Anda di halaman 1dari 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PERSIARAN TUNGKU KUDIN, 11

700 GELUGOR, PULAU PINANG


KESANTUNAN MASYARAKAT
KOD KURSUS : GSB 1012

NAMA AHLI : JEEENATHA A/P MUNUSAMY


: BHARATHI A/P RAMAN
: DHARRSHENI A/P ARUMUGAM

NAMA PENSYARAH : PUAN FAIZAH BINTI ABU


Apakah ungkapan yang
membantu mendefinisikan
kesantunan verbal ?
Maksud kesantunan verbal
• Kesantunan bahasa bererti kesopanan dan kehalusan
alam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama
ada melalui lisan atau tulisan kepada orang yang
dihormati, orang yang saraf dengan kita atau orang yang
lebih rendah kedudukannya daripada kita.
ASPEK-ASPEK KESANTUNAN VERBAL
• Cara sapaan lisan menurut bahasa Melayu dengan sopan
santunsuaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi
bahasa
• Dalam ciri-airi kesantunan verbal penggunaan kosa kata dan ganti
nama diberi mengikut kedudukan, pangkat,umur dan kearkraban
hubungan.
• Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan
biasa. Pemilihan kata dan ungkapan Cuma bergatung kepad
kedudukan pangkat, umur dan keakraan hubungan.
CARA MENGHORMATI ORANG LAIN MELALUI
PERCAKAPAN VERBAL
• Memberi layanan mesra, sopan dan memberi penghormatan kepada orang
lain.
• Menghargai pendapatan dan percakapan orang lain.
• Tidak memperkecilkan atau merendah-rendahkan kebolehan orang lain.
• Mewujudkan persefahaman
• Melatih dari supaya berkelakuan sopan.
• Menjaga perasaan orang lain.
Sistem panggilan kekeluargaan

Panggilan Gabungan nama Sistem panggilan


kekeluargaan kekeluargaan asas kekeluargaan
pertalian darah ikatan
perkahwinan
• Abang
• Pak Long • Kak
• Mak Long • Cik • Pak Mentua
• Pak Ngah • Long Ngah • Mak Mentua
• Mak Ngah • Bang Cik • Tok Mentua
• Pak Lang
• Abang Ipar
• Mak Lang
• Kak Ipar
Gelaran pergaulan tak bersahaja (formal)

 Tuan digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri dan orang lelaki bergelar
Haji, Doktor, Profesor, dan Syed.

 Encik dan Cik boleh digunakan untuk orang lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri
seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad.

 Puan untuk perempuan sahaja yang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri dan perempua yang
mempunyai gelaran Doktor, Profesor, dan sebagainya.

 Saudara digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengan kendiri atau lebih muda
dan hubungannya belum rapat dengan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli-ahli dalam
mesyuarat, perbahasan, forum dan majlis-majlis rasmi.

 Saudari digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran
saudara.t
Raja untuk Perak
dan Selangor

Gelaran warisan
Pangeran, kepada
Pangeran Anak, Gelaran keturunan Nabi
Pangeran Muda warisan Muhammad
untuk Brunei S.A.W. seperti
Syed

Keturunan
orang-orang
besar, Megat dan
Puteri untuk
Perak
Kata Panggilan Dalam Majlis Rasmi

Orang yang disapa Rujukan hormat


Yang di-Pertuan Agong dan Raja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri
Permaisuri Agong Paduka Baginda
Sultan, Raja, Sultanah, Tengku Ampun, Duli Yang Maha Mulia
Raja Permaisuri
Balu Raja Yang Maha Mulia
Raja Muda atau Tengku Mahkota Duli Yang Teramat Mulia atau Yang
Teramat Mulia
Bergelar Warisan Kerabat Diraja Karib Yang Mulia
Perdana Menteri, Timbalan Perdana Yang Amat Berhormat
Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri
Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif
Ketua Polis Negara Yang Amat Setia