Anda di halaman 1dari 10

PERANAN GURU

DALAM MEMBANTU
PERKEMBANGAN
SOSIOEMOSI MURID
IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN-
PEMBELAJARAN (P-P)
GURU YANG
PERIHATIN
• Guru cuba memenuhi keperluan kasih-sayang
dan perhatian kepada murid-murid
• Jalin hubungan mesra dan erat (sebhagian
murid kurang kasih-sayang dari ibu bapa)
• Guru mendekati anak-anak murid dengan
belaian, kaji latar belakang keluarga.
• Bantu mendekati murid-murid.
GUNAKAN STRATEGI P-P
BERPUSATKAN MURID
• Pengajaran pembelajaran berpusatkan murid
• memupuk perkembangan sosial
• Contoh aktiviti: perbincangan, sesi buzz, forum,
perbahasan dan sebagainya.
• Murid dalam kumpulan atau individu
• Guru sebagai fasilitator
• Pelajar menjadi lebih berkebolehan.
BERI PELUANG KEPADA
MURID UNTUK
MENYALURKAN EMOSI
• Penggunaan puisi, sajak pantun dan cerita bantu
pelajar menguasai kemahiran emosi.
• Prosa berkaitan dengan emosi dalam p-p
• Guru menggintegrasi elemen emosi dan nilai-
nilai muni
MENGGALAKKAN SIKAP
TOLONG MENOLONG
• Kaedah pembelajaran koperatif pupuk sikap
bekerjasama, tolong-menolong, boleh diaharap
dan mempunyai sifat empati dalam murid-murid.
• Guru bantu murid uruskan konflik dengan
berkesan
• Aspek agama dan bangsa
• Murid lebih bersedia melakukan kerja secara
berkumpulan dan berkolaborasi.
MENGGALAKKAN
TINGKAH LAKU
PROSOSIAL
• Mengunkan kata-kata positif
• Membantu membangunkan emosi yang
positif dalam kalangan murid
MENGAMALKAN KEMAHIRAN
KOMUNIKASI DAN KEMAHIRAN
MENDENGAR

• Membantu murid dalam proses


bersosilisasi
• Murid berinteraksi dengan
rakan-rakan laian dan
menghayati nilai-nilai murni.
SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai