Anda di halaman 1dari 20

PERKEMBANGAN

Perkembangan Sosio Emosi

MORAL
Definisi Perkembangan Moral

Faktor yang Implikasi dlm P&P


Mempengaruhi
Definisi

o Moral
 berasal dari kata Latin mores. Artinya, tata cara dalam
kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan.
 Kamus Dewan edisi keempat- ajaran atau pegangan
tentang buruk baik sesuatu perbuatan (kelakuan,
kewajiban, dll), sikap atau cara berkelakuan yang
berasaskan atau yang diukur dr segi baik buruk
sesuatu akhlak.
Definisi

o Moral mengatur perilaku individu dalam hubungannya


dengan kehidupan sosial dan masyarakat.
o Moral merupakan dasar pengukur baik buruk.
o Nilai Moral merupakan aspek keperibadian yang diperlukan
seseorang untuk mencapai kehidupan sosial yang
harmonis, adil, dan seimbang.

NILAI -> MORAL -> SIKAP


Perkembangan
moral
Perkembangan Moral Menurut Piaget
o umur 4-7 tahun ( Moral Heteronomus )
- kanak-kanak melihat peraturan sebagai sesuatu yang telah
ditetapkan dan tidak boleh diubah.
- mereka menilai sesuatu tindakan melaui akibat.
Contohnya: “ kalau x kemas barang mainan nanti mak
marah”
o umur 7-10 tahun (transisi ) – memiliki ciri-ciri peringkat
pertama tetapi mula beralih ke ciri peringkat seterusnya.
o umur 10 tahun ke atas – mula sedar bahawa peraturan &
undg2 adalah dicipta.
- menilai sesuatu berdasarkan niat & akibat.
ENCIK KOHLBERG
Perkembangan
Moral

Tahap Perkembangan Moral Menurut Kohlberg


o Tahap Pra-konvensional
Aturan dan ungkapan moral masih ditafsirkan individu
berdasarkan ganjaran & hukuman yang akan diterimanya, baik
berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan.
Dua tahap dalam tingkat ini adalah :
o Orientasi Kepatuhan & Hukuman
o Orientasi Ganjaran Peribadi
Kalau saya tolong opah,
opah belanja
saya makan ye…
hehe
Perkembangan
Moral
o Tahap Konvensional
Aturan dan ungkapan moral dipatuhi atas dasar menuruti
harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat.
Tingkat ini memiliki 2 tahap, yaitu :
o Orientasi Perlakuan Baik ( “anak yang baik” )
o Akur kepada Sistem Sosial & Etika Peraturan:
-percaya kepada keutuhan undang2
-undang2 dipatuhi untuk menjaga kesejahteraan komuniti
Gunakan
telefon
baik-baik
supaya
orang
lain pun
boleh guna...
Rempit-rempit juga,
helmet jangan
lupa pakai !
Perkembangan
Moral

o Tingkat Pos-konvensional
Individu mula meneroka pilihaan, memilih alternatif2 lain
dalam membuat pertimbangan moral.
Mereka mula mempunyai kod (erti yang tertentu) moral &
etika yg tersendiri.
Tingkat ini memiliki 2 tahap :
o Etika Kontrak Sosial & Hak Individu
o Etika Prinsip Sejagat
Semua orang
mempunyai hak
yang sama…
Faktor

Faktor Institusi Kekeluargaan:


keluarga merupakan organisasi terdekat..

 tunjuk ajar ibubapa ( asuh & bimbing )


 kanak-kanak hendaklah patuh apa yg diajar
 ibubapa juga sedar & patuh nilai yg diajar
 ibubapa hendaklah mendisiplinkan anak2
 gunakan pelbagai pendekatan dan cara
Corak Mendisiplinkan
Anak

Menjarakkan Kasih Sayang (Love Withdrawal) • Menimbulka


n keresahan
- Ibubapa menjarakkan perhatian
pada anak-
- Contohnya tidak bercakap anak

• Bangkitkan
Menunjukkan kuasa rasa benci
- Ibubapa menunjukkan kuasa dalam mengawal kpd ibubapa
perlakuan / ambiltindakan (hukuman) & takut dan
hormat.

Dorongan • kanak-kanak
- Ibubapa dorong anak fikirkan sebab perlakuannya menaakul &
- Dorong fikir akibat berfikir
Ciri-ciri ibubapa dlm membantu perkembangan moral

Ciri-ciri ibubapa yang membantu perkembangan moralkanak-


kanak:

 menunjukkan kemesraan & beri sokongan


 guna teknik dorongan dlm mendisiplinkan anak-anak
 beri peluang kpd anak-anak belajar perasaan orang lain.
 tunjuk contoh teladan yang baik.
 memberi maklumat tentang perlakuan moral
SEKOLAH:
Kurikulum tersembunyi:
 nilai-nilai tidak terhad hanya pada subjek PA
 setiap guru mana-mana subjek perlu menerapkan nilai-nilai
murni tersembunyi (implisit) dlm isi P&P

Pembinaan Modal Insan


 FPK- insan seimbang melalui modal insan
 kurikulum & kokurikulum

Faktor yang
Mempengaruhi
Iklim & Budaya Sekolah:
 persekitaran yang tenang
 pelajar sekolah mengamalkan nilai-nilai murni

Khidmat Sukarela:
 program lawatan ke rumah orang tua/ kebajikan/ bersih
kawasan sekolah.
 mendidik rasa tidak pentingkan diri
 memberi kesedaran.

Ciri-ciri ibubapa dlm


membantu perkembangan
moral
Implikasi dalam P&P

 bantu pelajar menilai permasalahan yang mereka alami


 bantu pelajar menilai perasaan orang lain
 bantu murid buat hubungkait antara nilai dan tindakan yang
dibuat
 pastikan semasa proses P&P murid saling mendengar
 wujudkan kesedaran dan keprihatinan terhadap isu-isu moral.

Implikasi dalam
P&P
TERIMA KASIH