Anda di halaman 1dari 9

KECEKAPAN PENGETAHUAN

BERBAHASA
KEMAHIRAN MENDENGAR

Melibatkan kemahiran menerima


maklumat secara lisan. Proses
mendengar ini adalah satu proses
fizikal yang melibatkan telinga
DEFINISI sebagai alat penerima bunyi
bahasa.

Proses mendengar melibatkan dua


peringkat kemahiran iaitu peringkat
membezakan bunyi-bunyi bahasa
dan peringkat memahami bunyi
bahasa yang bermakna.
AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR

Meneka bunyi yang


Mengajuk bunyi
dibunyikan oleh guru
yang dibunyikan
dalam sesebuah
oleh guru
cerita

Mengecam dan
menyebut semula Permainan
perkataan yang menyambung cerita
didengar
KEMAHIRAN BERTUTUR

DEFINISI
AKTIVITI KEMAHIRAN BERTUTUR

Menamakan
objek di
persekitaran

Mendeklamasika Melafazkan
n sajak secara pantun yang
mudah dan mudah secara
ringkas berirama
KEMAHIRAN MEMBACA
Merupakan gabungan dari
beberapa proses yang
kompleks.
Membaca melibatkan kemahiran
pengamatan yang diskriminatif
(untuk mengenal dan
membezakan huruf), kemahiran
mengingat, mendengar dan
membezakan bunyi dengan
tepat dan jelas, menyebut bunyi-
bunyi yang dilambangi huruf,
menggabungkan penyebutan
bunyi-bunyi itu bagi membentuk
perkataan.
AKTIVITI KEMAHIRAN MEMBACA

Membaca ayat-ayat Membaca frasa


dalam konteks dengan bimbingan
dengan intonasi guru (mata biru, gigi
yang betul dengan saya, rumah saya,
bimbingan baju baru)

Memadankan huruf Menyebut huruf


kecil dan huruf besar secara rawak
KEMAHIRAN MENULIS
Sebagai bahasa yang bertulis
dengan lambang-lambang bunyi
dan juga merupakan alat untuk
melahirkan fikiran dan perasaan.
DEFINISI
Menulis juga bermaksud
mengeluarkan atau menzahirkan
apa-apa yang ada dalam minda
melalui media tulisan agar terhasil
teks yang dapat dibaca dan
seterusnya difahami oleh orang
lain.
AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS

Menulis huruf
Menulis kecil dan huruf
semula huruf besar dengan
mengikut cara cara yang betul
yang betul dengan
bimbingan guru

Menyalin
ayat dengan
cara yang
betul

Anda mungkin juga menyukai