Anda di halaman 1dari 13

Mga Anyo ng Masining na

Pagpapahayag
YUNIT II
Mga Katutubong Pagpapahayag – mababakas
dito ang mga kaugalian, asal, gawi, katangian
na tanging sa atin lamang.
1. Salawikain – nakagawian nang sabihin , batas at tuntunin ng kagandahang
asal, patalinghaga, nagbibigay-aral

Halimbawa :
• Habang maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot
• Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di makararating
sa paroroonan
• Sa paghahangad ng kagitna, isang salop ang nawala
Iba pang halimbawa ng salawikain
•Ngipin sa ngipin, mata sa mata
•Ang bakal ay nasisira ng sarili nitong kalawang
•Ang unggoy balutin man ng ginto
Hayop at unggoy pa rin ang asal nito.
•Walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha.
Mga Katutubong Pagpapahayag – mababakas
dito ang mga kaugalian, asal, gawi, katangian
na tanging sa atin lamang.
2. Kasabihan – bukambibig o sabi-sabing hinango sa karanasan ng buhay na nagsisilbing
patnubay sa mga dapat ugaliin na tinanggap ng bayan sa pagdaan ng panahon

Halimbawa :
• Magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
• Sa taong may hiya, ang salita ay panunumpa.
• Daig ng taong maagap ang taong masipag.
Iba pang halimbawa ng kasabihan
Ang grado ay hindi basehan ng talino. Ang mahalaga ay ang naiwan
sa ulo.
Ang edukasyon ang solusyon sa mga taong walang ambisyon.
Ang taong matalino ay malayong naloloko, ang taong mangmang ay
malapit sa kapahamakan.
Ang taong tahimik
Kapag nag-isip ay malalim
Ang taong mabunganga
Walang kuwenta ang salita
Mga Katutubong Pagpapahayag – mababakas dito ang
mga kaugalian, asal, gawi, katangian na tanging sa atin
lamang.
3. Kawikaan – mga paalala na may dalang mensahe at aral; kadalasan ay hango
sa Bibliya

Halimbawa :
• Ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar ; at sa Diyos ang sa
Diyos
• Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.
• Ang nagpapakababa ay itataas; ang nagpapakataas ay
ibababa.
Iba pang halimbawa ng kawikaan
•Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
•Pakainin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw.
•Ang asawang babae ay dapat na magpasakop sa pamamahala ng kanyang
asawang lalaki (Efeso 5:24; Colosas 3:18).
•Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang
ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi
magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing
masama ngunit ikinatutuwa ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad,
mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. (1 Mga Taga-Corinto
13:4-7)
Mga Katutubong Pagpapahayag – mababakas dito
ang mga kaugalian, asal, gawi, katangian na
tanging sa atin lamang.
4. Sawikain – tinatawag ding talinghaga o idyoma, magandang pagpapahayag na
gumagamit ng di-karaniwang pananalita para sa kasiningan

Halimbawa :
• ahas na tulog – makupad o sobrang bagal sa gawain
• makapal ang mukha – di marunong mahiya
• naghugas-kamay – umiwas sa problemang kanya ring
nilikha
Iba pang halimbawa ng sawikain
Kalamayin ang loob.
kinalahig ng manok
kaututang-dila
magdildil ng asin
patay na baraha
Mga makabagong paraan ng pagpapahayag
hugot lines
Mga makabagong paraan ng pagpapahayag
pick-up lines
Mga makabagong paraan ng pagpapahayag
text tula
Gawaing upuan:
Sa ¼ na sukat ng papel, sumulat ng isang text
tula tungkol sa nagugustuhang paksa.

Maaaring gumamit ng mga natalakay na anyo


ng masining na pagpapahayag.