Anda di halaman 1dari 11

K

1. SURAT PEKELILING/ GARIS


A PANDUAN/ SURAT SIARAN
2. CARTA ORGANISASI
N 3. TAKWIM TAHUNAN
4. DOKUMEN/ PANDUAN
D 5. MINIT MESYUARAT
1. PANGGILAN MESYUARAT
2. KEHADIRAN MESYUARAT
U 3. MINIT MESYUARAT
4. MAKLUM BALAS
N 6. BORANG PERMOHONAN
BANTUAN
G 7. SENARAI NAMA PENERIMA
8. REKOD PEMBAYARAN
A 9. AKUAN PENERIMAAN
10.LAIN-LAIN
N

PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

SURAT PEKELILING/
GARIS PANDUAN/
SURAT SIARAN

1
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

CARTA ORGANISASI

2
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

TAKWIM TAHUNAN

3
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

DOKUMEN/
PANDUAN

4
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

MINIT MESYUARAT
• PANGGILAN
MESYUARAT
• KEHADIRAN
MESYUARAT
• MINIT MESYUARAT
• MAKLUM BALAS

5
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

BORANG
PERMOHONAN
BANTUAN

6
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

SENARAI NAMA
PENERIMA

7
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

REKOD PEMBAYARAN

8
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

AKUAN PENERIMAAN

9
PENGURUSAN HEM:
BANTUAN DAN KEBAJIKAN

LAIN-LAIN

10