Anda di halaman 1dari 37

FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN

PENDIDIKAN INKLUSIF
Disediakan Oleh :
1. Muhammad Azeizul Hafitzs bin Sam
2. Muhammad Khairul Hanan bin Khalid
3. Khadila binti Ramdzan
Peralatan & Infrastruktur
Aspek Fizikal Kelas
MBK menggunakan sepenuhnya prasarana kelas
bersama-sama murid arus perdana. Walau bagaimanapun
pengubahsuaian perlu dipertimbangkan mengikut
keperluan murid, seperti:

Kedudukan kelas di aras


Penyediaan meja atau bawah bagi memberi
kerusi kemudahan MBK yang
berkerusi roda.
susur tangan
Susur landai (ramp).
(railing).

Aspek fizikal sekolah


Persekitaran sekolah yang mesra OKU dan selamat adalah penting
bagi memudahkan pergerakan MBK. Antara kemudahan mesra OKU
yang perlu disediakan adalah:

longkang yang
tandas OKU.
bertutup.
Doctor
Speech

Mesin Peralatan
braille. khusus Duxbury.

Augmenta
tive
Alternative
Communi
cation
(AAC) CONTOH
Kepentingan Peralatan &
Infrastruktur
• Memudahkah mbk untuk belajar bersama murid arus
perdana.

• Meningkatkan tahap keyakinan ibu bapa untuk


menempatkan anak mereka di kelas inklusif.

• Melatih mbk supaya lebih berdikari.


AKTIVITI :
1 MINUTES SPEECH
Ashraf

Kembali
Ainul

Kembali
Sabila

Kembali
Yusriq

Kembali
Fatihash

Kembali
Afaf

Kembali
Faiz

Kembali
Anis

Kembali
Aiman

Kembali
Aida

Kembali
Athirah

Kembali
Taufik

Kembali
Kolaboratif Khidmat Sokongan Badan
Kerajaan Dan Bukan Kerajaan
APA ITU KOLABORATIF?

• Membawa maksud erat • Kerjasama ke arah


dari segi kerjasama antara melaksanakan aktiviti
dua pihak ataupun lebih kebaikan
(Kamus Dewan Edisi
Keempat (2007)
APA ITU khidmat sokongan ?
• Satu kumpulan orang • berbentuk bantuan • Melibatkan organisasi
yang mempunyai atau pertolongan kerajaan dan bukan
kepakaran dan seperti khidmat kerajaan
keperihatinan dalam kepakaran, penasihat,
kerja – kerja sosial. kemudahan,
• Bekerja secara perundangan,
berpasukan dan tidak kewangan atau
berdasarkan bayaran psikologi
Badan kerajaan

KPM SEKOLAH KEMENTERIAN


PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN WANITA, KELUARGA
KHAS DAN MASYARAKAT

JABATAN
PENDIDIKAN JKM
KHAS
Jabatan Kebajikan Masyarakat
• Memberikan bantuan kepada berdaftar
• Kod Amalan Akses Bagi Orang Kurang Upaya Ke bangunan
Awam
• Menyediakan alat bantuan- kerusi roda, kaki palsu, tangan
palsu, alat pendengaran
• Elaun Pekerja Cacat (EPC)- insentif kepada OKU
berpendapatan kurang RM750
Kementerian pendidikan malaysia
Bahagian • Merancang, mengurus dan menilai
Pendidikan pelaksanaan PPI
Khas • Menyebarluas maklumat PPI kepada pihak
berkaitan
• Merancang dan menyelaras kursus dan
latihan untuk guru yang terlibat PPI
Lembaga • Mengurus pentaksiran MBK di PPI
Peperiksaan

IPGM • Menguruskan latihan praperkhidmatan untuk


guru.
Kementerian pendidikan malaysia

Bahagian • Menguruskan Latihan Dalam Perkhidmatan


Pendidikan (LDP) untuk guru PK dan PPI
Guru

IAB • Mengurus LDP untuk pentadbir


sekolah
Jemaah • Memantau dan menilai pelaksanaan PPI
Nazir dan
Jaminan
Kualiti
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA
DAN MASYARAKAT

Perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi


masalah cacat fizikal teruk, rencatan akal sederhana dan teruk,
pelbagai kecacatan dan kecacatan yang tidak membolehkan kanak-
kanak tersebut belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia.
Badan bukan kerajaan
TASPUTRA Yayasan PERSATUAN
Sindrom AUTISMA
Down Kiwanis KEBANGSAAN
NURY
MALAYSIA
(NASOM)
Cleft Lip and Persatuan
Pelate Orang Buta LIONS CLUB
Association of Malaysia
Malaysia
(CLAMPAM)
PERSATUAN AUTISMA KEBANGSAAN MALAYSIA
(NASOM)

• Mengesan dan menjalankan rawatan, pembelajaran dan penerimaan


kanak-kanak autisme
• Memberi nasihat dan bantuan kepada keluarga kanak-kanak autisme
serta memberi penerangan kepda ibu bapa, para profesional dan
orang ramai
TASPUTRA PERKIM
• Asuhan-asuhan kepada kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-
kanak cacat anggota dan mental.
• Latihan kekuatan mental dan fizikal
• Memberikan konsultansi perubatan secara percuma oleh pasukan
doktor daripada klinik persendirian
fisioterapi
• Akuaterapi
• Terapi pertuturan
• Terapi urutan
• Terapi musik
• Aromaterapi
• Hipoterapi
Cleft Lip and Pelate Association of Malaysia (clapam)
• Menganjurkan program terapi pertuturan bagi murid-murid sumbing
bibir dan lelangit
• Memberikan khidmat sokongan kepada ibu bapa
• Badan bukan kerajaan yang berkhidmat bukan atas sebab keuntungan
dan dibiayai sebahagian besar daripad sumbangan
Terima kasih 