Anda di halaman 1dari 7

5 tips van onze incasso advocaten om de

aanmaning te gebruiken
Tip 1: Verstuur de aanmaning op korte termijn
De gebruikelijke stappen bij een vervallen factuur zijn als volgt:

• Verstuur een betalingsherinnering


• Bel uw debiteur voor betaling
• Verstuur een aanmaning
• Geef de incasso uit handen

Het is niet verplicht om deze aanmaningsprocedure te doorlopen, aangezien er enkel voor de


particuliere aanmaning wettelijke regels zijn waar een aanmaning aan moet voldoen in
verband met de veertiendagen aanzegging (ook wel de veertiendagenbrief genoemd).

Wel is het gebruikelijk om uw debiteur niet direct aan te manen. Doorgaans wordt in het
aanmaningsproces eerst een vriendelijke betalingsherinnering gestuurd.

nadat de in de betalingsherinnering gestelde betalingstermijn is verlopen.


Tip 2: Hanteer een korte betalingstermijn in de aanmaning

Een korte betalingstermijn verdient de voorkeur voor een aanmaning. Hoe lang kan deze
termijn het best zijn?

Hebt u eerder een betalingsherinnering gezonden met een betalingstermijn? Dan is het
verstandig om in de aanmaning een kortere termijn op te nemen. Waarom? Omdat uw
debiteur anders minder druk ervaart.

Hoe lang moet de termijn voor de aanmaning zijn (hoeveel dagen)?


In de voorbeeld aanmaning is een variabele betalingstermijn vermeld waarbinnen uw
debiteur alsnog dient te betalen. Het aantal dagen van de betalingstermijn varieert van 3 tot
7 dagen en kan van allerlei factoren afhankelijk zijn. U bent zelf het best in staat om te
beoordelen welk aantal dagen passend is en wat een redelijke termijn is voor uw aanmaning.
Tip 3: Verwerk nog geen kosten in de aanmaning
Hoewel juridisch gezien al aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente en
buitengerechtelijke incassokosten kan worden gemaakt, is het doorgaans praktischer om dit
nog niet te doen in dit stadium.

Het doel van de aanmaning is immers om uw debiteur vrijwillig tot betaling te bewegen
zonder de relatie onnodig te schaden. U ziet toch het liefst dat uw klant betaalt, maar ook
klant blijft?

Waarschuwing:

Verstuur de aanmaning daarom zelf op uw eigen briefpapier. Laat de aanmaningsbrief niet


versturen door een incassobureau of deurwaarder. Daarmee wekt u namelijk de indruk dat u
de vordering al direct uit handen hebt gegeven. Uw klant neemt u dat waarschijnlijk niet in
dank af.

Zodra de vordering uit handen wordt gegeven, wordt er doorgaans wel aanspraak gemaakt
op vergoeding van de kosten. Zo hoeft de behandeling van uw incassozaak voor u geen geld
te kosten.
Tip 4: Neem deze maatregelen om uw verdere schade te beperken
Na het verzenden van een betalingsherinnering en aanmaning en een eventueel
telefoongesprek met de debiteur, hebt u zelf gedaan wat redelijkerwijs mag worden verwacht
om uw openstaande factuur te incasseren.

Om eventuele verdere schade te beperken kan het verstandig zijn om over te gaan tot de
volgende maatregelen:

Beroep doen op eigendomsvoorbehoud of recht van reclame om geleverde zaken terug te


vorderen.
• Beroep doen op opschorting om uw eventuele overige verplichtingen tegenover uw
debiteur op te schorten totdat alsnog betaling heeft plaatsgevonden. Het verdient
aanbeveling om de debiteur schriftelijk te waarschuwen als u tot opschorting overgaat.
• Beroep doen op verrekening als er sprake is van een tegenvordering van uw debiteur.
• Met verrekening streept u de beide vorderingen tegen elkaar weg. Het restant dient nog te
worden voldaan.
• Pas uw betalingsvoorwaarden aan. Bijvoorbeeld door de betalingstermijn te verkorten of
door vooruitbetaling te verlangen. Boter bij de vis dus.
Tip 5: Wacht niet af als u het niet vertrouwt
Als betaling uitblijft nadat de aanmaning is verzonden, is logischerwijs een vervolgstap
nodig.

Het verdient aanbeveling om tot incasso over te gaan 2 dagen nadat de in de aanmaning
gestelde betalingstermijn is verlopen. Langer wachten heeft doorgaans geen nut, tenzij er
bijzondere omstandigheden spelen. Denk hierbij aan een concrete betalingstoezegging.
Waak wel voor smoesjes van uw debiteur.

Waarschuwing:

Wacht niet af als u het niet vertrouwt, want van uitstel komt vaak afstel.

Door snel tot incasso over te gaan, is uw vordering in veel gevallen sneller betaald.

Mocht je bang zijn dat de aanmaning niet doorkomt neem dan contact op met ons!

Minat Terkait