Anda di halaman 1dari 16

“Konsep Kendiri”

Pengertian…..
• Suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan
kebolehannya,juga persepsi diri berbanding orang lain di
persekitaran.Carl Rogers (1950)

• Nilai-nilai diri yang dilihat berkaitan pengalaman yang telah


dilalui dan matlamat hidup jangka panjang.

• Mempunyai dua nilai,positif dan negatif.


Jenis Konsep Kendiri

• Terbahagi kepada dua jenis:


- konsep kendiri positif
mempunyai tingkahlaku yang baik & diterima
masyarakat
- konsep kendiri negatif
mempunyai tingkahlaku yang tidak disenangi oleh
orang
konsep kendiri positif

• Mempunyai penerimaan kendiri


• mempunyai kefahaman tentang diri sendiri.
• Menghasilkan ciri tingkahlaku yang baik.
Ciri Konsep Kendiri Positif
• Bebas membuat pilihan dan keputusan
• Bertanggungjawab
• Bangga dengan kejayaan yang dicapai
• Menghadapi cabaran dengan penuh semangat
• Selalu merasa gembira
• Boleh bertolak ansur dengan kekecewaan
• Boleh mempengaruhi orang lain
• Menghargai
• Pemurah
• Mudah berkawan
Konsep kendiri negatif
• Terbahagi kepada dua:
a)melibatkan pandangan individu terhadap
dirinya yang tidak teratur.

b)pengaruh persekitaran dan asuhan


Ciri konsep kendiri negatif
• Selalu meminta pertolongan
• Selalu memberi kritikan atau komen yang
menyinggung
• Selalu rasa tidak puas hati
• Selalu berangan dan risau pelbagai perkara
• Menagih simpati
• Menyalahkan orang lain
• Mementingkan diri sendiri
• Keyakinan diri yang rendah
• Bersikap pasif
• Tidak sukakan cabaran
• Murung dan sering tertekan
• Mudah tersinggung dan merajuk
“Helah Bela Diri”
• Definisi:

Usaha yang dilakukan secara kebiasaan


samaada secara sedar atau tidak sedar oleh
seseorang bagi mempertahankan
ego,ancaman dan kebimbangannya.
Jenis-jenis helah bela diri
• Rasionalisasi
• Sublimasi
• Pemindahan
• Projeksi
• Introjeksi
• Pembentukan reaksi
• Kompensasi
• Represi
• Regresi
• Fantasi
• Penyangkalan
• Identifikasi
• Keagresifan
Faktor yang membentuk
konsep kendiri positif dan negatif

Model Sifat semulajadi


-Ibu bapa -Baka
-Rakan sebaya
-Persekitaran
-Orang dewasa

Persekitaran Kepercayaan nilai keperluan


-Media massa -Keselamatan
-Budaya -Kasih sayang
-Persepsi masyarakat -Penghormatan diri
Peranan guru…..

• Peka dengan kebolehan dan minat murid

• Guru memberi peluang kepada murid untuk


menggunakan bakat dan potensi yang ada
dalam diri pelajar
• Menjadi model yang terbaik dan
mencerminkan ciri-ciri konsep kendiri yang
baik

• Merancang aktiviti yang berpusatkan murid

• Mengadakan aktiviti luar bilik darjah seperti


gerak kerja ko kurikulum
Kesimpulannya….

• Ibu bapa perlu memberi dorongan dan


sokongan untuk menyesuaikan kanak-kanak
dengan persekitaran dan mengenal potensi
diri