Anda di halaman 1dari 90

BAB 5:

GERAKAN
SAINS TINGKATAN 5
SMK BONGKOL
CHU WAI SENG
GERAKAN KENDERAAN DI
DARAT
PRINSIP GERAKAN KENDERAAN DI DARAT
 Kebanyakan kenderaan di darat
menggunakan roda untuk bergerak.
 Terdapat dua jenis kenderaan di darat
 Kenderaan tidak berenjin
 Kenderaan berenjin
KENDERAAN TIDAK BERENJIN
 Kenderaantidak berenjin digerakkan –
kuasa manusia atau haiwan.
KENDERAAN BERENJIN
 Keretaberenjin bergerak – tenaga bahan
api (petrol, diesel, arang batu, dan gas
asli).
 Terdapat pelbagai jenis enjin.
 Enjin petrol empat lejang
 Enjin diesel empat lejang
 Enjin petrol dua lejang.
 Enjin empat lejang
 Lejang aruhan
 Lejang mampatan
 Lejang kuasa
 Lejang ekzos
 Enjin dua lejang
 Lejang ke atas
 Lejang ke bawah
ENJIN PETROL EMPAT LEJANG
Lejang Aruhan
Lejang Mampatan
Lejang Kuasa
Lejang Ekzos
ENJIN DIESEL EMPAT LEJANG
 Selalunya digunakan dalam kenderaan
berat- lori dan bas.
 Setiap silinder dalam enjin diesel empat
lejang mengandungi satu
 Omboh
 Injap masuk
 Injap ekzos
 Pemancit
Lejang Aruhan
Lejang Mampatan
Lejang Kuasa
Lejang Ekzos
LATIHAN
 Bandingkanenjin petrol empat lejang
dengan enjin diesel empat lejang
 Dari segi kecekapan dan kuasa
 Dari segi struktur
ENJIN PETROL DUA LEJANG
 Digunakandalam motorsikal dan mesin
pemotong rumput.
 Tidak mempunyai injap.
 Omboh dalam silinder bertindak sebagai
injap.
Lejang Ke Atas
Lejang Ke Bawah
PERBANDINGAN ANTARA
ENJIN DIESEL DAN PETROL
(EMPAT LEJANG)
PERBANDINGAN ENJIN PETROL
DUA LEJANG DAN ENJIN
PETROL EMPAT LEJANG
HUBUNGKAIT ANTARA PRINSIP
OPERASI ENJIN DENGAN
PERGERAKAN KENDERAAN
 Empat silinder dalam enjin disambungkan
pada aci engkol secara linear.
 Gerakan omboh pada setiap silinder- aci
engkol berputar dengan laju.
 Putaran aci engkol mengerakkan roda
kenderaan. “SISTEM PEMINDAHAN
TENAGA”
 SISTEM PEMINDAHAN TENAGA
 Cekam, kotak gear, aci pacu, dan gandar.
 SISTEM GEAR
 GEAR 1-5, UNDUR.
 SISTEM PEMECUT
 TERDIRI INJAK PEMECUT DAN KARBURETOR
(TAMBAH KELAJUAN)
 SISTEM BREK
 BREK CAKERA DAN GELENDONG
LAJU / HALAJU / PECUTAN
LAJU

 Jarak
– ukuran jauh diantara satu tempat
dengan tempat.
HALAJU
PECUTAN
PERBANDINGAN LAJU, HALAJU
DAN PECUTAN
 Lajumempunyai magnitud (nilai) sahaja
 Halaju dan pecutan mempunyai
magnitud dan arah.
LATIHAN
 Sebuah kapal terbang dari Johor Bahru
menuju ke Kuala Lumpur dengan halaju
500km j -1. Jika jarak antara Johor Bahru
dan Kuala Lumpur ialah 350km,
hitungkan masa yang diambil oleh kapal
terbang itu sampai ke kuala lumpur.
Berikan jawapan anda dalam unit saat.
 Sebuah kereta sedang bergerak dengan
halaju seragam 20ms-1. kemudian
pemandu menekan minyak supaya
kereta memecut dengan suatu pecutan
seragam 2ms-2. Berapakah halajunya
selepas 5 saat.
 Sebuahkereta bergerak dari Bandar A ke
Bandar B yang jaraknya 60km, dalam
masa 45 minit, berapakah laju purata
dalam unit km j-1?
 Sebuah kereta bermula daripada
keadaan rehat memecut secara
seragam sehingga halajunya mencapai
10ms-1 dalam masa 4 saat.
 Berapakah pecutan kereta itu
 Berapakah laju purata kereta itu.
 Berapakah jarak yang dilalui dalam masa 4
saat.
HUBUNGKAIT LAJU, HALAJU,
DAN PECUTAN DENGAN
KEHIDUPAN SEHARIAN
 Pemandudapat mengetahui laju
kenderaan yang dipandu dengan
adanya meter laju.

 Halaju
angin adalah penting bagi
gerakan kapal.
JISIM DAN INERSIA
Contoh Inersia
MOMENTUM
 Momentum suatu objek bergantung
kepada jisim dan halajunya.
PRINSIP KEABADIAN TENAGA
 Dalamsuatu perlanggaran- momentum
diabadikan.

Jumlah momentum sebelum perlanggaran


adalah sama dengan Jumlah momentum
selepas perlanggaran.
 Terdapat dua jenis perlanggaran
 Perlanggaran kenyal
 Perlanggaran tidak kenyal.
 Daya
impuls ialah kadar perubahan
momentum

 Daya =
 Dalam suatu perlanggaran, daya yang
dikenakan bergantung pada masa
perlanggaran.
 Daya pada jasad adalah besar apabila
masa perlanggaran singkat
 Daya pada jasad adalah kecil apabila
masa perlanggaran panjang.
Perkaitan Momentum dengan
Kehidupan Seharian
Latihan
 Takrifkan momentum dan berikan unit SI
momentum
 Tentukan momentum sebuah kereta yang
berjisim 600,000g dan bergerak dengan
halaju seragam 10ms-1.
 Nyatakan prinsip keabadian momentum
 Sebuah troli A berjisim 2kg yang bergerak
dengan halaju 1.0ms-1 berlanggar
dengan troli B berjisim 3.0kg yang pegun.
Selepas perlanggaran, troli B bergerak
dengan halaju 0.2ms-1. Berapakah halaju
troli A sekarang
TEKANAN

1 Pascal (Pa) = 1Nm-2


 Semakinbesar daya yang dikenakan
pada suatu permukaan, semakin besar
tekanan dihasilkan.
 Semakinbesar luas permukaan objek,
semakin kecil tekanan dihasilkan
LATIHAN
 Nyatakan hubungkait antara tekanan
dengan daya dan luas permukaan.
 Suatu daya 200N bertindak ke atas suatu
luas permukaan 5m2 .Berapakah tekanan
yang dihasilkan?
 Dapatkan daya yang diperlukan untuk
menghasilkan suatu tekanan 500Pa ke
atas suatu luas permukaan 0.2m2.
 Suatubongkah yang beratnya 10N
mempunyai panjang 20cm, lebar 10cm,
dan tinggi 5cm diletakkan di atas tanah.
Kirakan tekanan.
PRINSIP PEMINDAHAN
TEKANAN OLEH CECAIR
SISTEM HIDRAULIK
KEGUNAAN SISTEM HIDRAULIK
LATIHAN
 Nyatakan prinsip pemindahan tekanan
 Jika daya yang dikenakan pada omboh
kecil F1=20N, dan luas A1= 0.2m2,
berapakah daya F2 yang dapat disokong
oleh omboh besar yang luasnya 1.2m2?
Dapatkan nisbah daya antara omboh
kecil dan omboh besar.
Rajah di atas menunjukkan suatu jek hidraulik
ringkas yang dibina daripada dua silinder bulat.
 Berapakah tekanan pada A dan B
 Berapakah berat W yang dapat disokong jika
luas permukaan omboh B ialah 0.5m2?
 Apakah kesannya jika luas permukaan omboh
A dikecilkan lagi?
 Jika satu beban baru yang beratnya 308N perlu
diangkat, berapakah jejari silinder yang perlu
dibina supaya beban baru itu dapat diangkat.
PRINSIP GERAKAN KENDERAAN
DI AIR
Terdapat dua jenis:
 Ada enjin
 Tiada enjin
KENDERAAN TIDAK BERENJIN
 Contoh seperti :
 Sampan (guna pendayung)
 Rakit
 Kapal layar
 Kayak
KENDERAAN BERENJIN
Contoh:
 Kapal selam
 Bot
 Hidrofoil
 Hovercraft
BENTUK KENDERAAN DI AIR
PRINSIP ARCHIMEDES
 Daya tujah ke atas menyebabkan
sesuatu objek kehilangan berat ketika
berada dalam air.
 Apabila suatu objek direndam
sepenuhnya atau sebahagiannya di
dalam cecair, daya tujah ke atas yang
dialami objek itu adalah sama dengan
berat cecair yang disesarkan.
Daya tujahan ke atas = Berat cecair yang
disesarkan
PENGGUNAAN PRINSIP
ARCHIMEDES
GERAKAN KENDERAAN DI
UDARA
 Terdapat dua jenis:
 Tidak berenjin
 Berenjin
Tidak Berenjin
 Belonudara panas
 Kapal udara
Berenjin
 Helikopter
STRUKTUR DAN PRINSIP
OPERASI ANTARA ENJIN JET
DAN ENJIN ROKET
Persamaan Enjin Jet dan Enjin
Roket
 Bergerak
berdasarkan prinsip keabadian
momentum
Perbezaan Enjin Jet dan Enjin
Roket
Enjin Jet ASPEK Enjin Roket
Mempunyai sayap STRUKTUR BINAAN Dibina dalam
berbentuk aerofoil banyak peringkat

Atmosfera KAWASAN Atmosfera dan


BERFUNGSI angkasa lepas

Kerosin BAHAN API Hidrogen cecair


Dari atmosfera BEKALAN OKSIGEN Simpanan oksigen
cecair
Enjin Jet ASPEK Enjin Roket
Mampatan udara OPERASI Pembakaran
dan pembakaran bahan api
bahan api
Memerlukan satu CARA Tidak memerlukan
landasan yang PELANCARAN landasan
panjang untuk panjang.
dilancarkan
PRINSIP BERNOULLI
APLIKASI PRINSIP BERNOULLI
 Penunu bunsen
 Pam turas
 Penyembur racun serangga
KEPERLUAN MEREKA CIPTA
KENDERAAN YANG SELAMAT
DAN SELESA
 Kenderaan di darat – tali pinggang
keledar, beg udara. Ada lampu isyarat.
 Kenderaan di air – ‘life jacket’, bot kecil,
pelampung