Anda di halaman 1dari 25

N1m1_______________________ Kel1s_______ T1rikh______________

W1rn1k1n nombor 1 - merah . 2- biru 3 - hijau

z1idi_nurbest1ri@y1hoo.com.my
N1m1_______________________ Kel1s_______ T1rikh______________

W1rn1k1n nombor 4- merah . 5- biru 6 - hijau

z1idi_nurbest1ri@y1hoo.com.my
N1m1_______________________ Kel1s_______ T1rikh______________

W1rn1k1n nombor 7- merah . 8- biru 9 - hijau

z1idi_nurbest1ri@y1hoo.com.my
N1m1_______________________ Kel1s_______ T1rikh______________

W1rn1k1n nombor 11- merah . 12- biru 13 - hijau

z1idi_nurbest1ri@y1hoo.com.my
N1m1_______________________ Kel1s_______ T1rikh______________

W1rn1k1n nombor 21- merah . 22- biru 23- hijau

z1idi_nurbest1ri@y1hoo.com.my
N1m1_______________________ Kel1s_______ T1rikh______________

W1rn1k1n nombor 31- merah . 32- biru 33- hijau

z1idi_nurbest1ri@y1hoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

1 2 5 9
3 1
4 2
8 3
1 1
5 7 6 4
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

1 2 5 9
3 1
4 2
2 3
1 1
5 7 2 4
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

1 2 5 9
3 1
4 2
2 3
1 1
5 3 2 3
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

1 2 5 4
3 1
4 2
2 3
1 4
5 4 2 3
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

5 2 5 9
3 1
4 2
8 3
9 5
5 7 6 4
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

5 2 6 9
3 1
4 6
6 3
9 5
5 7 6 4
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

5 2 7 9
7 1
4 6
6 3
9 7
5 7 6 4
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

0 2 9 8
3 0
4 2
8 3
9 5
8 7 6 8
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

0 2 9 8
3 0
4 2
8 3
9 9
5 9 6 1
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

14 12 15 13
11 11
15 17
11 18
13 16
19 18 16 11
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

16 15 12 10
13 11
14 12
12 16
19 17
14 18 12 11
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

15 14 13 10
13 13
19 12
12 18
16 17
17 19 13 11
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

21 25 29 10
24 21
21 22
23 26
27 25
29 21 23 28
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

45 35 22 10
13 21
21 22
22 3
31 21
9 21 22 11
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

45 35 22 10
13 21
21 22
22 3
31 21
9 21 22 11
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

45 31 13 10
13 21
21 22
12 3
31 31
9 21 31 11
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

32 31 30 35
35 32
21 22
32 3
34 31
35 32 34 36
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

45 31 33 10
33 21
21 22
12 33
31 31
9 21 31 11
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my
Nama_______________________ Kelas_______ Tarikh______________

Warnakan petak nombor yang sama dengan nombor ditengah.

34 35 13 10
13 34
53 22
35 35
34 31
35 21 34 11
zaidi_nurbestari@yahoo.com.my