Anda di halaman 1dari 8

Tulis Uji Pengaturcaraan

Pembetulan
Algoritma Algoritma

Matlamat pengujian algoritma memastikan logik algoritma adalah betul


memikirkan pembaikan algoritma supaya
lbh efisyen

Algoritma yg telah diuji mempunyai ciri-ciri berikut :


• Mudah difahami
• Lengkap
• Efisyen
• Memenuhi kriteria reka bentuk
RALAT DALAM ALGORITMA

• Algoritma yang tidak memenuhi ciri-ciri diatas akan sukar difahami


• Perisian yg dihasilkan akang mengandungi ralat
• ini kerana, pengaturcara bergantung pada algortima,
jika algoritma tak sempurna, maka hasil pun akan tak menjadi

Susah faham
Ralat lari uji
Tidak lengkap RALAT
ALGORITMA
Tidak Efisyen Ralat logik

Tidak penuhi
kriteria Ralat sintaks
RALAT DALAM ALGORITMA (sambungan)

• Ralat dalam algoritma boleh menyebabkan dua ralat dlm atur cara
Ralat Sintaks
Ralat Algoritma
Ralat Logik

Ralat Sintaks Ralat Logik


• Tidak wujud dalam algortima • Berlaku kerana perisian yg
• Berlaku kerana mgunakan bahasa dihasilkan tidak menjalankan
pengaturcaraan seperti JAVA fungsi-fungsi yg sepatutnya, tidak
dengan cuai lengkap
• Akan ditermui secara automatik • Fungsi menghasilkan output yang
oleh perisian compiler tidak tepat
• Ralat algortima tidak akan
menyebabkab ralat sintaks
RALAT DALAM ALGORITMA (sambungan)

• Terdapat satu lagi ralat dalam algoritma, iaitu ralat masa larian
• ralat ini trjadi apabila atur cara yang tidak tepat dijalankan
• contohnya : aturcara tidak dapat dimulakan,
menjadi sangat perlahan,
tidak responsif
• Ralat ini dikenalpasti drp kegagalan output dan paparan amaran
dalam atur cara
• Ia blh dikesan melalui rekabentuk algoritma yg tak efisyen atau salah
struktur kawalan urutan yg tak betul
pembolehubah tak mengndungi nilai / objek
pembahagian dengan sifar
struktur kawalan pengulangan yg tak blh
berhenti kerana logik syarat yg salah
Langkah-langkah pengujian algoritma

• Pengujian algoritma ialah pemeriksaan secara manual dan teliti


• Ia dikenali sbg ‘desk-checking’ kerana teknik ini mgunakan kertas
dan pensil
• Pengujian dilakukan secara sistematik
• Melibatkan langkah-langkah berikut : (buku teks ms 45-47)

Kenal pasti ‘output dijangka’

Kenal pasti ‘output diperoleh’

Bandingkan output dijangka’ dengan ‘output diperoleh’

Analisis dan baiki algoritma


LATIHAN – ms 48-50 dan ( guna Dr JAVA)
Bandingkan OUTPUT berdasarkan
1. Mula
dua algoritma ini
2. Input NAMA
3. Papar “HELLO” Tulis aturcara menggunakan DR JAVA
4. Tamat

1. Mula
2. Input NAMA
3. Papar “HELLO” + nama
4. Tamat
tamat
HelloNama

import java.util.Scanner ;

public class HelloNama {


public static void main (String [] args) {
Scanner input = new Scanner (System.in);

System.out.println ("Masukkan nama :");


String nama = input.nextLine ();
System.out.println ("Hello " + nama);

}
}