Anda di halaman 1dari 9

KAEDAH

PENGAJARAN KHAT
KAEDAH PENULISAN HURUF PER
HURUF
• Pada peringkat permulaan, murid diajar
menggunakan kaedah penulisan huruf per
huruf
• Pengajaran ini bermula daripada huruf alif
sehingga ya supaya asas kaedah tulisan yang
diberikan dapat dikuasai dengan sempurna
Cara penulisan khat
nasakh huruf per huruf
yang terdapat di dalam
Buku Teks Tahun 5
Cara penulisan
khat riq’ah
huruf per
huruf yang
terdapat di
dalam Buku
Teks Tahun 5
KAEDAH PENULISAN HURUF
BERSAMBUNG
• Kaedah seterusnya, menulis huruf per
huruf bersambungan dengan huruf
lainnya.
• Agar penguasaan asas kaedah tulisan
tersebut dapat dikuasai lebih sempurna
sebelum menulis ayat-ayat panjang yang
lebih mencabar.
Kaedah penulisan huruf
bersambung dalam khat
nasakh
KAEDAH PENULISAN HURUF DENGAN
AYAT
• Kaedah ini juga diajar dengan menggunakan cara
penulisan huruf dengan ayat, agar murid semakin
mahir menyambungkan huruf satu persatu sehingga
ayat per ayat agar lebih sempurna mengikut kaedah
yang ada.

• Selain bertujuan ingin memahirkan lagi para pelajar


supaya tulisannya lebih tepat dan berkesan
Contohnya :

Kaedah
penulisan huruf
dengan ayat
dalam khat
nasakh
Kaedah
penulisan
huruf dengan
ayat dalam
khat riq’ah