
bersama.
Kelompok ini mempunyai pemimpin, peraturan
dan norma-norma tertentu untuk mewujudkan
satu keadaan yang harmonis.
Jika pemimpim menekankan nilai kerajinan dan
peningkatan produktiviti akan menghasilkan ahli-
ahli yang bersikap tekun, rajin membuat sesuatu
dengan bersungguh tanpa cepat berputus asa.
Slogan seperti “1 Malaysia: rakyat didahulukan,
pencapaian diutamakan”, “Malaysia Boleh” dan
“Cemerlang, Gemilang dan Terbilang” sering
dilaungkan oleh pemimpin kita bertujuan untuk
membentuk masyarakat yang dinamik dan
progresif serta mengamalkan nilai-nilai murni,
cekap, bersih dan amanah.
Jarang terdapat perbuatan kurang bermoral di
dalam masyarakat tersebut kerana setiap
anggotanya dianggap sebagai ahli keluarga
terdekat yang perlu dijagai dengan sempurna.

Anda mungkin juga menyukai