Anda di halaman 1dari 15

Oleh :

Zainal Rashid Ahmad


Cerpen pertama dalam antologi 'Sejadah
Rindu' ini ditulis oleh Zainal Rashid bin
Ahmad, 48, pengurus besar kanan stesen
televisyen al-Hijrah. Judul cerpen yang
digunakan menarik perhatian pembaca
tentang apakah atau siapakah cinta sebenar
pemuda bernama Ahmad Mutawakkil itu.
Ahmad Mutawakkil berjaya
Kehadiran Tuan mengajak penduduk
kampung untuk
Perjuangan Booth menjalinkan silaturahim
bermula sekeluarga dengan Tuan Booth

Ahmad Mutawakkil
meningkatkan menyampaikan khabar
ekonomi penduduk kepada penduduk
Ahmad Mutawakkil kampung, dan Ahmad kampung tentang
yang parah Mutawakkil membesar pengeboman
ditembak telah sebagai pemuda Hiroshima dan
memeranjatkan berilmu hasil bantuan Nagasaki yang
penduduk anak Tuan Booth, membawa kelegaan
kampung yang Sandra. Dia bukan dan rasa syukur
sahaja menjadi mereka. Ahmad
ketika itu sedang penyebar maklumat Mutawakkil
berdoa seusai solat tentang hal ehwal kemudiaannya
maghrib. Setelah semasa kepada digambarkan sebagai
menjelaskan masyarakat di pemuda yang berjiwa
keadaan Ahmad kampungnya, malahan pemimpin apabila dia
Mutawakkil yang turut bekerja dapat mempengaruhi
parah, terkulai lalu membaca dan penduduk kampung
menjawab surat-surat dengan pidatonya
pengsan. rahsia daripada yang membangkitkan
Inggeris untuk semangat patriotisme
kumpulan anti-Jepun. dalam jiwa mereka
Seorang kanak-kanak
menemui Ahmad Mutawakkil
dan beliau bergegas keluar

Ahmad Mutawakkil Ahmad


Plot dirumitkan lagi dengan Mutawakkil
situasi 16 Jun 1948 di Perak berjaya meniupkan
apabila darurat diisytiharkan semangat pergi dan tidak
kerana Parti Komunis perjuangan yang pulang-pulang
Malaya mula menggila. begitu mendalam
Ahmad Mutawakkil tetap dalam jiwa sehingga dia
mengajak masyarakat penduduk datang pada
kampungnya berjuang tanpa
menghiraukan keselamatan
kampung melalui malam
dirinya walaupun pihak pidato citra esoknya di
komunis telah memberi merdeka dan
amaran kepadanya melalui kritikan terhadap surau
Tuan Booth agar tidak bangsa Melayu kampung
menghasut orang kampung yang sanggup dalam keadaan
membenci komunis. diperalat Parti berlumuran
Komunis Malaya.
darah.
Tuan Booth sekeluarga
Ahmad Mutawakkil terbunuh pulang ke England
namun semangat seminggu selepas Tanah
perjuangannya terus Melayu merdeka namun
membara dalam masyarakat rasa cinta yang mendalam
kampung sama seperti Sandra terhadap Ahmad
mereka rindu akan kata-kata Mutawakkil telah membawa
semangat anak muda itu “ dia pulang ke kampung
Tanah Melayu pasti tersebut untuk meneruskan
merdeka!”. kehidupannya di situ.
Semangat dan kegigihan
seorang anak muda dalam
memperjuangkan
kemerdekaan negara

Ahmad Mutawakkil yang


merupakan watak utama
dalam cerpen ini telah
menzahirkan cintanya
terhadap bangsa dan negara
melalui perjuangan
menentang penjajah Inggeris
Persoalan perubahan Persoalan kepentingan
Persoalan kesan
sosioekonomi sikap berdikari dalam
kedatangan penjajah
masyarakat kampung kehidupan

Contoh: Kedatangan
Tuan Booth dan Contoh:Kedatangan
keluarga telah merubah Contoh: Ahmad penjajah yang
sosioekonomi
Mutawakkil belajar membawa kepada
masyarakat kampung
apabila beliau telah
berdikari setelah serangan telah
mengupah beratus- kematian bapanya, menyebabkan
ratus buruh termasuk Wan Sadir dengan seluruh ketenangan
penduduk kampung cara bekerja dengan hidup masyarakat
sendiri untuk meneroka orang putih. (m/s 41) kampung hilang.
belukar bagi (m/s 42)
meluaskan penanaman
getah. (m/s 40)
Persoalan Persoalan semangat
Persoalan kepentingan
tanggungjawab patriotisme dalam
menguasi ilmu dalam
seorang pemimpin perjuangan mendapatkan
kehidupan
kemerdekaan

Contoh: Imam Ngah


Contoh: Ahmad
Deraman bergegas Contoh: Ahmad
meninggalkan surau Mutawakkil menjadi
Mutawakkil menyeru
selepas solat isyak tempat penduduk
ahli masyarakat agar
untuk mencari Ahmad kampung
mengikis tabiat
Mutawakkil yang mendapatkan
kehilangan tempat
buruk, berjuang
maklumat tentang
menumpang nasib mengubah sikap dan
hal ehwal semasa
setelah pemergian Tuan pandangan sempit
kerana dia boleh
Booth sekeluarga akibat bangsa Melayu
menulis dan
kedatangan Jepun dan untuk merdeka. (m/s
mengambil Ahmad bercakap
50)
Mutawakkil sebagai dalam bahasa
anak angkatnya.(m/s 43) Inggeris. (m/s 44)
patriotisme - berjuang
menyedarkan rakyat
untuk menentang
komunis dan penjajah
berani - berani bersuara
petah berpidato - selalu
menyatakan pendapatnya
berpidato kepada
kepada rakyat supaya
penduduk kampung
menentang komunis dan
untuk menyedarkan
penjajah walaupun
mereka supaya
dinasihati oleh Tuan
menentang komunis dan
Booth supaya
penjajah.
menghentikannya.

Sanggup berkorban - AHMAD


MUTAWAKKIL bijak merancang masa
sanggup berkorban
depan - belajar
nyawa untuk
membaca dan menulis
mendapatkan
bahasa Inggeris
kemerdekaan tanah air
daripada Sandra ketika
daripada penjajah
tinggal di rumah Tuan
serta menentang
Booth selama 3 tahun
keganasan komunis

berusia 25 tahun ketika anak tunggal Wak Sadir


meninggal dunia kerana dan menjadi yatim piatu
ditembak komunis. apabila bapanya
meninggal dunia.
Pengurus ladang
dan majikan
kepada beratus-
ratus orang
buruh di ladang
getahnya.

Mesra - mudah Baik hati - menjemput


tersenyum apabila pasangan pengantin
di kampung itu datang
bertemu dengan ke banglonya untuk
penduduk diraikan
kampung.
Tuan Booth

Penyayang - Peramah - suka


membawa bersembang dan
keluarganya yang bergaul dengan
disayangi berpindah penduduk di surau
ketika Jepun pada waktu
menyerang. petang.
Anak Tuan Booth
yang fasih
berbahasa
Inggeris.

Mesra - mudah baik hati -


tersenyum apabila mengajarkan
bertemu dengan Ahamad menulis
penduduk dan membaca
kampung. Inggeris
Sandra

Penyayang - Peramah - suka


membawa bersembang dan
keluarganya yang bergaul dengan
disayangi berpindah penduduk di surau
ketika Jepun pada waktu
menyerang. petang.
Tempat Masa Masyarakat

Surau kampung - Ahmad Masyarakat yang


balik dalam keadaan pertengahan tahun 30-an
mempunyai semangat
cedera parah di surau itu - Tuan Booth datang ke
patriotisme yang tinggi -
pada waktu selepas kampung itu dan
Ahmad memberi pidato
maghrib. Di surau itu dia membuka estet getah
kepada penduduk kampung
meninggal dunia kerana serta menggaji ratusan
supaya menentang
ditembak oleh komunis. buruh.
penjajah
Estet Ephill dan Estet waktu malam – Ahmad
Sungai Siput - komunis menyampaikan pidato untuk Masyarakat penjajah yang
membunuh 3 orang menyedarkan rakyat supaya bertindak mengaut
pengurus estet menuntut kemerdekaan. keuntungan - Tuan Booth
berbangsa Inggeris. membuka ladang getah di
Tanah Estet Tuan Booth - Tahun 1941 - tentera Jepun Tanah Melayu untuk
tempat 15 keluarga menjajah Tanah Melayu Tuan mengaut keuntungan.
buruh dari India tinggal Booth keluar dari banglonya
dan bekerja di estet itu. untuk menyelamatkan diri.
Kasih sayang Patriotisme Keberanian

Ahmad berjuang
Tuan Booth membawa meniupkan semangat Ahmad berani bersuara
semua keluarganya mendapatkan dengan lantang dalam
keluar dari bunglonya kemerdekaan kepada pidatonya mengajak
seminggu sebelum penduduk penduduk kampung
Jepun menjajah. kampungnya dan memperjuangkan
menentang kekejaman kemerdekaan daripada
komunis. penjajah.
Ketabahan Kebijaksanaan
Kerjasama

Ahmad tabah Ahmad bijak


berdepan dengan mengambil peluang Penduduk kampung dan
pelbagai cabaran belajar dan menulis tuan Booth membentuk
dalam perjuangannya bahasa Inggeris 3 kumpulan untuk
menuntuk daripada Sandra bekerjasama mencari
kemerdekaan negara. ketika tinggal di banglo Ahamad yang hilang
Tuan Booth. ditangkap komunis.
Ketabahan Kebijaksanaan
Kerjasama

Ahmad tabah Ahmad bijak


berdepan dengan mengambil peluang Penduduk kampung dan
pelbagai cabaran belajar dan menulis tuan Booth membentuk
dalam perjuangannya bahasa Inggeris 3 kumpulan untuk
menuntuk daripada Sandra bekerjasama mencari
kemerdekaan negara. ketika tinggal di banglo Ahamad yang hilang
Tuan Booth. ditangkap komunis.